ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวัน-28กันยายน

พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2017

หัวใจที่เชื่อฟัง

 

เตรียมจิตใจ :

คุณพ่อคุณแม่เคยบอกคุณหรือไม่ว่า “ทำอย่างที่ฉันบอก”? ตามหลักการ เพราะว่าเรารัก เราจึงเชื่อฟัง พระเยซูตรัสว่า ความรักและเชื่อฟัง นั้นไปด้วยกัน (ยอห์น 14:15) อะไรเป็นแรงจูงใจที่พวกอิสราเอลเชื่อฟัง?

 

 อ่าน : อพยพ 12:43–51
“ชนชาติ​อิสราเอล​ทั้งสิ้น​ก็​ปฏิบัติ​ตาม​ที่​พระยาห์เวห์​มี​รับสั่ง​แก่​โมเสส​และ​อาโรน” อพยพ 12:50


สำรวจและใคร่ครวญ
:

เทศกาลปัสกาเป็นมื้ออาหารสำหรับชุมชน แม้แต่คนต่างชาติก็สามารถเข้าร่วมด้วยได้ แต่พวกเขายังต้องการให้พวกผู้ชายเข้าสุหนัตก่อน (ข้อ 48) ไม่มีข้อยกเว้น พวกอิสราเอลเรียนรู้ที่จะเชื่อฟัง เหมือนกับที่เทศกาลปัสกาช่วยให้พวกเขาระลึกถึงจุดเปลี่ยนของพวกเขาในประวัติศาสตร์ การเข้าสุหนัตเป็นเครื่องหมายและเตือนเขาตลอดชีวิตว่าพวกเขาเป็นประชากรของพระเจ้า

ให้สังเกตรายละเอียดเล็กๆ ห้ามหักกระดูกของแกะปัสกา (ข้อ 46) เหมือนที่ กระดูกของพระเยซูไม่แตกหักเมื่อถูกตรึงกางเขน (ยอห์น 19:33) พระเยซูทรงเป็นแกะปัสกาสำหรับเรา เราได้รับการเชิญให้เป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของพระองค์ ไม่ได้เข้าสุหนัตตามวิธีการเดิม แต่มีชีวิตที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราสามารถคาดหวังการเตือนและการทรงนำโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ และเติบโตเกิดผลของพระวิญญาณ (กาลาเทีย 5:22,23)  เพราะว่าเราได้เป็นที่ยอมรับของพระเจ้าแล้ว เราจึงชีวิตที่แตกต่าง

พระเยซูได้ทำตามพระบัญญัติทั้งหมดที่ได้กำหนดไว้ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม และได้เริ่มต้นพันธสัญญาใหม่แห่งพระคุณ พระองค์คือสิ่งเดียวที่เราต้องมีที่จะมีชีวิตกับพระเจ้า

 

ตอบสนอง:

อ่านโคโลสี 2:9–15 และขอบพระคุณพระเจ้าที่ได้ทำให้ข้อกำหนดของพันธสัญญาเดิมสมบูรณ์โดยการสิ้นพระขนม์ของพระเยซูบนกางเขน ปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระจากการพิพากษาลงโทษ ความผิดบาปและความตาย

 พลังประจำวัน#175-กันยายน

อ่านพลังประจำวัน-30กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-29กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-27กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-26กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-25กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-24กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-23กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-22กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-21กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-20กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-19กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-18กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-17กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-16กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-15กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-14กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-13กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-12กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-11กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-10กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-9กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-8กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-7กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-6กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-5กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-4กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-3กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-2กันยายน2017
อ่านพลังประจำวัน-1กันยายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.