ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวัน-15กันยายน

 พลังประจำวันวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2017

แสงสว่างในความมืด

 
เตรียมจิตใจ:
ใคร่ครวญความหมายของ “ความมืด” และ “ความสว่าง” ในด้านที่เกี่ยวกับความเชื่อของคุณ
 

อ่าน อพยพ 10:21-29

พวก​เขา​มอง​กัน​ไม่​เห็น ไม่​มี​ใคร​ลุก​ไป​จาก​ที่​อยู่​ของ​ตน​สาม​วัน แต่​มี​แสง​สว่าง​อยู่​ใน​ที่​อาศัย​ของ​ชน​ชาติ​อิส​รา​เอล​ทั้ง​หมด (อพยพ 10:23)

 
สำรวจและใคร่ครวญ :

“ความมืดจนสัมผัสได้” (ข้อ 21) อาจหมายถึงลมฮัมซิน ลมที่พัดมาเป็นครั้งคราว คราวละห้าสิบวันและตามมาด้วยพายุทราย เมื่อมีแต่ทรายในอากาศ ความสามารถในการมองเห็นก็ลดลง ทำให้สัมผัสความมืดมิดได้อย่างชัดเจนและเจ็บปวด นี่เป็นเพียงหนึ่งในตัวอย่าง (ดูอพยพ 14:21 ด้วย) ที่พระเจ้าทรงควบคุมสิ่งทรงสร้างเพื่อทำให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จ ซึ่งในที่นี้คือ การพิพากษา

ในความคิดของมนุษย์ ในศิลปะและวรรณคดี ความมืดมักถูกใช้แทนความไม่รู้ ความยากลำบาก ความสิ้นหวัง หรือแม้กระทั่งความชั่วร้าย ในขณะที่ความสว่างเปรียบได้กับความรู้ ความเข้าใจและความดีงาม

พระคัมภีร์มักบรรยายว่าการไถ่คือการปลดปล่อยจากความมืดหรือการเคลื่อนจากความมืดสู่ความสว่าง (อิสยาห์ 9:2; เอเฟซัส 5:8) ในทางตรงข้าม การอยู่ในความมืดหมายถึงการอยู่โดยปราศจากพระเจ้า คือปราศจากชีวิตนิรันดร์

เมืองโกเชนที่ชาวอิสราเอลอาศัยอยู่ได้รับการปกป้องจากภัยพิบัตินี้ (ข้อ 23) แม้ต้องรับผลจากโทสะของฟาโรห์ แต่ประชากรของพระเจ้าก็ได้รับการปกป้องจากโทสะของพระเจ้า เมื่อพระเยซูประกาศว่า “เรา​เป็น​ความ​สว่าง​ของ​โลก คน​ที่​ตาม​เรา​มา​จะ​ไม่​ต้อง​เดิน​ใน​ความ​มืด แต่​จะ​มี​ความ​สว่าง​แห่ง​ชีวิต” (ยอห์น 8:12) ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่เจอช่วงเวลาดำมืดในโลกนี้ แต่เป็นพระสัญญาว่าเราจะรอดจากความมืดมิดชั่วนิรันดร์

 
ตอบสนอง :

“องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงเป็นแสงสว่างในความมืดของเรา และขอทรงปกป้องเราด้วยพระเมตตาจากภยันตรายทั้งสิ้นในค่ำคืนนี้ ด้วยความรักของพระบุตร พระผู้ช่วยให้รอด พระเยซูคริสต์” 
พลังประจำวัน#175-กันยายน

อ่านพลังประจำวัน-30กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-29กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-28กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-27กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-26กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-25กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-24กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-23กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-22กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-21กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-20กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-19กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-18กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-17กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-16กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-14กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-13กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-12กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-11กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-10กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-9กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-8กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-7กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-6กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-5กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-4กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-3กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-2กันยายน2017
อ่านพลังประจำวัน-1กันยายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.