ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวัน-7ตุลาคม

 พลังประจำวันวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2017

อย่าอยู่กับของเหลือ

 

เตรียมจิตใจ :

คุณต้องการอะไร? อะไรคือความต้องการของคนที่คุณรัก? ในข่าวสารทุกวันนี้ ได้พูดถึงความต้องการอะไรบ้าง?  พระเจ้าได้ทรงตอบความต้องการของคุณในอดีตอย่างไร?  ให้การทรงจัดเตรียมของพระเจ้าในอดีตสร้างความเชื่อของคุณในขณะอธิษฐานวันนี้

 

 อ่าน : อพยพ 16:17–26                                

โมเสส​บอก​พวกเขา​ว่า “พระยาห์เวห์​ทรง​บัญชา​ว่า ‘พรุ่งนี้​เป็น​วันหยุดพัก เป็น​สะบาโต วันบริสุทธิ์​แด่​พระยาห์เวห์ จะ​ปิ้ง​อะไร​ก็​ให้​ปิ้ง จะ​ต้ม​อะไร​ก็​ให้​ต้ม​เสีย และ​ส่วน​ที่​เหลือ​ทั้งหมด จง​เก็บ​ไว้​จนถึง​วันรุ่งขึ้นอพยพ 16:23

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

พระเจ้าทรงละเอียดมากในการจัดเตรียมของพระองค์ต่อประชากรของพระองค์ ทรงต้องการให้พวกเขาและเราได้พักผ่อนสักวันหนึ่งโดยไม่มีอะไรรบกวนพวกเขาในการนมัสการ  บทเรียนที่พระเจ้าทรงสอนในถิ่นทุรกันดารได้รับการออกแบบมาให้กลายเป็นรูปแบบชีวิตที่มีสุขภาพดี

 

สดุดี 78 อธิบายการอัศจรรย์นี้ว่าเป็น “โต๊ะอาหารในถิ่นทุรกันดาร” (ข้อ 19) และมานา เป็น “อาหารของทูตสวรรค์” (ข้อ 25) แต่การเชื่อฟังของพวกอิสราเอลมีอายุสั้นมาก “ถึงมีเรื่องทั้งสิ้นนี้ พวกเขาก็ยังทำบาป” (ข้อ 32)

 

คำสั่งของพระเจ้าแก่เรานั้นละเอียดและแม่นยำ แต่บ่อยครั้งเราไม่ได้ใส่ใจ เราช่างเหมือนพวกอิสราเอลและขาดความวางใจ! แต่พระเจ้าทรงอดทน พระองค์ก็ทรงจัดเตรียมให้เราต่อไปไม่ว่าเราจะขี้บ่น  ได้ทรงประทานมานาอย่างไม่ได้หยุดเป็นเวลา 40 ปี จนกระทั่งพวกเขาได้รับประทานผลจากแผ่นดินคะนาอัน ดินแดนแห่งพันธสัญญา (โยชูวา 5:12)

 

เราสามารถวางใจพระเจ้าที่จะตอบสนองความต้องการของเราอย่างแม่นยำ อย่างใช้ได้จริง และอย่างอดทน  เราอาจถูกทดลอง แต่พระเจ้าทรงยินดีที่จะรักษาสัญญาของพระองค์ “และพระเจ้าจะประทานทุกสิ่งที่จำเป็นแก่พวกท่าน จากทรัพย์อันรุ่งโรจน์ของพระองค์ในพระเยซูคริสต์” (ฟีลิปปี 4:19).


ตอบสนอง
: พระเยซูทรงเป็นอาหารแห่งชีวิต พระองค์จะทรงจัดเตรียมและประทานทุกสิ่งที่จำเป็นแก่เรา เพื่อบำรุงเลี้ยงจิตวิญญาณ และเป็นกำลังยามทุกข์ยาก และในทุกฤดูกาล นำความต้องการของคุณและของคนอื่นๆ ที่คุณอธิษฐานในวันนี้ มายังพระองค์ ทูลเชิญพระองค์ที่จะประทานอย่างมากมาย

 พลังประจำวัน#175-ตุลาคม

อ่านพลังประจำวัน-31ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-30ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-29ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-28ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-27ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-26ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-25ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-24ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-23ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-22ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-21ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-20ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-19ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-18ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-17ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-16ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-15ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-14ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-13ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-12ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-11ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-10ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-9ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-8ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-6ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-5ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-4ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-3ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-2ตุลาคม
อ่านพลังประจำวัน-1ตุลาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.