ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวัน-15ตุลาคม

 พลังประจำวัน วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2017

ยกขึ้นมาจากกองขี้เถ้า

เตรียมจิตใจ :

ถ้าทำได้ ให้แสดงออกทางร่างกายในการนมัสการของคุณ อาจจะกางมือออกทั้งสองข้าง คุกเข่าลง หรือแหงนหน้ามองเบื้องบน

อ่าน : สดุดี 113

“พระองค์​ทรง​ยก​คน​จน​ขึ้น​มา​จาก​ผงคลี และ​ทรง​ยก​คน​ขัดสน​ขึ้น​มา​จาก​กอง​ขี้เถ้า” สดุดี 113:7

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

พระธรรมสดุดีวันนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน ข้อ 1-3 เป็นการเรียกให้ทุกคนทุกสมัยทั่วโลกนมัสการพระเจ้า ข้อ 4-6 เริ่มด้วยการเตือนให้ระลึกถึงความสูงส่งและความบริสุทธิ์ที่ทรงสมควรที่เราจะนมัสการพระองค์ และแล้วบอกเราถึงความจริงที่น่าตกใจว่า พระองค์ทรงโค้งตัวลงเฝ้าดูสิ่งที่พระองค์ทรงสร้าง พระองค์ทรงเป็นห่วง ทรงเข้ามาเกี่ยวพันและติดตามว่าได้เกิดอะไรขึ้นในโลก

และแล้วในข้อ 7 เราพบว่า พระองค์ได้ทรงเข้ามาเกี่ยวพันอย่างไรและเกี่ยวข้องอย่างมากกับใคร  กองขี้เถ้าตั้งอยู่ที่พื้นที่รอบนอกของเมืองโบราณแถบเมโสโปเตเมีย ซึ่งปัจจุบันคือตะวันออกกลาง กองขี้เถ้านี้จะร้อนในเวลากลางวันเพราะแสงอาทิตย์ และยังคงความร้อนอยู่บ้างในช่วงกลางคืน นี่คือที่ที่คนที่สังคมไม่ยอมรับ คนที่เป็นโรค และคนยากไร้ มารวมกันเพื่อให้อบอุ่น องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราทรงเป็นที่ยกย่องเทิดทูลเหนือมวลประชาชาติ (ข้อ 4) พระเกียรติสิริของพระองค์สูงกว่าฟ้าสวรรค์ (ข้อ 4) ประทับบนบัลลังก์เบื้องสูง (ข้อ 5) ถึงกระนั้นก็ยังมีเวลาสำหรับผู้คนที่กองขี้เถ้า

ย้อนเวลากลับไป จะเห็นว่าพระองค์ทรงยอมถ่อมพระองค์ลงจนกลายเป็นคนหนึ่งในบรรดาผู้ที่น่าดูถูกเหล่านี้ ทรงยกคนเหล่านี้ขึ้นจากกองขี้เถ้าให้ได้รับความรอดและนั่งอยู่กับพระองค์ เจ้าชายแห่งจักรวาล

 ตอบสนอง :

สรรเสริญพระเจ้า “บุตรมนุษย์จะต้องถูกยกขึ้น เพื่อทุกคนที่เชื่อวางใจในพระบุตร จะได้ชีวิตนิรันดร์” (ยอห์น 3:14,15)
พลังประจำวัน#175-ตุลาคม

อ่านพลังประจำวัน-31ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-30ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-29ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-28ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-27ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-26ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-25ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-24ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-23ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-22ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-21ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-20ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-19ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-18ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-17ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-16ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-14ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-13ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-12ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-11ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-10ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-9ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-8ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-7ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-6ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-5ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-4ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-3ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-2ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-1ตุลาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.