ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
อ่านพลังประจำวัน-25ตุลาคม

 พลังประจำวันวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2017

ดำรงชีวิตที่บริสุทธิ์

 

เตรียมจิตใจ:

 

พระธรรมวันนี้ครอบคลุมถึงหัวข้อที่แตกต่างกันนับโหลใน 16 ข้อ ขณะที่คุณอ่าน ทูลขอพระเจ้าสำหรับสิ่งเดียวที่คุณจะสังเกตเห็นและไตร่ตรอง และใช้ข้อเตือนใจสำหรับตนเอง

 

อ่าน: อพยพ 22:16-31

“ถ้าเจ้าให้ประชากรของเราคนใดที่เป็นคนจนและอยู่กับเจ้ายืมเงินไป ห้ามถือว่าตนเป็นเจ้าหนี้ และห้ามคิดดอกเบี้ยจากเขา” อพยพ 22:25

สำรวจและใคร่ครวญ:

 

กฎหมายที่เราเลือกในวันนี้คลอบคลุมหลายประเด็น เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาต่อกันในชีวิตประจำวัน  โดยมีสาระสำคัญที่กล่าวไว้ในประโยคสุดท้ายว่า “เจ้าทั้งหลายเป็นคนบริสุทธิ์ของเรา” (ข้อ 31) นี่เป็นครั้งแรกที่ความบริสุทธิ์ถูกเน้นย้ำในกฎหมายในพระธรรมอพยพ นอกจากที่ได้กล่าวไว้เกี่ยวกับวันสะบาโตที่ต้องบริสุทธิ์

การดำรงชีวิตที่บริสุทธิ์ ตามบทนี้ ต้องมีคำพูดและการกระทำที่เชื่อวางใจ และหันหนีจากอำนาจวิญญาณใดๆ นอกจากพระเจ้าของอิสราเอล

 

มันมีความหมายอย่างไรต่อคริสเตียนทุกวันนี้ที่จะถือปฏิบัติข้อ 25 อย่างจริงจัง?  ข้อนี้พูดถึงเงินกู้ขนาดเล็กในท้องถิ่น (‘ก่อนดวงอาทิตย์ตกดิน’ ข้อ 26) แต่ชี้ให้เห็นชัดเจนถึงมุมมองที่เป็นลบต่อการ ‘ให้ยืมโดยคิดดอกเบี้ย’ ลองจินตนาการถึงคริสตจักรที่รวบรวมเงินก้อนเพื่อให้สมาชิกกู้โดยคิดดอกเบี้ยเป็นศูนย์ คนหนุ่มสาวอาจสามารถกู้ยืมไปซื้อบ้าน คนที่มีความต้องการชั่วตราวก็สามารถแลกเปลี่ยนทรัพยากรกันได้ คริสตจักรที่ได้ลองทำเช่นนี้พบว่า มันจบลงที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโครงสร้างทางสังคมของเรา พระธรรมอพยพมีเรื่องนี้ในใจมาก่อนหรือไม่? ความบริสุทธิ์เล็กๆ สามารถแผ่ขยายไปไกล!

 

ตอบสนอง:

เราเคยพลาดประโยชน์จากความสัตย์ซื่อทุกๆ วัน เพราะเราพุ่งตรงไปที่ความกังวลเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ที่สุดขีดหรือไม่? เราสามารถก้าวไปทีละขั้นกับความสัตย์ซื่อในเรื่องเล็กๆ และปล่อยให้พระเจ้าดูแลว่าสิ่งนั้นจะจบลงด้วยความ ‘สุดขีด’ แค่ไหน?
พลังประจำวัน#175-ตุลาคม

อ่านพลังประจำวัน-31ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-30ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-29ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-28ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-27ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-26ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-24ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-23ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-22ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-21ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-20ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-19ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-18ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-17ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-16ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-15ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-14ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-13ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-12ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-11ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-10ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-9ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-8ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-7ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-6ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-5ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-4ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-3ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-2ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-1ตุลาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.