ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - Seminar
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest




อ่านพลังประจำวัน-25กันยายน

 พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2017

 

บทนำสู่พระธรรมอพยพบทที่ 12-16

ก้าวสู่อิสระภาพ

 

สิ่งที่เราจะอ่านในอีกสองสัปดาห์ข้างหน้า นำเราในการเดินทางที่สอนเราเกี่ยวกับแผนช่วยกู้ซึ่งเป็นหัวใจของความเชื่อคริสเตียน ให้มองหาสาระสำคัญที่คู่ขนานกันไปด้วย การเดินทางเป็นเรื่องจริงของอิสราเอลราวสองล้านคนผู้เป็นทาสในอียิปต์เป็นเวลา 430 ปี พวกเขาทั้งหญิงและชายได้รับอิสระเพื่อไปยังดินแดนแห่งพันธสัญญา การเดินทางของพวกเขาเริ่มจากอาหารมื้อพิเศษที่สำคัญมาก ซึ่งยังถือปฏิบัติอยู่ในพิธีปัสกาท่ามกลางชาวยิวทั่วโลก

 

เมื่อพระเยซูทรงหยิบขนมปังขึ้นแล้วหักออก แบ่งให้พวกสาวกในอาหารมื้อสุดท้าย พระองค์กำลังฉลองพิธีปัสกา แต่ได้ให้ความหมายใหม่  เดี๋ยวนี้​เราก็สามารถเดินทางจากสิ่งที่เปาโลกล่าวคือ ‘​พ้น​จาก​การ​เป็น​ทาส​ของ​บาป’ สู่​ชีวิต​นิรันดร์กับพระคริสต์ (โรม 6:22)

เป็นความเหมาะสมที่เราจะระลึกถึงการเดินทางนี้ในเทศกาลมหาพรต เดินไปกับผู้คนซึ่งเคยเป็นทาส ในขณะที่ทั้งหญิงและชายที่พระเจ้าทรงปลดปล่อยให้เป็นอิสระ พวกเขายังคงหวนคิดถึงอียิปต์  มีอะไรบ้างในชีวิตของเราที่เราต้องละไว้ข้างหลัง?  ตลอดการเดินทางของพวกเขา  พวกเขาได้รับการทรงนำ การปกป้องและการทรงจัดเตรียมให้จากพระเจ้า พวกเขาต้องเชื่อวางใจในการทรงนำของพระเจ้า  เราได้รับรู้การทรงนำ การปกป้อง และการจัดเตรียมของพระเจ้าในชีวิตของเราหรือไม่? เช่นเดียวกับพวกเขา เราต้องเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังพระเจ้าและเชื่อว่า พระองค์ทรงรู้ดีที่สุด ว่าอนาคตที่พระองค์มีไว้สำหรับเราร่วมกับพระองค์เป็นสิ่งที่ดี? ให้เราเดินทางนี้ด้วยความมั่นใจและความหวังที่แน่นอน

 

ผู้เขียน: แคธรีน บุชเชอร์ (Catherine Butcher)

แคธรีนได้รับการฝึกอบรมเป็นนักหนังสือพิมพ์ และมีปริญญาโททางด้านจิตวิญญาณคริสเตียน เธอเขียนหนังสือหลายเล่ม และเป็นบรรณาธิการสิ่งตีพิมพ์ทั้งในท้องถิ่น ในประเทศและนานาชาติ ปัจจุบันนี้ เธอเป็นผู้อำนวยการสื่อสารขององค์การ ’ความหวัง’ หนุนใจให้คริสตจักรต่างๆ ทำงานร่วมกันมากขึ้นในพันธกิจการประกาศทั้งในคำพูดและการกระทำ

 
 
 
 
 
 

พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2017

หมายสำคัญที่ต้องจดจำ

 

เตรียมจิตใจ :

