ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวัน-8กันยายน

พลังประจำวันวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2017
เดินด้วยความเชื่อ

 
เตรียมจิตใจ :

เราไม่สามารถทำอะไรเพื่อซื้อความรอดได้ แต่ลองคิดดูว่าการ “​อุต​ส่าห์​ประ​พฤติ​อย่าง​สม​กับ​ความ​รอด​ของ​ท่าน​ทั้ง​หลาย ด้วย​ความ​เกรง​กลัว​และ​ตัว​สั่น” (ฟีลิปปี 2:12) มีผลอย่างไรกับตัวคุณ?

 
อ่าน : อพยพ 4:18-31

เมื่อ​ได้​ยิน​ว่า​พระ​ยาห์​เวห์​เสด็จ​มา​เยี่ยม​เยียน​ชน​ชาติ​อิส​รา​เอล และ​ทอด​พระ​เนตร​เห็น​ความ​ทุกข์​ยาก​ของ​พวก​เขา พวก​เขา​ต่าง​กราบลง​นมัส​การ (อพยพ 4:31)

 
สำรวจและใคร่ครวญ :

ความเชื่อเป็นมากกว่าการยอมรับด้วยปัญญา ความเชื่อตามพระคัมภีร์ต้องมีการกระทำที่เสี่ยงและเสียสละ ความเชื่อที่แท้มีขา ขาที่พร้อมจะ “ดำเนินตามความเชื่อ”

            หลังจากเพิ่งผ่านเหตุการณ์พุ่มไม้ที่ไม่ไหม้ไฟ โมเสสรีบเร่งเชื่อฟังพระเจ้า การเชื่อฟังของเขารวมไปถึงการโยกย้ายครอบครัวและออกจากสิ่งที่คุ้นเคยในมีเดียน (ข้อ 18-20) สำหรับโมเสส อียิปต์ไม่ใช่แค่ที่ที่เขาหนีมาเพราะกลัวตาย แต่ยังเป็นที่ที่เขาต้องเสี่ยงเผชิญหน้ากับผู้ปกครองที่ดุร้ายและใจแข็งกระด้าง (ข้อ 21-23)

            อาโรนตอบสนองพระดำรัสของพระเจ้าด้วยการออกไปร่วมภารกิจเสี่ยงกับน้องชายในถิ่นทุรกันดาร (ข้อ 27) เมื่อโมเสสและอาโรนกล่าวถ้อยคำของพระเจ้า ประชาชนก็เชื่อ และสำแดงความเชื่อผ่านทางการนมัสการ (ข้อ 31)

            ความเชื่อของฉันมีขาที่ติดตามพระเจ้าไปหรือไม่? มือที่ทำสิ่งที่พระเจ้าต้องการ? สายตาที่มองสถานการณ์ตามมุมมองของพระเจ้า? หูที่รับฟังเสียงของพระเจ้า? ริมฝีปากที่กล้าประกาศความจริงของพระเจ้าแม้จะไม่ส่งผลดีทางสังคมหรือทางการเมืองหรือเปล่า?

 
ตอบสนอง :

ยากอบเขียนถึงอับราฮัมว่า “ความ​เชื่อ​นั้น​ทำ​งาน​ควบ​คู่​กับ​การ​ประ​พฤติ​ของ​เขา และ​ความ​เชื่อ​ก็​สม​บูรณ์​โดย​การ​ประ​พฤติ​นั้น” (ยากอบ 2:22) ทูลขอให้พระเจ้าทรงเปิดเผยว่าความเชื่อด้านใดของคุณต้องแสดงออกเป็นการประพฤติมากขึ้น
พลังประจำวัน#175-กันยายน

อ่านพลังประจำวัน-30กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-29กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-28กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-27กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-26กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-25กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-24กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-23กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-22กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-21กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-20กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-19กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-18กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-17กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-16กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-15กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-14กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-13กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-12กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-11กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-10กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-9กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-7กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-6กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-5กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-4กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-3กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-2กันยายน2017
อ่านพลังประจำวัน-1กันยายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.