ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวันวันที่ 18 สิงหาคม 2017

 พลังประจำวันวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2017

โยเอล 2:18–32  เป็นเช่นนั้นหรือไม่?

 

เตรียมจิตใจ

ถ้าความเจ็บปวดของโลกทำให้หัวใจของเราสลาย แน่นอนมันจะทำให้พระเจ้าใจสลายก่อน ทูลขอพระองค์ที่จะช่วยให้คุณระลึกถึงความสัย์ซื่อของพระองค์ท่ามกลางความแตกสลายนี้

 

อ่าน โยเอล 2:18–32               

“พวกเจ้า​จะ​รู้​ว่า​เรา​เอง​อยู่​ท่ามกลาง​อิสราเอล และ​เรา​นี่​แหละ​คือ​พระยาห์เวห์​เป็น​พระเจ้า​ของ​เจ้า ไม่มี​องค์​อื่น​อีก ประชากร​ของ​เรา​จะ​ไม่​ต้อง​อับอาย​อีกต่อไป”  โยเอล2:27

 

สำรวจและใคร่ครวญ

เมื่อมีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้น คนมักจะถามว่า “พระเจ้าอยู่ที่ไหน?’ โยเอลเข้าใจว่า ชื่อเสียงของพระเจ้าจะเป็นไปตามประสบการณ์ของประชากรของพระองค์ ไม่ว่าเมื่อพวกเขาต้องทรมานและถูกเยาะเย้ย หรือเจริญเติบโตและได้รับเกียรติ พระเจ้าก็มีผลด้วย มีเรื่องที่ต้องกังวลว่า เรื่องราวที่ส่งต่อจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง จะเป็นเรื่องที่ได้รับเกียรติไม่ใช่ความอับอาย

แม้ว่าจะอยู่ท่ามกลางการทำลายล้างและโศกเศร้า ผู้เผยพระวจนะหันไปสรรเสริญความดีของพระเจ้า และชี้ให้เห็นอนาคตใหม่ ในอนาคตนี้ ความอุดมสมบูรณ์กลับสู่แผ่นดิน การเกิดผลได้รับการฟื้นฟู และประชากรของพระเจ้าได้รับการอวยพรด้วยการเทลงมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ อนาคตได้รับการประกันเพราะความสัตย์ซื่อของพระเจ้าในอดีต
ในความตึงเครียดระหว่าง “ปัจจุบัน” ของโลกนี้ กับ “สิ่งที่ยังมาไม่ถึง” ของแผ่นดินของพระเจ้า เราอาจลืมความสัตย์ซื่อของพระเจ้าไปอย่างง่ายดาย แม้ในขณะที่เผชิญกับความทุกข์ทรมาน ประชากรของพระเจ้าจะไม่ต้องอับอายอีกต่อไป อนาคตจะมาเยี่ยมเยือนปัจจุบัน เมื่อพระเจ้าพูดอย่างอ่อนโยนกับแผ่นดิน กับสัตว์ทั้งหลาย และกับคน เมื่อพระองค์ได้เทพระวิญญาณของพระองค์ ผู้ที่ออกพระนามของพระองค์จะได้รับความรอด

ตอบสนอง
ขอพระเจ้าทรงช่วยให้เราเป็นพยานนำแสงสว่างแห่งความเมตตากรุณาของพระองค์ แม้อยู่ท่ามกลางความมืดในปัจจุบัน เพื่อว่าคนรุ่นต่อไปจะรู้ถึงความสัตย์ซื่อมั่นคงของพระองค์และสรรเสริญพระนามพระองค์
พลังประจำวัน#174-สิงหาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 30 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 29 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 28 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 27 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 26 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 25 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 24 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 23 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 22 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 21 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 20 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 19 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 17 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 16 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 15 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 14 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 13 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 12 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 11 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 10 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 9 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 8 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 7 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 6 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 5 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 4 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 3 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 2 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 1 สิงหาคม 2017Copyright © 2010 All Rights Reserved.