การอ่านในวันนี้ จะเปิดให้เห็นสัญลักษณ์ที่ลึกซึ้งของเลือด ที่ไหลเหมือนด้ายแดง ผ่านข้อความในพระคัมภีร์ ปฐมกาล 3:21 เมื่อพระเจ้าทรงใช้หนังสัตว์มาปกปิดกายที่เปลือยของอาดัมและเอวา

ทูลขอพระเจ้าให้ทรงช่วยคุณที่จะเข้าใจและเห็นคุณค่าความหมายที่ลึกซึ้งนี้

 

อ่าน : อพยพ 12:1–13

 

“แต่​เลือด​ตาม​บ้าน​ที่​เจ้าทั้งหลาย​อยู่​นั้น จะ​เป็น​หมายสำคัญ​สำหรับ​พวกเจ้า เมื่อ​เรา​เห็น​เลือด​นั้น เรา​จะ​ผ่าน​เว้น​พวกเจ้า​ไป จะ​ไม่มี​ภัยพิบัติ​เกิด​แก่​พวกเจ้า ขณะที่​เรา​โจมตี​แผ่นดิน​อียิปต์” อพยพ 12:13

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

พระเจ้าได้ให้คำสั่งที่ละเอียดเจาะจงแก่ประชากรของพระองค์ที่จะเตรียมตัวหนีออกจากอียิปต์ อาศัยประโยชน์จากการมองย้อนกลับ เราสามารถเห็นถึงความสำคัญของหมายสำคัญและสัญลักษณ์เหล่านี้ ลูกแกะตัวผู้ที่ ‘ปราศจากตำหนิ’ (ข้อ 5) เล็งถึงพระเยซู ผู้ซึ่งปราศจากบาป และกลายเป็นผู้เสียสละชีวิตครั้งเดียวเพื่อคนทั้งปวง เลือดที่ทาอยู่บนทางเข้าบ้านของพวกเขา เปรียบเหมือนเลือดของพระเยซูที่ปกปิดความบาปของเรา การตายบนกางเขนของพระองค์ช่วยเราให้รอดจากความตายซึ่งเป็นผลของความบาป

อาหารมื้อนี้ถูกจัดเตรียมและรับประทานด้วยความรีบเร่ง (ข้อ 11) ขนมปังไร้เชื้อไม่ต้องปล่อยทิ้งไว้รอเวลาให้ฟูขึ้น การตอบสนองที่เตรียมพร้อมที่จะเดินทาง พวกเขาได้แสดงออกถึงการเชื่อฟังและความเชื่อในพระเจ้าที่ทรงกำหนดให้เขาเป็นอิสระ  สมุนไพรรสขมที่จุ่มในน้ำเกลือระหว่างมื้อปัสกา เตือนใจถึงความขมขื่นและน้ำตาของชีวิตในการเป็นเชลย

การตายของบุตรหัวปี ซึ่งเป็นภัยพิบัติสุดท้ายในสิบอย่าง เล็งถึงการตายของพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้า ซึ่งการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ได้ปลดปล่อยมนุษยชาติให้เป็นอิสระ พระเจ้าได้ทรงปลดปล่อยคุณให้เป็นอิสระอย่างไรในเทศกาลมหาพรต?

 

ตอบสนอง:

ภาพลักษณ์อันน่าสยดสยองของประเทศที่บุตรหัวปีได้ตายไป เน้นย้ำถึงผลกระทบที่น่ากลัวของบาปและผลที่ตามมาของมัน อ่านยอห์น 3: 16,17 และขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูคริสต์

 



พลังประจำวัน#175-กันยายน

อ่านพลังประจำวัน-30กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-29กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-28กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-27กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-26กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-24กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-23กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-22กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-21กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-20กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-19กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-18กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-17กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-16กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-15กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-14กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-13กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-12กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-11กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-10กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-9กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-8กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-7กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-6กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-5กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-4กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-3กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-2กันยายน2017
อ่านพลังประจำวัน-1กันยายน



Copyright © 2010 All Rights Reserved.