ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวัน-2กันยายน2017

 พลังประจำวันวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2017

 

การเปลี่ยนแปลงเริ่มที่ตัวคุณ

 

เตรียมจิตใจ:

‘ความสว่างส่องเข้ามาในความมืด และความมืดไม่อาจเอาชนะความสว่างได้’ (1:5) นมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้า เพื่อความสว่างเดียวกันนั้นจะฉายแสงในคุณแรงพอที่จะส่องสว่างความมืดที่สุดในจิตใจของคนได้

 

อ่าน : ยอห์น 7:45 – 8:1

 

“เจ้าหน้าที่​ตอบ​ว่า “ไม่เคย​มี​ใคร​พูด​เหมือน​อย่าง​คนนั้น​เลย””ยอห์น 7:46

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

ไม่เหมือนฝูงชนที่ยังตัดสินใจไม่ได้ (7:40-44) ผู้นำศาสนากลับตัดสินใจอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับพระเยซู เพราะรู้สึกถึงภัยในการควบคุมประชาชน พวกเขาอาจคาดหวังความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจากเจ้าหน้าที่ของพวกเขาเอง แต่อำนาจของพระเยซูสามารถแสดงออกได้ทุกที่ที่มีความซื่อสัตย์ในใจมนุษย์ ดังนั้น การรายงานที่ว่า 'ไม่เคยมีใครพูดเหมือนอย่างคนนั้นเลย' (7:46) ดูเหมือนเป็นการตบหน้าธรรมาจารย์ที่อยู่กันเต็มห้อง!  พวกผู้นำกลับหันไปประชดประชันลดความน่าเชื่อถือในความเห็นใดๆ เกี่ยวกับพระเยซูภายใต้กฎหมาย (7:51,52) พวกเขาไม่รู้ว่าพระเยซูได้มาทำให้ธรรมบัญญัติสมบูรณ์ นำมาซึ่งมาตรฐานใหม่แห่งความชอบธรรมผ่านความสัมพันธ์กับพระองค์ และกล่าวโทษความชอบธรรมบนฐานการกระทำของพวกเขา(มัทธิว 5:17,20)!

แต่ก็ยังมีความหวังแม้ในกลุ่มที่ปิดนี้ เพราะกลุ่มนี้ยังมีผู้ติดตามพระเยซูอย่างเงียบๆ ที่มีเหตุผล ซึ่งเป็นคนหนึ่งในพวกเขาเอง (7:50,51)! ผู้รู้ว่าควรจะพูดอะไรจึงจะมีอิทธิพลที่ดีต่อผู้มีอำนาจและดีต่อพระเจ้า นิโคเดมัสจึงกล่าวออกไปท่ามกลางพวกเพื่อนฟาริสี ความสัมพันธ์ของคุณกับผู้ที่ไม่เป็นคริสเตียนเป็นอย่างไร? คุณอาจเป็นผลแรกของการเก็บเกี่ยวที่ยิ่งใหญ่ในกลุ่มของคุณ !

 

ตอบสนอง:

เราไม่ได้ถูกเรียกให้เป็นครูหรือผู้ประกาศ แต่เราทุกคนสามารถเป็นผู้เปลี่ยนแปลงบรรยากาศเพื่อพระคริสต์ แสดงความหวังให้แก่ผู้คนที่ยังไม่มีประสบการณ์นี้ ทูลขอพระเจ้าที่จะแสดงให้คุณเห็นถึงคนที่คุณจะเป็นกลิ่นหอมของพระคริสต์สำหรับเขา
พลังประจำวัน#175-กันยายน

อ่านพลังประจำวัน-30กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-29กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-28กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-27กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-26กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-25กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-24กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-23กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-22กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-21กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-20กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-19กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-18กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-17กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-16กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-15กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-14กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-13กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-12กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-11กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-10กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-9กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-8กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-7กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-6กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-5กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-4กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-3กันยายน
อ่านพลังประจำวัน-1กันยายนCopyright © 2010 All Rights Reserved.