ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวันวันที่ 22 สิงหาคม 2017

 พลังประจำวัน วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2017

บิดาที่ดี

 

เตรียมจิตใจ

อธิษฐานว่า ขอพระเจ้าของพระเยซูคริสต์ พระบิดาผู้ทรงพระสิริ ทรงให้ท่านทั้งหลายมีจิตใจที่ประกอบด้วยปัญญาและการสำแดง เพื่อท่านจะรู้จักพระองค์มากขึ้น (เอเฟซัส 1:17)

 

อ่าน ยอห์น 5:16–30

"เพราะว่า​พระบิดา​ทรง​รัก​พระบุตร​และ​ทรง​แสดง​ให้​พระบุตร​เห็น​ทุกสิ่ง​ที่​พระองค์​ทรง​ทำ”  ยอห์น 5:20

 

สำรวจและใคร่ครวญ

พระเยซูได้รับมอบอำนาจอย่างเต็มที่จากพระบิดา (โคโลสี 1:15-20) ชีวิต ความตายและการพิพากษา (ข้อ 21,22,30) เป็นของพระองค์ที่จะจัดการ เพราะพระองค์ได้ตอบสนองด้วยการอุทิศตนอย่างมุ่งมั่นต่อพระประสงค์ของพระเจ้า (ข้อ 19) การแบ่งปันอำนาจไม่ใช่หัวใจของตรีเอกานุภาพ แต่ความรักของพระบิดาในพระบุตรนั้นใช่ (ข้อ 20) 

ในพันธสัญญาเดิม น้อยมากที่เรียกพระเจ้าว่า 'พระบิดา' แต่พระเยซูได้ใช้คำว่าพระบิดากว่าร้อยครั้งในพระธรรมยอห์นอย่างเดียว แสดงให้เราเห็นถึงความสนิทสนมที่เราสามารถคาดหวังได้ในความสัมพันธ์กับพระเจ้า เหมือนกับพ่อแม่ที่ดี ความรักของพระเจ้าพระบิดาที่มีต่อลูกๆ ของพระองค์เป็นการให้ชีวิต และการปรับบุคลิกลักษณะ (ข้อ 20; 17:22,23) ฉันจะไม่เคยลืมเสรีภาพสุดขีดที่ได้ยินว่า ฉันจะไม่ใช่คนบาปที่ไม่มีค่าพออีกต่อไปแต่เป็นบุตรที่รักของพระบิดาผู้ทรงรักและเมตตา และทรงเลือกเรา(ในพระคริสต์) ตั้งแต่ก่อนทรงสร้างโลก (เอเฟซัส 1:4) คุณมีชีวิตอยู่แต่ละวันรับรู้การยอมรับของพระเจ้า หรือรู้สึกว่าคุณต้องทำงานหนักในสิ่งที่คุณได้รับผู้รักษากฏที่คิดว่าตนเองชอบธรรมเป็นที่ขุ่นเคืองโดยพระเมตตาที่ไม่หยุดยั้งของพระบิดา (ข้อ 16-18) ซึ่งไม่เพียงยอมรับเราแต่รับเราเป็นบุตร (โรม 8:15-17) เพียงเราได้ฟังและเชื่อ (ข้อ 24,25) ให้เราให้เกียรติครอบครัวที่มีความปีติยินดีและความรักที่พระเยซูทรงเป็นแบบอย่างและช่วยนำเราเข้าไป

ตอบสนอง
พ่อแม่ในโลกของคุณมีอิทธิพลต่อมุมมองของคุณต่อพระบิดาในสวรรค์อย่างไร? ใช้เวลาทูลเชิญพระเจ้าพระบิดาที่จะเปิดเผยความรักของพระองค์อีกครั้ง
พลังประจำวัน#174-สิงหาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 30 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 29 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 28 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 27 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 26 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 25 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 24 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 23 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 21 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 20 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 19 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 18 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 17 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 16 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 15 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 14 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 13 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 12 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 11 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 10 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 9 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 8 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 7 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 6 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 5 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 4 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 3 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 2 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 1 สิงหาคม 2017Copyright © 2010 All Rights Reserved.