ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวัน-2พฤศจิกายน

พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2017

รับประกันตลอดชีพ 


เตรียมจิตใจ
:

ใช้เวลานึกถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงทำให้คุณ ทำไมคุณรู้สึกขอบคุณพระองค์? อะไรที่เป็นอุปสรรคขัดขวางการรู้สึกขอบพระคุณนั้น?   

 

อ่านโรม 4:13–25

เพราะ​เหตุนี้ การ​เป็น​ทายาท​นั้น​จึง​ขึ้น​อยู่​กับ​ความ​เชื่อ เพื่อ​จะ​ได้​เป็น​ตาม​พระคุณ เพื่อ​รับรอง​พระสัญญา​นั้น​แก่​ลูกหลาน​ของ​อับราฮัม​ทุกคน ไม่​ใช่​แก่​ลูกหลาน​ที่​ถือ​ธรรมบัญญัติ​เท่านั้น แต่​แก่​ลูกหลาน​ที่​มี​ความ​เชื่อ​เช่น​เดียว​กับ​อับราฮัม​ผู้​เป็น​บิดา​ของ​เรา​ทุก​คน  (โรม 4:16)

 

สำรวจและใคร่ครวญ

บางคนมีครอบครัวที่น่าภาคภูมิใจ ความรักใคร่ห่วงใยกัน การจัดเตรียมอาหาร และความมั่นคงเหมือนมีการรับประกันไว้  ไม่ใช่ทุกคนในโลกนี้จะโชคดีเช่นนั้น แต่นี่เป็นการรับประกันจากพระเจ้า ที่แน่นอนสำหรับทุกคน ไม่ว่าเราจะเป็นใครก็ตาม  

โดยความเชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์เราได้เข้ามาอยู่ในครอบครัวของอับราฮัม และของพระเจ้าในที่สุด แน่นอนที่เราจะล้มเหลวในการดำเนินชีวิตตามมาตรฐานของพระเจ้า (ข้อ 15) แต่นี่เป็นความหวังจากพระสัญญาของพระเจ้า คือรับประกันแล้ว (ข้อ 16) พระองค์ทรงนำชีวิตออกจากความตาย อับราฮัมรู้ถึงพระสัญญาของพระเจ้าที่จะให้ท่านเป็นบิดาของชนหลายชาติ (ข้อ 18)  สังขารของท่านกลับเหมือนตายไปแล้ว (ข้อ 19) แต่ท่านยังคงความเชื่อในพระสัญญาไว้ (ข้อ 20) และผลที่ได้คือ ท่านได้เป็นบรรพบุรุษของพระเยซู ผู้ที่เป็นผู้รับประกันความรอดของเรา  

ในการอรรถาธิบายของอาจารย์เปาโล มีความจริงบางอย่างของพระเยซูที่ซ่อนอยู่  ในที่สุดท่านได้เผยออกมา พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์เพื่อบาปของเรา แต่พระเจ้าทรงให้พระองค์เป็นขึ้นมา (ข้อ 25)  ทุกคนที่เชื่อในพระองค์ได้กลับคืนดีกับพระเจ้า-ได้รับการประกันตลอดชีพ  (ข้อ 16) 

 

ตอบสนอง:

“รักอัศจรรย์ เป็นไปได้อย่างไร  ที่พระองค์ พระราชาของฉัน จะทรงยอมตายเพื่อฉัน รักอัศจรรย์ ฉันรู้ว่าจริง เป็นความชื่นชมยินดีของฉันที่จะถวายเกียรติแด่พระองค์ ในทุกสิ่งที่ฉันทำ ฉันถวายเกียรติแด่พระองค์”  

คริส ทอมลิน (Chris Tomlin), Authentic, 1998
พลังประจำวัน#175-พฤศจิกายน

อ่านพลังประจำวัน-30พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-29พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-28พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-27พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-26พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-25พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-24พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-23พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-22พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-21พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-20พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-19พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-18พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-17พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-16พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-15พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-14พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-13พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-12พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-11พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-10พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-9พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-8พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-7พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-6พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-5พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-4พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-3พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-1พฤศจิกายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.