ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวัน-10กันยายน

 พลังประจำวันวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2017

 
ตื่นเถิด!
 

เตรียมจิตใจ :

จงสรรเสริญว่า 'ความรักมั่นคงของพระยาห์เวห์ไม่เคยหยุดยั้ง และพระกรุณาของพระองค์ไม่มีสิ้นสุด เป็นของใหม่ทุกเวลาเช้า ความเที่ยงตรงของพระองค์ใหญ่ยิ่งนัก' (เพลงคร่ำครวญ 3:22,23)

 

อ่าน : สดุดี 108

 

“ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพระองค์จะยกย่องพระองค์ท่ามกลางชนชาติทั้งหลาย ข้าพระองค์จะร้องเพลงสดุดีพระองค์ท่ามกลางชาวประเทศทั้งหลาย” สดุดี 108:3

 

สำรวจและใคร่ครวญ :

เมื่อคุณตื่น ความรู้สึกแรกต่อวันจะมาถึงนี้คืออะไร? ปลง ไม่ยินดียินร้าย? เสียใจที่ไม่ได้เข้านอนให้เร็วกว่านี้ซัก 2 ชั่วโมง? แม้ว่าชีวิตของกษัตริย์ดาวิดจะเต็มไปด้วยความท้าทาย มีศัตรูทั้งในและนอกดินแดน พระองค์ก็ทรงให้ความสำคัญได้ถูกต้อง พระองค์ทรงต้อนรับวันที่พระเจ้าทรงสร้างด้วยความเชื่อ (ข้อ 1,2) พระองค์แสดงให้เราเห็นว่าเมื่อเราเลือกจดจำและสรรเสริญอำนาจและความดีงามอันยิ่งใหญ่ที่พระเจ้ามีต่อเรา เหตุการณ์ยากลำบากจะถูกลดขนาดลง เราจะมีกำลังตามพระสัญญาที่ว่า 'โดยพึ่งพระเจ้า เราจะสู้อย่างเข้มแข็ง' (ข้อ 13)

 

ดาวิดรู้ว่าถ้าเราเชื่อในกำลังของมนุษย์ ฐานของเราจะอ่อนแอ (ข้อ 12ข) พระองค์จึงหล่อเลี้ยงตัวเองด้วยพระลักษณะที่หาที่เปรียบไม่ได้ของพระเจ้า (ข้อ 4,5) และชัยชนะตามพระสัญญาของพระองค์ (ข้อ 7-9)  พระสัญญาใดในพระคัมภีร์ที่ก่อความเชื่อในตัวคุณ? ไม่มีทางที่เราจะไปพ้นจากความรัก ความสัตย์ซื่อ และพระอำนาจของพระเจ้า เมื่อเราเชื่อสิ่งนี้อย่างสุดใจ เราก็จะอยากให้ทุกคนได้รับรู้จนปะทุออกมา (ข้อ 3)!

วันนี้ คุณจะตะโกนก้องจากหลังคาบ้านเพื่อปลุกเพื่อนบ้านของคุณให้ตื่นขึ้นมารับรู้ความยิ่งใหญ่และความรักของพระเจ้าได้อย่างไร?

 

ตอบสนอง :

เรานอนหลับได้เพราะพระเจ้าไม่หลับ! เมื่อคุณจะเข้านอนคืนนี้ ให้เชิญสันติสุขจากพระเจ้ามาอยู่ดูแลคุณเวลาหลับ และทันทีที่คุณตื่น ให้คุณประกาศข้อ 1-5 เหนือวันของคุณ
พลังประจำวัน#175-กันยายน

อ่านพลังประจำวัน-30กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-29กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-28กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-27กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-26กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-25กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-24กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-23กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-22กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-21กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-20กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-19กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-18กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-17กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-16กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-15กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-14กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-13กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-12กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-11กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-9กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-8กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-7กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-6กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-5กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-4กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-3กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-2กันยายน2017
อ่านพลังประจำวัน-1กันยายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.