ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวันวันที่ 29 สิงหาคม 2017

 พลังประจำวัน วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2017

ข้าพเจ้าต้องการเชื่อ

 

เตรียมจิตใจ

ใคร่ครวญเอกลักษณ์และพระลักษณะของพระเยซูสักสองด้าน แล้วเตรียมพบพระองค์ในวันนี้

 

อ่าน ยอห์น 6:60–71

และ​พวกข้าพระองค์​ก็​เชื่อ​และ​ทราบ​แล้ว​ว่า​พระองค์​ทรง​เป็น​องค์บริสุทธิ์​ของ​พระเจ้า”” ยอห์น 6:69

 

สำรวจและใคร่ครวญ
เราคงคาดว่าพวกฝูงชนยิวจะย้อนกลับคำกล่าวอ้างของพระเยซูว่าเป็นการดูหมิ่นศาสนาของเด็กชนบทคนหนึ่งซึ่งคิดว่าตัวเองสำคัญกว่าที่เป็น (ข้อ 41,42,52) มันเป็นการยากที่เห็นผู้ติดตามหลายคนถอยไป (ข้อ 66) ถ้าคุณเกี่ยวข้องกับคริสตจักรมาระยะหนึ่ง คุณจะเห็นบางคนที่ร้อนรนในความเชื่อ แต่น่าเสียใจที่หันกลับไป บางทีเราอาจเคยเป็นคนเช่นนั้น และในที่สุดก็กลับมา พบว่า แม้ว่าเราจะไม่มีความสัตย์จริง แต่พระเยซูก็ยังคงไว้ซึ่งความสัตย์จริง เพราะพระองค์จะไม่ทรงเป็นพระองค์เองไม่ได้” (2 ทิโมธี 2:13)

ที่บางจุด หลังจากถูกดึงดูดมายังพระเยซูโดยพระคุณของพระเจ้า (ข้อ 65) หลายคนจะผิดพลาดในหนทางแห่งความเชื่อของเราที่เราพยายามที่จะก้าวผ่าน มันอาจเป็น การสอนที่หนัก” (ข้อ 60-62) ซึ่งขัดกับความเชื่อของเรา วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของเรา หรือเราอาจเจ็บป่วยหรือสูญเสีย ที่เป็นสาเหตุที่เราตั้งคำถามพระเจ้าในความเป็นห่วงของพระองค์ ในเรื่องนี้ เราต้องมองไปยังพระเจ้าเพื่อความอดทนและปัญญา (ยากอบ 1:2–8) และ ไม่โยกย้ายไปจากความหวังในข่าวประเสริฐ” (โคโลสี 1:23) ที่ซึ่งเราเชื่อมาแต่แรกและรู้ว่าพระเยซูทรงเป็นองค์บริสุทธิ์ของพระเจ้า (ข้อ 69)

ตอบสนอง

อธิษฐานเผื่อผู้ที่กำลังดิ้นรนกับความเชื่อให้สามารถยืนหยัดในความเชื่อ เพื่อพวกเขาจะตกในดินดี ที่เกิดผลร้อยเท่า...  (มัทธิว 13:23) สำหรับอาณาจักรของพระเจ้า
พลังประจำวัน#174-สิงหาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 30 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 28 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 27 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 26 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 25 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 24 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 23 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 22 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 21 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 20 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 19 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 18 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 17 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 16 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 15 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 14 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 13 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 12 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 11 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 10 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 9 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 8 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 7 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 6 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 5 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 4 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 3 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 2 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 1 สิงหาคม 2017Copyright © 2010 All Rights Reserved.