ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวัน-30ตุลาคม

พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2017

 

บทนำสู่พระธรรมโรมบทที่ 3–5

ของขวัญจากพระเจ้า!
 

เป็นเรื่องง่ายที่งานของโบสถ์เราจะสะดุดหยุดลงด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่อง เช่น ขนมสำหรับหลังนมัสการอย่างไหนอร่อย เก้าอี้ใหม่แบบไหนดี และรายการยาวเป็นหางว่าวของสิ่งต่างๆเหล่านี้ ซึ่งก็อาจจะสำคัญ แต่บางที เราลืมนึกถึงเป้าหมายที่แท้จริงไป

คนยิวในโรมที่อ่านจดหมายอาจารย์เปาโล ยอมรับว่ามีปัญหาที่ใหญ่กว่านั้น เมื่อพวกเขาพยายามทำความเข้าใจกับวิธีที่พระเยซูคริสต์ทรงเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งไป แต่บางที เราก็จมอยู่กับกฎเกณฑ์และวิถีเดิมๆ ที่เราเคยปฏิบัติมา จนเราพลาดข่าวประเสริฐของพระเยซู  ในพระธรรมโรมบทนี้ อาจารย์เปาโลเริ่มอธิบายว่าพระเจ้าทรงทำอะไรให้เราบ้างผ่านทางของขวัญคือพระบุตรของพระองค์  อาจารย์เปาโลต้องตอบคำถามหลายข้อ เช่น ถ้าพระเจ้าทรงยอมรับทุกคน แล้วการเป็นคนยิวจะมีประโยชน์อะไร? ถ้าการยกโทษบาปมีให้สำหรับทุกคนฟรีๆ ทำไมเราไม่ดำเนินชีวิตตามใจอยากล่ะ?  อาจารย์เปาโลตอบคำถามด้วยความอดทน (พร้อมรายละเอียดที่ท้าทาย!) ท่านอธิบายถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้เราทางพระเยซู คือเราไม่ได้ดีตามมาตรฐานของพระเจ้าแต่ทรงรับโทษบาปแทนเรา และตอนนี้ พระเจ้าทรงมองเห็นเราสมบูรณ์แบบในพระคริสต์

บางที เมื่อคุณอ่านพระธรรมตอนนี้ คุณอาจไม่สบายใจกับบาปในอดีตของตัวเองหรือมีคำถามเรื่องการยกโทษบาปของพระเจ้า ขอหนุนใจว่า สำหรับทุกคนที่เชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์ พระเจ้าทรงยกโทษบาปให้ฟรีๆ

เพราะว่า​ท่าน​ทั้งหลาย​ได้​รับ​ความ​รอด​แล้ว​ด้วย​พระคุณ​โดย​ทาง​ความ​เชื่อ ความ​รอด​นี้​ไม่​ใช่​มา​จาก​ตัว​ท่าน แต่​เป็น​ของประทาน​จาก​พระเจ้า” (เอเฟซัส 2:8)

เมื่อคุณอาจพระธรรมข้อนี้ จงรับของประทานจากพระเจ้า

ผู้เขียนทริเชีย วิลเลียมส์ (Tricia Williams)
ทริเชียเป็นนักเขียนอิสระและบรรณาธิการที่มีความร้อนรนในการช่วยให้คนได้เข้าถึงพระวจนะของพระเจ้า เธอสนใจเป็นพิเศษที่จะหนุนใจผู้คนที่อยู่ในสภาพวิกลจริต และกำลังทำงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อและอาการวิกลจริต

 
 
 
 
 
 
 
 

พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2017

พระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อ 

เตรียมจิตใจ:

พระเจ้า​ทรง​เป็น​ผู้​ซื่อสัตย์ พระองค์​ทรง​เรียก​พวกท่าน​ให้​สัมพันธ์​สนิท​กับ​พระบุตร​ของ​พระองค์ คือ​พระเยซูคริสต์​องค์พระผู้เป็นเจ้า​ของ​เรา” (1โครินธ์ 1:9) “ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงสัตย์ซื่อแก่ข้าพระองค์”

