ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - Seminar
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
อ่านพลังประจำวัน-16กันยายน

 พลังประจำวันวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2017

เกินความคาดหวัง

 
เตรียมจิตใจ :

“สิ่ง​ที่​ตา​ไม่​เห็น หู​ไม่​ได้​ยิน และ​สิ่ง​ที่​ใจ​มนุษย์​คิด​ไม่​ถึง คือ​สิ่ง​ที่​พระ​เจ้า​ทรง​จัด​เตรียม​ไว้​สำ​หรับ​คน​ทั้ง​หลาย​ที่​รัก​พระ​องค์” (1 โครินธ์ 2:9ข) เมื่อคุณคิดถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงทำ (และทรงสัญญาว่าจะทำ) เพื่อคุณ ให้ใจคุณเปล่งเสียงเพลงสรรเสริญและขอบพระคุณ

 
อ่าน : อพยพ 11:1-10

“บัด​นี้​เจ้า​จง​บอก​ประชา​ชน​ทั้ง​ชาย​และ​หญิง​ให้​ขอ​เครื่อง​เงิน​เครื่อง​ทอง​จาก​เพื่อน​บ้าน​ของ​ตน” (อพยพ 11:2)

 
สำรวจและใคร่ครวญ :

พระเจ้าสัญญาว่าจะปลดปล่อย (3:8) แต่ความไม่เชื่อฟังและดื้อดึงของฟาโรห์ ทำให้เกิดความล่าช้าและความยากลำบากนับไม่ถ้วนสำหรับคนอิสราเอล แต่ตอนนี้ คืนก่อนภัยพิบัติครั้งสุดท้าย การปลดปล่อยที่ทรงสัญญาไว้ใกล้จะเป็นจริง (ข้อ 1ก) ยิ่งกว่านั้น ฟาโรห์จะไม่เพียง “ปล่อย” พวกเขาไป แต่จะอยากกำจัดจน “ไล่” พวกเขาออก (ข้อ 1ข) ชายที่เคยดื้อดึงต่อคำสั่งของพระเจ้าจะบอกว่า “ออกไปจากประชากรของเรา!” (12:31) และพระเจ้าไม่เพียงวางแผนการออกจากอียิปต์ครั้งใหญ่ แต่ยังทรงไม่ให้ประชาชนออกไปมือเปล่าด้วย (11:2,3) เหตุการณ์เป็นไปตามที่ทรงทำนาย (12:35,36) การจัดเตรียมของพระเจ้าอยู่เหนือความคาดหมายของมนุษย์

            แม้จะมีความแตกต่างชัดเจนระหว่างอียิปต์กับอิสราเอล (11:7) แผนการช่วยให้รอดของพระเจ้าไม่จำกัดอยู่แค่กับชนอิสราเอลเท่านั้น ซึ่งเห็นได้ชัดแม้ในประวัติศาสตร์เริ่มแรกเช่นนี้ เพราะเมื่อคนอิสราเอลจากไปในที่สุด “มี​คน​ชาติ​อื่น​จำ​นวน​มาก​ติด​ตาม​ไป​ด้วย” (12:38) การเลือกชนชาติเดียวก็เพื่อเป็นพรแก่ทุกชนชาติ เพื่อทำให้พันธสัญญากับอับราฮัมเป็นจริง (ปฐมกาล 12:3ข)

 
ตอบสนอง :

ในฐานะผู้ที่มีประสบการณ์กับพระพรของพระเจ้า คุณเป็นท่อพระพรหรือช่องทางแห่งพระพรของพระเจ้าอย่างไร?
พลังประจำวัน#175-กันยายน

อ่านพลังประจำวัน-30กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-29กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-28กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-27กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-26กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-25กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-24กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-23กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-22กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-21กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-20กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-19กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-18กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-17กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-15กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-14กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-13กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-12กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-11กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-10กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-9กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-8กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-7กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-6กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-5กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-4กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-3กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-2กันยายน2017
อ่านพลังประจำวัน-1กันยายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.