ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวัน-6พฤศจิกายน

 พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2017

บทนำสู่พระธรรม 1 ซามูเอล 1-12

บทเรียนราคาแพง

ชาวอิสราเอลถูกพาออกมาจากการเป็นทาสในอียิปต์โดยโมเสส และพวกเขาก็เข้าสู่ “แผ่นดินพันธสัญญา” ในคานาอันโดยโยชูวา หลังจากสมัยของโยชูวา เหล่าผู้วินิจฉัยได้นำอิสราเอลผ่านช่วงเวลาแห่งวิกฤตการณ์ของพวกเขา แต่สิ่งที่สำคัญของทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้คือ พระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลอยู่เสมอ

พระธรรมซามูเอลเป็นชื่อของผู้วินิจฉัยคนสุดท้าย เราจะได้พบเรื่องการกำเนิดของซามูเอลกับเรื่องราวอันน่าประทับใจของนางฮันนาห์ (แม่ของซามูเอล) ยังมีเรื่องราวในวัยเด็กของเขา ซึ่งอยู่ท่ามกลางปุโรหิตที่ไม่สัตย์ซื่อ ณ วิหารที่ชิโลห์ และพบกับเรื่องราวการทรงเรียกของพระเจ้าที่ให้เขากลายมาเป็นผู้เผยพระวจนะของอิสราเอล เมื่อครั้งที่บรรดาผู้ใหญ่ในอิสราเอลพากันมาเรียกร้อง “ขอท่านได้กำหนดตั้งพระราชาให้วินิจฉัยพวกเราอย่างประชาชาติทั้งหลายเถิด” (1ซามูเอล 8:5) ซามูเอลเตือนว่าพวกเขากำลังละทิ้งพระเจ้า และชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงว่า พระราชาที่เป็นมนุษย์นั้นมีข้อบกพร่อง และมีการแสวงหาผลประโยชน์ เราพักเรื่องราวไว้ หลังจากที่ซามูเอลได้เจิมชายหนุ่มชื่อ “ซาอูล” ให้เป็นพระราชาในราชวงศ์แรกของอิสราเอล

ประวัติศาสตร์เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงบุคลิกที่ชัดเจนของแต่ละคน และสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยการทดสอบ เราพบเรื่องของนางฮันนาห์ ผู้รอคอยการมีบุตรมายาวนาน เราได้อ่านเรื่องของเอลี ผู้ที่ไม่สามารถควบคุมบุตรชายทั้งสองของเขาได้ และเราเห็นถึงเหตุการณ์ที่ประชาชนอิสราเอลได้เรียนรู้ว่า ความเชื่อเรื่องโชคลาง ไม่ได้นำมาซึ่งชัยชนะ เราติดตามเรื่องราวของซามูเอล และซาอูล จนกระทั่งเส้นทางชีวิตของทั้งสองคนมาบรรจบกัน ผู้เผยพระวจนะอาวุโสได้แนะนำเพื่อนร่วมงานจอมลังเล (ซาอูล) ถึงเส้นทางอันแสนลำบากของการเป็นกษัตริย์ และเหนือสิ่งอื่นใดในเรื่องราวเหล่านี้ ได้ปรากฏการสถิตอยู่ของพระเจ้า อำนาจอันศักดิ์สิทธิ์  และพระประสงค์ของพระองค์ ผู้ทรงพระชนม์อยู่ ผู้ทรงดูแลประชากรของพระองค์อย่างเสมอต้นเสมอปลาย ทรงอวยพรเมื่อพวกเขาเชื่อฟัง และสำแดงผลของการไม่เชื่อฟังและนี่คือ ซามูเอลกับบทเรียนราคาแพงที่เขาได้เรียนรู้ แม้ว่าจะผ่านมาหลายศตวรรษแล้ว เราก็ยังคงอธิษฐานเหมือนอย่างคำอธิษฐานในวัยเด็กของเขาว่า ขอตรัสเถิด ผู้รับใช้ของพระองค์ฟังอยู่” (3:10)

 

ผู้เขียน แอนดรูว์ โนวเลส (Andrew Knowles)

