ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระวจนะ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวัน-10พฤศจิกายน

พลังประจำวันวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2017

เราตอบรับพระองค์หรือไม่?

 

เตรียมจิตใจ :

บางครั้งเมื่อเราหยุดอ่านพระวจนะ หรือหยุดอธิษฐาน ความคิดของเราก็จะวนเวียนไปด้วยสิ่งที่มารบกวนจิตใจของเรา นั่นเป็นเรื่องธรรมดา แต่วันนี้ให้ใช้เวลาเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อทูลต่อพระเจ้าว่า พระเจ้าข้า ขอทรงตรัสในความ เงียบสงบ” (เอมีลี่ เม กริมเมส, 1920)

อ่าน : 1 ซามูเอล 3:1 – 4:1

และซามูเอลทูลตอบว่า ขอตรัสเถิด เพราะผู้รับใช้ของพระองค์คอยฟังอยู่” (1 ซามูเอล 3:10)

 

สำรวจและใคร่ครวญ :

ที่ชิโลห์ประชาชนก็ถูกทำร้าย และเหล่าปุโรหิตก็ถูกกล่าวโทษ แต่เมื่อสถานการณ์กำลังแย่ลง พระเจ้าก็ทรงตรัส! พระองค์เรียกชื่อของซามูเอล  (ข้อ 4) และไว้วางใจที่จะตรัสถ้อยคำของพระองค์ให้กับเด็กคนหนึ่ง (ข้อ 11) นางฮันนาห์พูดถูกในเรื่องที่พระเจ้าทรงพลิกชะตาชีวิต (2:7)
เด็กชายคนนี้ ผู้เป็นของขวัญที่พระเจ้ามอบให้มารดาของเขา และมารดาของเขาก็ถวายของขวัญชิ้นนี้กลับคืนสู่พระเจ้าด้วย เขาเป็นผู้เผยพระวจนะ พระเจ้าจะตรัสถ้อยคำแห่งการพิพากษา และคำแนะนำมาสู่ประชากรของพระองค์ผ่านปากของซามูเอล

ช่วงเวลาที่ตอบสนองการทรงเรียก เหล่านั้นได้เปลี่ยนโลก (อพยพ 3:4; อิสยาห์ 6:8) สถานการณ์เหล่านี้เปลี่ยนแปลงความเข้าใจของเราที่มีต่อพระเจ้า เพราะเราตระหนักว่า พระองค์สถิตอยู่เสมอ ทรงเฝ้ามอง และเกี่ยวข้องกับชีวิตของเรา ภาพที่เรามองเห็นนั้นถูกจุดประกายด้วยความหวัง เพราะว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเราเพื่อที่จะช่วยกู้ และช่วยเหลือ

ตั้งแต่แรก เราพบว่า ซามูเอลเป็นคนที่กล่าวความจริงด้วยความซื่อสัตย์และใจกล้าหาญ (ข้อ 18) ส่วนเอลีก็ได้แนะนำเด็กน้อยในปกครอง แม้ว่าการได้ยินเสียงของพระเจ้าจะเป็นเรื่องที่อยู่เหนือประสบการณ์ส่วนตัวของเขาเอง (ข้อ 8, 9)

ตอบสนอง :

พระเจ้าทรงตรัสในความเงียบและความบริสุทธิ์ของหัวใจ” (แม่ชีเทเรซาแห่งกัลกัตตา) ลองเพิ่มเวลา และพื้นที่ว่างในชีวิต เพื่อรอคอยพระเจ้าอย่างเงียบ ๆ และฟังเสียงของพระองค์ (สดุดี 32:8)  “พระองค์เจ้าข้า ขอทรงปลุกข้าพระองค์ให้อยู่ต่อพระพักตร์ พระประสงค์ และความรักของพระองค์
พลังประจำวัน#175-พฤศจิกายน

อ่านพลังประจำวัน-30พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-29พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-28พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-27พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-26พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-25พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-24พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-23พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-22พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-21พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-20พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-19พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-18พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-17พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-16พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-15พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-14พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-13พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-12พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-11พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-9พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-8พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-7พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-6พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-5พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-4พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-3พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-2พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-1พฤศจิกายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.