ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวัน-18ตุลาคม

 พลังประจำวันวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2017

 

ของล้ำค่าของพระเจ้า

เตรียมจิตใจ:

เราถูกเรียกให้เข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยความมั่นใจ แต่ไม่ใช่ตามสบาย ใช้เวลาใคร่ครวญถึงพระอำนาจสูงสุดของพระองค์ผู้ทรงเรียกเรา 

 

อ่าน :อพยพ 19:1–25

 

“ฉะนั้น ถ้า​พวกเจ้า​ฟัง​เสียง​เรา​จริงๆ และ​รักษา​พันธสัญญา​ของ​เรา​ไว้ พวกเจ้า​จะ​เป็น​ของ​ล้ำ​ค่า​ของ​เรา​ที่​เรา​เลือกสรร​จาก​ท่ามกลาง​ชนชาติ​ทั้งปวง เพราะ​แผ่นดิน​ทั้งสิ้น​เป็น​ของ​เรา พวกเจ้า​จะ​เป็น​อาณาจักร​ปุโรหิต และ​เป็น​ชนชาติ​บริสุทธิ์​สำหรับ​เรา นี่​เป็น​ถ้อยคำ​ที่​เจ้า​ต้อง​บอก​กับ​คน​อิสราเอล”อพยพ 19:5-6

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

 

การเดินทางออกจากอียิปต์ นำเราไปยังภูเขาของพระเจ้าคือภูเขาซีนาย (บางครั้งก็เรียกว่าโฮเรบ) ซึ่งเป็นจุดสูงสุดทั้งตามตัวอักษรและอุปมาของหนังสืออพยพ ที่ซึ่งอิสราเอลจะพบพระเจ้าและพระเจ้าจะประทานของขวัญให้อิสราเอล บางทีก็เหมือนการแต่งงาน อิสราเอลเป็นเจ้าสาวของพระองค์ (ของล้ำค่าของพระองค์ ในข้อ 5) และทรงประทานของขวัญแต่งงานที่วิเศษสุด คือ พระบัญญัติ ให้สังเกตการแสดงแสงสีเสียงอลังการโดยรอบในการพบกันครั้งนี้  ไม่มีใครพลาดการพบกันครั้งสำคัญนี้ ให้สังเกตการเตรียมการอย่างเอาใจใส่ของโมเสส ปุโรหิตและประชาชนทั้งปวง (ข้อ 21, 22)

และให้สังเกตให้ดีว่าพระเจ้าทรงเรียก “อาณาจักรปุโรหิต” (ข้อ 6) ซึ่งเป็นคำที่คริสเตียนคุ้นเคยจนมองข้ามจุดสำคัญไป ประชาชนทั้งปวงของพระเจ้าจะต้องเป็นปุโรหิต ในประโยคต่อไปได้อธิบายเพิ่มไว้ว่า “ชนชาติ​บริสุทธิ์”  ไม่ใช่ว่าทุกคนต้องเป็นปุโรหิต ซึ่งไม่จริงในประเทศอิสราเอล แต่คนของพระเจ้าทั้งหมดต้องมีหน้าที่ปุโรหิต ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ได้เปิดเผยถึงความเป็นปุโรหิตของพระคริสต์ ซึ่งพระองค์ทรงแบ่งปันให้กับเราทั้งหมดไม่ใช่กับใครคนใดคนหนึ่ง

 

ตอบสนอง:

การเป็นปุโรหิตในพระคัมภีร์เดิม เป็นพระพร ที่เน้นความศักดิ์สิทธิ์และให้ความสำคัญอย่างแท้จริงกับการทรงสถิตอยู่ของพระเจ้า   ในคริสตจักร เราจะเป็นปุโรหิตในนามของทุกคนรอบข้างเราได้อย่างไร?
พลังประจำวัน#175-ตุลาคม

อ่านพลังประจำวัน-31ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-30ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-29ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-28ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-27ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-26ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-25ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-24ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-23ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-22ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-21ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-20ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-19ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-17ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-16ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-15ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-14ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-13ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-12ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-11ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-10ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-9ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-8ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-7ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-6ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-5ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-4ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-3ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-2ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-1ตุลาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.