ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวัน-1พฤศจิกายน

 พลังประจำวันวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2017

ของขวัญจากพระเยซู
 

เตรียมจิตใจ:

สรรเสริญพระเจ้าที่เราได้รับพระพรให้อยู่ในช่วงเวลาที่เราสามารถรู้จักและรับของขวัญจากพระเยซูได้ 
 

อ่าน: โรม 4: 1-12  

“คน​ทั้งหลาย​ซึ่ง​พระเจ้า​ทรง​ยก​การ​อธรรม​ของ​เขา​แล้ว และ​พระเจ้า​ทรง​กลบเกลื่อน​บาป​ของ​เขา​แล้ว ก็​เป็น​สุข”
(โรม 4:7)
 

สำรวจและใคร่ครวญ

ฉันทำไม่ได้! ฉันไม่ดีพอ! ฉันล้มเหลว–อีกแล้ว!  ฟังดูคุ้นๆ ไหม? ในตอนนี้ อาจารย์เปาโลอธิบายว่าทำไมถึงมีข่าวดีที่รับประกันสำหรับเรา 

ไม่น่าแปลกใจที่คนยิวผู้อ่านจดหมายของอาจารย์เปาโลยึดติดอยู่กับความเชื่อที่เขาต้องรักษาพระบัญญัติ ซึ่งรวมถึงการเข้าสุหนัต ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ว่าเขาเป็นคนพิเศษคนหนึ่ง  แต่แน่นอนที่สุด เหมือนเราทั้งหลาย พวกยิวก็ไม่ได้ดีพอและยังไม่อาจเถียงเรื่องอับราฮัม  ผู้ที่ยืนยันถึงของขวัญจากพระเจ้าที่ทำให้ท่านชอบธรรมโดยความเชื่อเท่านั้น ที่นับได้ ไม่ใช่ด้วยการประพฤติ (ข้อ 5)  

ความเชื่อของอับราฮัมทำให้ท่านเป็นคนชอบธรรม (ข้อ 3,9) ก่อนที่จะได้รับมอบพระบัญญัติที่สำคัญมากสำหรับคนยิว ก่อนอับราฮัมจะเข้าสุหนัตเสียอีก  พระเจ้าทรงสัญญาว่าพระพรจะผ่านทางอับราฮัมมาสู่ทุกคน (ข้อ 7,8) เรื่องของท่านถือเป็นบรรทัดฐาน การแสดงความบริสุทธิ์และการอภัยโทษมีมาถึงทุกคนโดยความเชื่อ (ข้อ 11,12)! การเข้าสุหนัตเคยเป็นสัญลักษณ์ที่รับประกันสถานะของเราในครอบครัวของพระเจ้า (ข้อ 11) อาจารย์เปาโลบอกเราในเอเฟซัส (1:13,14) ว่าเราได้รับการประทับตราด้วยของขวัญและการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเรา  ในพระเยซู เราดีพอ!

 

ตอบสนอง:

“พระบิดาเจ้า ข้าพระองค์ทำบาปและไม่มีค่าพอกับการอภัยโทษของพระองค์  ขอทรงโปรดยกโทษให้ข้าพระองค์  ขอบคุณพระองค์สำหรับพระเยซูคริสต์ และที่ทรงทำให้ข้าพระองค์ “ชอบธรรม” โดยทางพระเยซู”  
พลังประจำวัน#175-พฤศจิกายน

อ่านพลังประจำวัน-30พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-29พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-28พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-27พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-26พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-25พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-24พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-23พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-22พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-21พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-20พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-19พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-18พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-17พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-16พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-15พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-14พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-13พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-12พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-11พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-10พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-9พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-8พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-7พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-6พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-5พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-4พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-3พฤศจิกายน
อ่านพลังประจำวัน-2พฤศจิกายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.