แอนดรูว์ เป็นผู้รับใช้ที่เกษียณแล้ว เขาอาศัยอยู่ในคัมเบรีย แอนดรูว์เขียนหนังสือคริสเตียนหลายเล่ม รวมถึงหนังสือสำรวจพระคัมภีร์ (Lion Hudson) เขาแต่งงานกับไดแอน มีลูกๆ และหลานๆ และเขารักในงานเขียนเชิงสร้างสรรค์ การระบายสี และรักการเดิน

 
 
 

พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2017

 

ความปรารถนาในใจ

เตรียมจิตใจ :

คุณเคยต่อรองกับพระเจ้าในสิ่งที่คุณต้องการ โดยสัญญาว่าจะนำบางสิ่งกลับมาถวายคืนแด่พระองค์หรือไม่? ทูลต่อพระเจ้าในวันนี้ว่า คุณต้องการเพียงแค่สิ่งที่พระองค์ต้องประสงค์ เพราะสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

 

อ่าน : 1 ซามูเอล 1:1–28

แล้วเอลีก็ตอบว่า จงกลับไปเป็นสุขเถิด ขอพระเจ้าแห่งอิสราเอลโปรดประทานตามคำขอที่เจ้าได้ทูลขอจากพระองค์ 1 ซามูเอล 1:17

 
สำรวจและใคร่ครวญ :

นางฮันนาห์มีชีวิตอยู่ด้วยความเจ็บปวดใจอยู่สองเรื่อง เธอรอคอยมีบุตรมายาวนาน และภรรยาคู่ของเธอก็เยาะเย้ยเธอ ที่แย่ไปกว่านั้นคือ ความเจ็บปวดเหล่านี้เกี่ยวข้องกับความรักที่เธอมีต่อสามี และการนมัสการพระเจ้าของเธอ สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นปีแล้วปีเล่าในช่วงเวลาที่ครอบครัวนี้ขึ้นไปถวายสัตวบูชาแด่พระเจ้าประจำปี

คนที่ไม่มีบุตรอาจรู้สึกได้ว่า ตนกำลังพลาดจากเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต ในสมัยของนางฮันนาห์ ก็จะถูกมองว่า เป็นคนที่ใช้การไม่ได้ และถูกพระเจ้าทอดทิ้งไปเสียแล้ว แต่สิ่งที่มากกว่านั้นคือ หญิงชาวยิวคนหนึ่งอาจจะมีโอกาสได้เป็นมารดาของพระเมสสิยาห์ และเหนือสิ่งอื่นใด นางฮันนาห์ก็ต้องการมีบุตรเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า

ตอนจบของเรื่องนี้เต็มไปด้วยความสุขสมหวัง นางฮันนาห์พรั่งพรูความทุกข์ใจของเธอออกมาในคำภาวนา (ข้อ 10) และเอลีก็ให้ความมั่นใจกับเธอ (ข้อ 17) แต่หารู้ไม่ว่า เมื่อเธอออกจากวิหารที่ชิโลห์ไป เธอกลับมาพร้อมกับบุตรชายตัวเล็ก ๆ ของเธอ แต่เราจะว่าอย่างไร ถ้าคำร้องขอของเธอไม่ได้รับอนุญาต? และเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ ในการต่อรองกับพระเจ้า (ยอห์น 4:14)?

 

ตอบสนอง :

ตอนนี้คุณกำลังดิ้นรนกับบางสิ่งในสถานการณ์ของคุณ ช่วงชีวิตของคุณ หรือสิ่งที่คุณรอคอยมานานแล้วยังไม่ได้รับอยู่หรือไม่? พระเยซูต้องปล้ำสู้กับความปรารถนาของพระองค์ (ลูกา 4:3-12) และพวกเราเองก็เช่นกัน ให้เราอธิษฐานตามพระเยซู ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากในการเรียนรู้ว่า “ข้าแต่พระบิดา...ขอให้เป็นไปตามพระทัยพระองค์” (มัทธิว 6:9,10)

 พลังประจำวัน#175-พฤศจิกายน

อ่านพลังประจำวัน-30พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-29พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-28พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-27พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-26พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-25พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-24พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-23พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-22พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-21พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-20พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-19พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-18พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-17พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-16พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-15พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-14พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-13พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-12พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-11พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-10พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-9พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-8พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-7พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-5พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-4พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-3พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-2พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-1พฤศจิกายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.