ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวัน-19ตุลาคม

 พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2017

สิบคำ
 
เตรียมจิตใจ:

คุณจำบัญญัติสิบประการได้กี่ข้อ?  ลองสำรวจจิตใจของคุณก่อนเริ่มอ่าน 

อ่าน:   อพยพ 20:1-17    

"เราคือคือยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้า ผู้ได้นำเจ้าออกจากแผ่นดินอียิปต์คือจากแดนทาส" อพยพ 20:2

 
สำรวจและใคร่ครวญ:
 

ในภาษาฮีบรู บัญญัติสิบประการเป็นที่รู้จักกันว่า “สิบคำ” (ซึ่งเราได้มาจากคำว่า บัญญัติสิบประการ ในภาษากรีก) หรือ “สิบอย่าง”  เลขสิบไม่ได้เป็นตัวเลขสำคัญในพระคัมภีร์เดิม ที่เป็นเลขสิบอาจเป็นเพราะเราสามารถใช้นิ้วมือนับเวลาท่องจำได้ (ซึ่งเป็นทฤษฎีสำคัญของการเรียนการสอน)
 

ในด้านหนึ่ง พระบัญญัติสิบประการเป็นคำสอนที่เป็นอมตะสำหรับทุกคนในทุกหนทุกแห่ง อย่าเป็นพยานเท็จ  จงให้เกียรติบิดามารดา โลกคงจะน่าอยู่ขึ้นถ้าทุกคนปฏิบัติตาม  

 

ในอีกด้านหนึ่ง บัญญัติสิบประการเป็นสิ่งเฉพาะสำหรับอิสราเอลและการเดินทางออกจากอียิปต์ ให้สังเกตการระบุพระองค์ว่า เป็น “พระเจ้าของการอพยพ” ในข้อ 2  สังเกตด้วยว่าการสั่งเรื่องวันสะบาโตอ้างย้อนไปถึงการทรงสร้าง (ทั้งในอพยพและในเฉลยธรรมบัญญัติ, เฉลยธรรมบัญญัติ 5:15)  

ถ้าเรามีมือมากกว่านี้ เราน่าจะสังเกตด้วยว่าบัญญัติข้อสุดท้าย (ในข้อ 17) เกี่ยวกับการไม่โลภอยากได้ของคนอื่น แต่ทำนายถึงการที่พระเยซูคริสต์ตรัสว่าพระบัญญัติเป็นเรื่องของจิตใจมากพอๆ กับการกระทำของเรา ความคิดดั้งเดิมสำหรับสมัยโบราณ ก็ยังคงใช้ได้ในสมัยนี้

 
ตอบสนอง:

เลือกพระบัญญัติเพียงหนึ่งข้อที่สะดุดใจคุณในวันนี้ และทูลขอพระเจ้าให้ทรงเปิดตาของคุณให้มองเห็นว่าคุณ

จะดำเนินชีวิตที่เชื่อฟังพระบัญญัติมากขึ้นได้อย่างไร 

 
พลังประจำวัน#175-ตุลาคม

อ่านพลังประจำวัน-31ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-30ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-29ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-28ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-27ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-26ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-25ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-24ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-23ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-22ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-21ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-20ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-18ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-17ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-16ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-15ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-14ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-13ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-12ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-11ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-10ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-9ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-8ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-7ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-6ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-5ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-4ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-3ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-2ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-1ตุลาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.