ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวันวันที่ 28 สิงหาคม 2017

 พลังประจำวัน วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2017

อาหารจากสวรรค์

 

เตรียมจิตใจ

ในพระเยซู อาหารแห่งชีวิต เราได้รับการช่วยให้รอด รับการอภัย เป็นไท คืนดี ปกป้องและแก้คดีให้ เพื่อว่าเราจะสามารถเห็นถึงความสนิทสนม สันติสุข พระประสงค์และฤทธานุภาพในพระเจ้า ให้เราจมอยู่ในที่นี้สักครู่!

 

อ่าน  ยอห์น 6:41–59
ไม่มี​ใคร​มา​ถึง​เรา​ได้​นอกจาก​พระบิดา​ผู้​ทรง​ใช้​เรา​มา​จะ​ทรง​ชักนำ​ให้​เขา​มา และ​เรา​จะ​ให้​คนนั้น​เป็น​ขึ้น​มา​ใน​วัน​สุดท้ายยอห์น 6:44

 

สำรวจและใคร่ครวญ

การรู้เกี่ยวกับพระเจ้ากับการรู้จักพระเจ้านั้นแตกต่างกัน เปรียบเหมือนรูปของขนมปังแถวหนึ่งมาจากขนมปังจริงๆ หนึ่งแถว พวกยิวคิดว่าพวกเขารู้จักพระเจ้า ภูมิใจในพิธีกรรมต่างๆ มากกว่าที่จะสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าที่พิธีกรรมเหล่านั้นชี้ไปถึง ในทางตรงกันข้าม ทำไมจึงสำคัญนักที่งานภายในที่ก่อให้เกิดความเชื่อไม่ใช่ของเรา (ข้อ 44,45; เอเฟซัส 2:8,9? และอะไรคือการตอบสนองที่ถูกต้องต่อการเริ่มต้นของพระเจ้า (ยากอบ 4:7,8)?

ในพระเยซู รู้จักพระเจ้าเป็นความสัมพันธ์ตลอดไป (ข้อ 56) เรารับชีวิตของพระองค์ที่ทรงตายแทนเราเข้ามาในชีวิตของเรา (ข้อ 55,57) ชีวิตของเราจึงผูกพันเข้ากับพระองค์ ฝังพระประสงค์ของพระองค์ในเรา ทำให้เราเป็นส่วนหนึ่งในพระกายที่ทรงนำโดยพระเยซู ซึ่งเป็นศีร์ษะ (เอเฟซัส 4:15,16) เมื่อปีที่แล้ว หัวหน้าบาทหลวงจัสติน เวลบี้ บอกว่า เขาได้พบพ่อที่ให้กำเนิดเขาซึ่งไม่ใช่พ่อที่เขาคิดว่าเป็นพ่อมาตลอดชีวิต เขาตอบสนองอย่างมั่นใจว่า ฉันได้พบว่าฉันเป็นใครในพระเยซูคริสต์ ไม่ใช่โดยกรรมพันธุ์ และอัตลักษณ์ในพระองค์ของฉันก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงไม่ว่าเราจะมาจากเผ่าพันธุ์ไหน เราเป็นของพระองค์พระบิดาซึ่งไม่เพียงรู้จักเรา รักเราอย่างเต็มที่และเทพระพรที่มีไว้สำหรับพระบุตรนั้นให้แก่เรา

ตอบสนอง

มั่นใจในฐานะของคุณที่เป็นลูกของกษัตริย์ ที่คุณสามารถเป็นทูตของพระคริสต์ในโลกของคุณ
พลังประจำวัน#174-สิงหาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 30 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 29 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 27 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 26 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 25 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 24 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 23 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 22 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 21 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 20 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 19 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 18 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 17 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 16 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 15 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 14 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 13 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 12 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 11 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 10 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 9 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 8 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 7 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 6 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 5 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 4 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 3 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 2 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 1 สิงหาคม 2017Copyright © 2010 All Rights Reserved.