ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวัน-21กันยายน

พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2017

เตรียมพร้อมเต็มที่

เตรียมจิตใจ :

เราได้รับคำสั่งให้รักพระเจ้าด้วยสุดใจ สุดจิต สุดความคิด และสุดกำลังของเรา วันนี้ คุณพร้อมแล้วยังที่จะรักพระเจ้าด้วยสุดใจของคุณ

 

อ่าน : กิจการ 18:18–28

“ท่าน​เข้า​ไป​ใน​ธรรมศาลา​สั่งสอน​ด้วย​ความ​กล้าหาญแต่​เมื่อ​ปริสสิลลา​กับ​อาควิลลา​ฟัง​ท่าน​แล้วก็​รับ​ท่าน​มา​สั่งสอน​ให้​รู้​ทาง​ของ​พระเจ้า​ให้​ถูกต้อง​ยิ่งขึ้น”กิจการ18:26

 
สำรวจและใคร่ครวญ :

ไม่มีวิทยาลัยสอนคริสตศาสนศาสตร์ในคริสต์ศตวรรษแรก คริสเตียนชาวยิวจะได้ฟังคำสอนพระคัมภีร์ในธรรมศาลาเท่านั้น และไม่ได้รับการสอนเรื่องที่จะชี้นำพวกเขาไปยังพระเยซู แต่พระเจ้ากำลังสร้างคริสตจักรของพระองค์ และพระองค์ทรงทำงานไปกับแต่ละคน เปาโลใช้เวลา 18 เดือนอยู่และทำงานคู่กันไปกับอาควิลลาและปริสสิลลา​ในเมืองโครินธ์ (18:1-3)  ที่สำคัญคือ พวกเขาได้รับการศึกษาทางศาสนศาสตร์ที่เข้มข้น ดื่มด่ำและคุณภาพเยี่ยม  พวกเขาได้เตรียมตัวและพร้อมที่จะเป็นผู้นำต่อไปเมื่อเปาโลจากพวกเขาไปยังเมืองเอเฟซัส

ที่นี่ พวกเขาได้พบอปอลโล อปอลโล​คนนี้​ได้​รับ​การ​อบรม​ใน​ทาง​ของ​องค์พระผู้เป็นเจ้าและ​มี​ใจ​กระตือรือร้น​กล่าว​สั่งสอน​อย่าง​ถูกต้อง​ใน​เรื่อง​เกี่ยวกับ​พระเยซูแม้ว่า​ท่าน​จะ​รู้​แต่​เพียง​บัพติศมา​ของ​ยอห์น​เท่า​นั้น (ข้อ24,25) ณ ที่นี้ เราได้เห็นความสวยงามของการจัดเตรียมของพระเจ้าต่อคริสตจักร ปริสสิลลาและอาควิลลา ถูกเตรียมพร้อมโดยเปาโลที่ สั่งสอน​ให้​รู้​ทาง​ของ​พระเจ้า​ให้​ถูกต้อง​ยิ่งขึ้น (ข้อ26)

ความเข้าใจที่ถูกต้องในทางของพระเจ้าเป็นสิ่งสำคัญมาก เราอาจไม่ได้เข้าเรียนศาสนศาสตร์สามปี แต่เราทุกคนสามารถเรียนรู้จากผู้คนที่เรามีอยู่  เราสามารถอ่าน อภิปรายและแสวงหาครูที่สอนเราในทางของพระเจ้า และแล้วเราก็สามารถส่งต่อสิ่งที่เราได้เรียนรู้  นี่คือวิธีที่พระเจ้าสร้างคริสตจักรของพระองค์

 
ตอบสนอง :

มีโอกาสไหนที่คุณสามารถลงทุนสติปัญญาในความเชื่อของคุณ?  คุณบำรุงเลี้ยงและดูแลคริสเตียนที่อ่อนกว่าด้วยความรู้ที่คุณได้มาจนวันนี้อย่างไร?
พลังประจำวัน#175-กันยายน

อ่านพลังประจำวัน-30กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-29กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-28กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-27กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-26กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-25กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-24กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-23กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-22กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-20กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-19กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-18กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-17กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-16กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-15กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-14กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-13กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-12กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-11กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-10กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-9กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-8กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-7กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-6กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-5กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-4กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-3กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-2กันยายน2017
อ่านพลังประจำวัน-1กันยายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.