อ่าน: โรม 3:1–8

ถึง​มี​บางคน​ไม่​ซื่อสัตย์ ความ​ไม่​ซื่อสัตย์​ของ​เขา​นั้น จะ​ทำ​ให้​ความ​ซื่อสัตย์​ของ​พระเจ้า​เป็น​โมฆะ​หรือ? ไม่​เลย ถึงแม้​มนุษย์​ทุกคน​จะ​โกหก ก็​ขอ​ให้​พระเจ้า​ทรง​สัตย์จริง​เถิด ตาม​ที่​พระคัมภีร์​เขียน​ไว้​ว่า“เพื่อ​พระองค์​จะ​ทรง​ชอบธรรม​ใน​พระวจนะ​ของ​พระองค์ และ​ทรง​มี​ชัย​เมื่อ​พระองค์​ทรง​วินิจฉัย    (โรม 3:3,4) 
 

สำรวจและใคร่ครวญ

จะมีประโยชน์อะไรที่จะเป็นยิว - เป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกเลือกสรร - ถ้าคนต่างชาติที่เป็นคริสเตียนก็เป็นคนของพระเจ้าได้โดยไม่ต้องทำตามพระบัญญัติ? (โรม 2:28,20) อาจารย์เปาโลมีคำตอบที่ซับซ้อนอย่างยิ่ง! ให้เรายึดหลัก 3 ประการนี้

ได้รับมอบให้รักษาพระดำรัสของพระเจ้า(ข้อ 1,2) อาจารย์เปาโลกล่าวว่า คนยิวเป็นคนพิเศษเพราะได้รับมอบรักษาพระดำรัสของพระเจ้า และที่สำคัญที่สุดคือ ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์   ผู้เชื่ออย่างเราในวันนี้จะสัตย์ซื่อกับทุกสิ่งที่ทรงมอบให้เรารักษาได้อย่างไร?

พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อ(ข้อ 3,4) บางคนถามว่าพระสัญญาของพระเจ้าไม่มีความหมายอะไรใช่ไหม ถ้าผลสุดท้ายก็ต้องถูกพิพากษาอยู่ดี? แต่เราผู้เป็นมนุษย์จะต้องซื่อสัตย์ (ข้อ 3,4)  อาจารย์เปาโลเตือนผู้อ่านถึงคำสารภาพของดาวิด (ข้อ 4 ของพระธรรมสดุดีบทที่ 51) แม้ว่าจะมีการตัดสินโทษบาปของดาวิด แต่การยกโทษบาปก็ยังมีได้โดยความเชื่อ   พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อ พระสัญญาของพระองค์สำเร็จสมบูรณ์ในพระเยซูคริสต์ 

พระเจ้าทรงชอบธรรม (ข้อ 5–8) บางคนที่ชอบเยาะเย้ยถากถางบอกว่าถ้าความบาปของเราสำแดงถึงพระสิริของพระเจ้า แล้วทำไมเราไม่ใช้ชีวิตตามที่เราพอใจล่ะ? (ข้อ 7)? อาจารย์เปาโลได้กล่าวในภายหลังถึง “พระกรุณาราคาถูก” (โรมบทที่ 6) คำพูดเหล่านี้ท้าทายให้เราดำเนินชีวิตด้วยสำนึกในพระคุณของพระเยซูคริสต์เท่านั้น เพื่อพระสิริของพระเจ้าผู้ทรงชอบธรรมของเรา  
 

ตอบสนอง:

“พระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อ ขอโปรดทรงเสริมกำลังของข้าพระองค์ผ่านทางพระเยซูคริสต์เพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ในการดำเนินชีวิตในวันนี้ เอเมน”  
พลังประจำวัน#175-ตุลาคม

อ่านพลังประจำวัน-31ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-29ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-28ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-27ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-26ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-25ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-24ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-23ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-22ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-21ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-20ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-19ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-18ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-17ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-16ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-15ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-14ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-13ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-12ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-11ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-10ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-9ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-8ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-7ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-6ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-5ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-4ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-3ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-2ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-1ตุลาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.