ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวัน-26ตุลาคม

พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2017

 

เรามีจังหวะแล้ว

 

เตรียมจิตใจ:

 

มีหลายประเทศที่ยังมีปฏิทินที่กำหนดตามเทศกาลคริสเตียนที่มีรากมาจากจังหวะเทศกาลในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม  ในชีวิตประจำวันของคุณ มีอะไรที่ตั้งอยู่บนฐานการเฉลิมฉลองในพระคัมภีร์เดิมบ้างหรือไม่?

 

อ่าน : อพยพ 23:1-19

 

“ให้​ผู้ชาย​ทุก​คน​ของ​เจ้า​เข้าเฝ้า​พระยาห์เวห์​องค์เจ้านาย​ปี​ละ​สาม​ครั้ง” อพยพ 23:17

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

 

พระธรรมวันนี้ มุ่งเน้นไปที่เวลาที่อิสราเอลจะเข้ามาตั้งถิ่นฐานในดินแดนแห่งพันธสัญญาและจะต้องคำนึงถึงจังหวะการทำงานและการพักผ่อนและการเฉลิมฉลองในฐานะที่อยู่ในเศรษฐกิจการเกษตร ข้อ 10-12 บอกว่า หว่านพืชในนาและเก็บเกี่ยวผลตลอด 6 ปี ส่วนปีที่เจ็ดปล่อยให้นาว่างอยู่ และทำงาน 6 วัน ส่วนวันที่เจ็ดให้แรงงานทั้งหลายหยุดพัก เตือนเราให้คิดถึงพระบัญญัติเกี่ยวกัยสะบาโต แม้ว่าจะไม่ได้ใช้คำว่าสะบาโตในที่นี้

เหมือนที่ได้บอกในอพยพ 20:8 ‘จงระลึกถึงวันสะบาโต’ ศาสนศาสตร์เน้นความสำคัญของการดำรงชีวิตแบบนี้ งานที่เราทำไม่ใช่ขาดไม่ได้ต่อโลกของพระเจ้าที่ต้องดำเนินต่อไป เราต้องเชื่อวางใจในพระเจ้าที่จะหยุดและหันออกจากงานอย่างสิ้นเชิง (นี่อาจจะจริงสำหรับคนขี้เกียจ)

ตอนท้ายของตอนนี้พูดถึงเทศกาลประจำปีอื่นๆ เทศกาลใหญ่ประจำปี 3 เทศกาล ได้แก่

‘เทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อ’ (ในเดือนเมษายน ระลึกถึงการออกจากอียิปต์) ‘เทศกาลเลี้ยงฉลองการเก็บเกี่ยวพืชผลแรก’  (ช่วงพฤษภาคม-มิถุนายน) และ ‘เทศกาลเลี้ยงฉลองการเก็บเกี่ยวผลปลายปี’ (ช่วงฤดูใบไม้ร่วง)  ชีวิตการนมัสการองอิสราเอลจะผูกกับจังหวะฤดูกาลตามธรรมชาติ

 

ตอบสนอง:

 

ประเพณีของคริสตจักรจำนวนมากได้รื้อฟื้นเป็นการเฉลิมฉลองประจำปีหรือเทศกาลต่างๆ ผู้เชื่อจำนวนมากมารวมตัวกัน เพื่อนมัสการร่วมกัน ที่จะสรรเสริญ อธิษฐาน เรียนรู้ และหยุดพัก ชีวิตทางจิตวิญญาณของเราจะมีฤดูกาลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได คุณอยู่ในฤดูกาลอะไรในขณะนี้?
พลังประจำวัน#175-ตุลาคม

อ่านพลังประจำวัน-31ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-30ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-29ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-28ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-27ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-25ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-24ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-23ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-22ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-21ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-20ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-19ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-18ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-17ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-16ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-15ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-14ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-13ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-12ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-11ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-10ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-9ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-8ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-7ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-6ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-5ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-4ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-3ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-2ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-1ตุลาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.