ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวันวันที่ 25 สิงหาคม 2017

 พลังประจำวัน วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2017

พระเจ้าขึ้นเรือ

 

เตรียมจิตใจ

พิจารณาวิธีที่โลกธรรมชาติจำนนกับพลังเหนือธรรมชาติของพระเยซู สิ่งที่ทรงสร้างดำรงอยู่เพื่อสรรเสริญพระผู้ทรงสร้าง (สดุดี 148:7–10)  คุณสามารถทำเช่นนั้นได้อย่างไรในวันนี้?

อ่าน ยอห์น 6:16–24

เมื่อ​พวกเขา​​เห็น​พระเยซู​ทรง​ดำเนิน​มา​บน​ทะเล กำลัง​เข้ามา​ใกล้​เรือ พวกเขา​ต่าง​ตกใจ​กลัว แต่​พระองค์​ตรัส​กับ​เขา​ว่า นี่​เรา​เอง อย่า​กลัว​เลย” 

ยอห์น 6:19-20

 

สำรวจและใคร่ครวญ

ผู้รับประทานในการอัศจรรย์นี้ คิดว่าพระเยซูเป็นผู้เผยพระวจนะเหมือนโมเสส (ผู้ซึ่งพวกเขาเชื่อว่านำบรรพบุรุษของพวกเขาอย่างอัศจรรย์ในถิ่นทุรกันดาร) พวกเขาจะมาจับพระองค์ (จอมกษัตริย์นิรันดร์) ไปตั้งให้เป็นกษัตริย์ในแผ่นดินมนุษย์ (ข้อ 14, (15) ในขณะนั้น พระเยซูได้ส่งสาวกของพระองค์ล่วงหน้าไปด้วยเรือ ในขณะที่พระองค์ทรงพักจากฝูงชน เมื่อพวกเขาล่วงหน้าพระองค์ไปในทะเลสาบ เราก็ได้เห็นการอัศจรรย์อีกครั้งหนึ่ง (ข้อ 19) เป็นอีกครั้งหนึ่งที่พระเยซูแสดงให้เห็นว่า พระองค์เป็นมากกว่าโมเสส พระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้า พระองค์ทรงเป็นสงสว่างแห่งพระสิริของพระเจ้า และมีแก่นแท้เดียวกับพระเจ้า” (ฮีบรู 1:3)

ความเป็นห่วงอย่างอ่อนโยนของพระเยซูต่อพวกเรานั้นเป็นไปโดยอำนาจของพระองค์ มัทธิวและมาระโกได้บันทึกไว้ว่า พระองค์ได้ทรงดำเนินไปบนน้ำ เพราะเห็นว่าพวกสาวกกำลังมีปัญหา นั่นคือประเภทของพระเจ้าที่เรามี ความลึกที่สุดจะหยั่งถึงก็ไม่สามารถหยุดพระองค์ที่จะแสดงออกถึงความรักของพระองค์ที่มีต่อเรา (เพลงซาโลมอน 8:7)  ความตกใจกลัวเป็นการตอบสนองต่อสิ่งที่ไม่คุ้นเคย (ข้อ 19) การมีประสบการณ์ในความห่วงใยของพระเยซูจะช่วยเราให้วางใจในพระองค์แม้มีสัญญาณของอำนาจเหนือธรรมชาติพระองค์ตั้งใจจะอวยพรเรา ถ้าเราให้พระองค์ขึ้นเรือมาด้วยอย่างเต็มที่ เราจะพบว่า เราจะเริ่มเดินทางไปด้วยจังหวะและวัตถุประสงค์ใหม่ (ข้อ 21)

ตอบสนอง  อะไรคือภัยน้ำลึกที่กลืนคามมั่นใจในพระเจ้าของคุณ? ในความคิดของคุณ เห็นพระเยซูเดินบนพื้นน้ำฝ่าลมและฝนตรงมาหาคุณ ต้อนรับพระองค์ขึ้นมาและรับสันติสุขของพระองค์
พลังประจำวัน#174-สิงหาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 30 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 29 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 28 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 27 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 26 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 24 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 23 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 22 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 21 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 20 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 19 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 18 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 17 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 16 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 15 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 14 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 13 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 12 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 11 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 10 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 9 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 8 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 7 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 6 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 5 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 4 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 3 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 2 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 1 สิงหาคม 2017Copyright © 2010 All Rights Reserved.