ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวัน-17กันยายน

 พลังประจำวันวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2017

 
ใครจะเป็นปฏิปักษ์กับเราได้?
 
 เตรียมจิตใจ:

‘“ไม่ช้าพระเจ้าแห่งสันติสุขจะทรงปราบซาตานให้ยับเยินลงใต้ฝ่าเท้าของพวกท่าน ขอพระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา จงอยู่กับท่านเถิด” (โรม 16:20)  จงเรียกร้องสันติสุขที่พระคริสต์ทรงได้รับชัยชนะบนไม้กางเขน และรู้ว่าศัตรูทุกคนของพระเยซูคริสต์ได้แพ้ลงอย่างราบคาบแล้ว

 

อ่าน:  สดุดี 109

“...เพราะพระองค์ทรงยืนที่ขวามือของคนขัดสน เพื่อทรงช่วยเขาให้พ้นจากคนที่ปรับโทษเขานั้น” สดุดี 109:31

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

แรงขับเคลื่อนที่รุนแรงให้แก้แค้นในเรื่องนี้ทำให้เราอึดอัด แต่อะไรที่ทำให้คริสเตียนมีคำอธิษฐานที่สัตย์ซื่อ? ในความเป็นจริง เราก็มักจะโกรธเกรี้ยวเมื่อได้รับการปฏิบัติที่ไม่ยุติธรรม การนำสถานการณ์นี้ไปทูลพระเจ้าไม่จำเป็นต้องรอให้เราสงบลงก่อน เพราะพระเจ้าทรงปรับโฟกัสเราตามสายพระเนตรของพระองค์ (สดุดี 27:1-5) เราไม่อาจทำให้พระองค์ตกใจได้ ความชอบธรรมของเราอยู่ในพระคริสต์ ไม่ใช่ในคำพูดที่ถูกต้อง

การตกใจกลัวที่เป็นเหมือนคำสาปแช่งที่กษัตริย์ดาวิดพูดถึงคือ (ข้อ 6,7) การเตือนถึงการทำลายล้างที่มนุษย์เชิญเข้ามาเมื่อเขาข่มเหงผู้อื่น (ข้อ 16–20) ไม่ใช่ว่าพระเจ้าจะไม่ทรงช่วยคนเลว ความรักของพระองค์สามารถเข้าถึงหัวใจที่แข็งกระด้างที่สุดได้เพราะเรารู้จากประสบการณ์ของเราเอง แต่บทลงโทษของการปฏิเสธพระเจ้า และคุณค่าของพระองค์ เป็นการทำลายตัวเองและนำไปสู่ความตาย ความบาปเป็นพิษกัดกินสิ่งที่มีค่าที่สุดของเรา : ครอบครัว สถานะ และความเป็นอยู่ที่ดี (ข้อ 8–10,12,13,17–20)

เพราะพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่และห่วงใยคนยากจน คนขัดสนและถูกทำร้าย (ข้อ 21,22,30,31) เราสามารถถอยหนีจากการตัดสินผู้อื่น และสวมความรักเมตตาของพระคริสต์ให้กับศัตรู (โรม 12:17–21) ในระบบของพระเจ้า พระพรย่อมชนะคำสาปแช่งเสมอ!

 

ตอบสนอง:

ความปรารถนาที่อยากจะแก้ตัวโดยทนายความที่ยุติธรรม (ข้อ 1,31) เป็นเสียงร้องขอของหลายคนที่ไม่มีใครได้ยิน พวกที่ถูกข่มเหงและถูกขาย ครอบครัวบ้านแตกที่หิวกระหายโอกาสที่แท้จริง ผู้ลี้ภัยที่ไม่มีใครต้อนรับและถูกทรมาน ในคำอธิษฐานของเรา จงมอบคนบาดเจ็บไว้กับพระเยซู ผู้ทรงรักษาบาดแผล  
พลังประจำวัน#175-กันยายน

อ่านพลังประจำวัน-30กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-29กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-28กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-27กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-26กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-25กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-24กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-23กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-22กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-21กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-20กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-19กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-18กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-16กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-15กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-14กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-13กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-12กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-11กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-10กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-9กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-8กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-7กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-6กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-5กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-4กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-3กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-2กันยายน2017
อ่านพลังประจำวัน-1กันยายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.