ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวัน-31ตุลาคม

พลังประจำวันวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2017

พระเมตตาที่เราไม่คู่ควร 

เตรียมจิตใจ:

“พระวิญญาณบริสุทธิ์ ขอทรงเปิดจิตใจของข้าพระองค์ให้เข้าใจพระคำ ขอทรงเปิดใจของข้าพระองค์ให้รับพระเมตตาจากพระองค์ เอเมน”

 

อ่าน: โรม 3: 9-31

เพราะว่า​ทุกคน​ทำ​บาป และ​เสื่อม​จาก​พระสิริ​ของ​พระเจ้า แต่​พระเจ้า​ทรง​มี​พระคุณ​ให้​เขา​เป็น​ผู้​ชอบธรรม​โดย​ไม่​คิด​มูลค่า โดย​ที่​พระเยซูคริสต์​ทรง​ไถ่​เขา​ให้​พ้น​บาป​แล้ว   (โรม 3:23,24)

สำรวจและใคร่ครวญ

ข่าวร้ายหรือข่าวดี? คุณอยากฟังอะไรก่อน? ในพระธรรมบทยาวนี้ อาจารย์เปาโลเริ่มสอนอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมามากขึ้น 

ข่าวร้าย: ไม่ว่าเราจะเป็นใคร – อยู่ในสถานะไหน เชื้อชาติอะไร ดำเนินชีวิตอย่างไร เราทุกคนเป็นคนบาปต่อพระพักตร์พระเจ้า (ข้อ 9) พระบัญญัติอันสมบูรณ์แบบของพระองค์ทำให้เรารู้ว่าเราเป็นคนบาป  (ข้อ 20)    

“แต่เดี่ยวนี้” อาจารย์เปาโลบอก บางสิ่งมหัศจรรย์ได้เกิดขึ้น (ข้อ 21) ข่าวดีคือ พระเยซูคริสต์ พระบุตรของพระเจ้าได้ตายเพื่อไถ่บาปของเรา (ข้อ 22)   เราไม่ได้ “ชอบธรรม” เพราะความพยายามของเราเองในการรักษาพระบัญญัติของพระเจ้า พระองค์ทรงเห็นว่าเรา “ชอบธรรม” เพราะพระเยซูทรงรับโทษบาปแทนเรา (ข้อ 25)  สิ่งที่เราต้องทำก็แค่เชื่อและรับของขวัญที่เราไม่สมควรได้รับ  ทุกข์ใจเพราะรู้สึกผิดและเพราะบาปในอดีตหรือ? จงรับพระเมตตาของพระเจ้าเดี๋ยวนี้  (ข้อ 24)

 

แต่เรารักษาพระบัญญัติได้ยอดเยี่ยมนะ! พวกคนยิวผู้อ่านจดหมายของอาจารย์เปาโลบอก ในโลกของคริสเตียนปัจจุบัน เรารู้สึกภูมิใจง่ายเหลือเกินที่เราเป็นผู้เดียวที่มีสิทธิ์เข้าใจพระเจ้าและพระคัมภีร์ (ข้อ 29)  ความจริงก็คือ ไม่มีที่สำหรับความภูมิใจนั้น (ข้อ 27) ทุกคนไม่ถึงมาตรฐานของพระเจ้า ทางเดียวที่เราจะถึงได้คือโดยเชื่อในพระเยซู  (ข้อ 24)

 

ตอบสนอง:

 ‘พระเยซูคริสต์เจ้า ขอทรงยกโทษให้กับความภูมิใจของข้าพระองค์ สรรเสริญพระองค์สำหรับพระเมตตาที่เป็นของขวัญที่ข้าพระองค์ไม่คู่ควร เอเมน
พลังประจำวัน#175-ตุลาคม

อ่านพลังประจำวัน-30ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-29ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-28ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-27ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-26ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-25ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-24ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-23ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-22ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-21ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-20ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-19ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-18ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-17ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-16ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-15ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-14ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-13ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-12ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-11ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-10ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-9ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-8ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-7ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-6ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-5ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-4ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-3ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-2ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-1ตุลาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.