ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวัน-30กันยายน

 

พลังประจำวันวันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2017

 

ทรงนำโดยพระเจ้า

 

เตรียมจิตใจ :

 

อะไรเป็นจุดสำคัญในเส้นทางแห่งความเชื่อของคุณที่ผ่านมา? มีอะไรที่เป็นการเริ่มต้นที่ชัดเจนหรือคุณมาถึงความเชื่ออย่างค่อยเป็นค่อยไป? มีความยุ่งยากอะไรที่คุณต้องเอาชนะ? ความสงสัยที่เผชิญ? ฉลองความ ชื่นชมยินดี? รับรู้ความจริง? พระเจ้าได้ทรงนำคุณอย่างไร?

 

 

 

อ่าน : อพยพ 13:17–22

 

พระยาห์เวห์เสด็จนำทางพวกเขาในเวลากลางวันด้วยเสาเมฆ และในเวลากลางคืนด้วยเสาเพลิง ให้พวกเขามีแสงสว่างเพื่อจะเดินทางได้ทั้งกลางวันและกลางคืนอพยพ 13:21

 

 

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

 

พระเจ้าทรงรู้จักประชากรของพระองค์และรู้จักดีที่สุด พระองค์ทรงรู้ถึงอนาคต และเมื่อพระองค์ทรงนำประชากรของพระองค์ พระองค์จะนำไปในทางที่ดีที่สุด ไม่ใช่เส้นทางที่สั้นที่สุด มันก็จะเหมือนกันสำหรับเรา มีบทเรียนสำคัญมากที่จะเรียนรู้ระหว่างทาง

 

 

 

โยเซฟ คนช่างฝัน มีเสื้อคลุมหลากหลายสี รู้มาแต่แรกแล้วว่า ทางของพระเจ้านั้นดีที่สุด แม้แต่เมื่อพี่ชายทั้งหลายทรยศต่อเขา เขายังสามารถพูดได้ว่า พวกท่านคิดร้ายต่อเราก็จริง แต่พระเจ้าทรงดำริให้เกิดผลดี’ (ปฐมกาล 50:20) เขามั่นใจว่า พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อต่อพระสัญญาของพระองค์ และจะทรงนำพวกอิสราเอลกลับไปยังดินแดนแห่งพันธสัญญา

 

 

 

พวกอิสราเอลมีเสาเมฆและเสาเพลิงที่เห็นชัดเจน ติดตามพวกเขาตลอดในถิ่นทุรกันดาร สำหรับพวกเรา การทรงนำของพระเจ้าไม่ค่อยได้เห็นด้วยตาทางกายภาพของเรา แต่เราได้รับของขวัญของพระเจ้าคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ ตามที่พระเยซูทรงสัญญา เมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงเสด็จมาแล้ว พระองค์จะนำพวกท่านไปสู่ความจริงทั้งมวล เพราะพระองค์จะไม่ตรัสโดยพลการ แต่พระองค์จะตรัสสิ่งที่พระองค์ทรงได้ยิน และพระองค์จะทรงแจ้งแก่พวกท่านถึงสิ่งต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น’ (ยอห์น 16:13).

 

 

 

ตอบสนอง:

 

ใช้เพลงนมัสการ ขอพระเยโฮวาห์ทรงนำข้าฯเป็นคำอธิษฐานของคุณในวันนี้ ข้าพระองค์อ่อนแอ แต่พระองค์ทรงเข้มแข็ง ขอทรงโปรดยึดมือข้าฯ ไว้ ด้วยพระหัตถ์อันทรงพลังของพระองค์

 
พลังประจำวัน#175-กันยายน

อ่านพลังประจำวัน-29กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-28กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-27กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-26กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-25กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-24กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-23กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-22กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-21กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-20กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-19กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-18กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-17กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-16กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-15กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-14กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-13กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-12กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-11กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-10กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-9กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-8กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-7กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-6กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-5กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-4กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-3กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-2กันยายน2017
อ่านพลังประจำวัน-1กันยายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.