ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวันวันที่ 20 สิงหาคม 2017

 พลังประจำวันวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2017

จงระลึกถึง  จงระลึกถึง  

 

เตรียมจิตใจ:
ในขณะที่คุณอ่านพระธรรมวันนี้ หากคุณรู้สึกท้อแท้นิดหน่อย ให้พร้อมที่จะมองย้อนกลับไปด้วยความขอบพระคุณ และมองไปข้างหน้าด้วยความหวัง

 

อ่าน: สดุดี 105

“พระองค์​ทรง​ระลึกถึง​พันธสัญญา​ของ​พระองค์​อยู่​เป็น​นิตย์ คือ​พระวจนะ​ที่​พระองค์​ทรง​บัญชา​ไว้​ตลอด​หนึ่งพัน​ชั่วอายุคน” (สดุดี105:8)

 

สำรวจและใคร่ครวญ:
คุณจะทำอะไรเมื่อสิ่งต่างๆ ดูผิดหวัง?  เช่น เมื่อโบสถ์มีคนลดลง มีความรุนแรงเกิดขึ้นที่ต่างๆ ในโลก ปัญหาเศร้าใจในบ้าน คุณจะทำอย่างไรเมื่อคุณต้องการลี้ภัยจากความรู้สึกต่างๆ ? คำตอบที่ชัดเจนคือมองไปข้างหน้าเพื่อวันที่ดีกว่า แต่ในสดุดีบทนี้เชิญชวนให้เรามองย้อนกลับ ไม่ใช่มองด้วยความโกรธหรืออาลัยอาวรณ์แต่ด้วยรำลึกถึงความชื่นชมยินดีในสิ่งดีต่างๆ ที่ได้ประสบมา 'จงระลึกถึงการอัศจรรย์ที่พระเจ้าได้ทรงกระทำ (ข้อ 5) ผู้เขียนสดุดีนี้เล่าถึงประวัติของพวกเขา อับราฮัม ยาโคบ อิสราเอลในอียิปต์ โมเสส โรคระบาดรุนแรง ที่ได้ผ่านมาด้วยการทรงนำของพระเจ้า ค้ำจุนและช่วยกู้ประชากรของพระองค์จนเข้าสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญา    สิ่งสำคัญที่อิสราเอลสำนึกแม้ในยามยากลำบากคือการรับรู้ความสัตย์ซื่อของพระเจ้า พระเขาระลึกถึงด้วยความขอบพระคุณเพราะพระองค์ทรงระลึกถึงพันธสัญญาอยู่เป็นนิตย์ด้วยความรัก (ข้อ 8)  และอะไรคือข้อแตกต่างระหว่าง อาลัยอาวรณ์ กับความระลึกถึง? อาลัยอาวรณ์จะออกในเชิงลบ อาจปิดกั้นเราจากโอกาสความเป็นไปได้ในอนาคต ส่วนการระลึกถึงเป็นเชิงบวก นำเราที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่า ซึ่งตั้งอยู่บนรากฐานที่มั่นคงในอดีต  คุณสามารถระลึกถึงความดีของพระเจ้าในปีที่ผ่านมาหรือไม่? คุณได้เห็นรุ้งกินน้ำหลังฝนและความรักของพระเจ้าที่ไม่ละทิ้งเราหรือไม่?

ตอบสนอง:

อย่าลืมสิ่งที่พระเจ้าบอกกับคุณในยามทุกข์ยากเมื่อผ่านมาแล้ว
 พลังประจำวัน#174-สิงหาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 30 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 29 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 28 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 27 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 26 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 25 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 24 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 23 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 22 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 21 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 19 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 18 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 17 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 16 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 15 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 14 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 13 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 12 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 11 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 10 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 9 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 8 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 7 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 6 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 5 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 4 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 3 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 2 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 1 สิงหาคม 2017Copyright © 2010 All Rights Reserved.