ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวันวันที่ 24 สิงหาคม 2017

 พลังประจำวัน วันพฤหัสบดีที่ 24สิงหาคม 2017

เกินพอ

 

เตรียมจิตใจ
และพระเจ้าจะประทานทุกสิ่งที่จำเป็นแก่พวกท่านจากทรัพย์อันรุ่งโรจน์ของพระองค์ในพระเยซูคริสต์” (ฟีลิปปี 4:19) ประกาศความจริงนี้ผ่านชีวิตของคุณในวันนี้

 

อ่าน ยอห์น 6:1–15

พระเยซู​เงยพระพักตร์​ขึ้น​และ​ทอดพระเนตร​เห็น​มหาชน​พา​กัน​มาหา​พระองค์ พระองค์​จึง​ตรัส​กับ​ฟีลิป​ว่า พวกเรา​จะ​ซื้อ​อาหาร​ให้​คน​เหล่านี้​กิน​ได้​ที่​ไหน?”” ยอห์น 6:5

 

สำรวจและใคร่ครวญ

มันคืออะไรที่ดึงดูดคนมาหาพระเยซู? คำพูดที่ทรงอำนาจ อำนาจที่เหนือธรรมชาติ ความเมตตากรุณา? พระเยซูทรงห่วงเราที่จุดที่เราต้องการ รักษาและให้อาหาร (ข้อ 2,11) แม้ว่าการอัศจรรย์ของพระองค์ชี้ให้เห็นชัดเจนถึงลักษณะความเป็นพระเจ้าของพระเยซู แต่วิสัยทัศน์ของพวกสาวกและฝูงชนนั้นสั้นและมองแค่ทางโลก (ข้อ 6,9,14,15) การอัศจรรย์ที่ทรงเลี้ยงคนห้าพันคนทำให้คิดถึงมานาในถิ่นทุรกันดาร (6:32) แสดงว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้า เป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ และเป็นแหล่งของชีวิต และในพระองค์ ผู้หิวกระหายจะได้รับการสนองความต้องการ จากการรักษาคนเจ็บให้หาย พระองค์ได้เปิดเผยให้เห็นว่าทรงเป็นผู้ช่วยฟื้นฟูสิ่งทรงสร้างที่แตกหัก นี้คือพระเจ้าที่ทรงอำนาจยิ่งใหญ่ คุณคาดหวังอย่างไรเกี่ยวกับสิ่งที่พระเยซูสามารถทำได้ว่าเล็กน้อยเกินไปหรือไม่ เมื่อคริสเตียนถูกเรียกให้ดูแลคนที่เล็กน้อยที่สุด เราอาจรู้สึกว่าท่วมท้นไปด้วยความต้องการรอบตัวเรา มันเป็นการง่ายที่จะปล่อยให้การรับใช้ของเรานำโดยความรู้สึกขาดแคลนในตัวของเรา (ข้อ 7,9) แต่พระเยซูไม่ขาดแคลนอะไร เหมือนกับพระองค์เราสามารถหาที่ที่จะพักในความรักของพระบิดา และเพื่อที่จะมองให้เห็นถึงที่ที่เราจะรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิผลที่สุด ในฐานะคนที่องพระคริสต์ที่ทรงเป็นขึ้นมา เราสามารถทำงานด้วยชัยชนะของพระเยซูเหนือความขาดแคลนทั้งหมดในโลก พระองค์มิได้เป็นพระเจ้าที่มีเพียงพอเท่านั้น แต่เป็นพระเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ (ข้อ 12,13; 2 โครินธ์ 9:8)!

ตอบสนอง

คุณมีอะไรที่จะให้พระเจ้าทรงใช้? เวลา เงินทอง มิตรภาพ ความหวัง จินตนาการ? และให้แก่ใคร?
พลังประจำวัน#174-สิงหาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 30 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 29 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 28 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 27 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 26 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 25 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 23 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 22 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 21 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 20 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 19 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 18 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 17 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 16 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 15 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 14 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 13 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 12 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 11 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 10 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 9 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 8 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 7 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 6 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 5 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 4 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 3 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 2 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 1 สิงหาคม 2017Copyright © 2010 All Rights Reserved.