ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวันวันที่ 9 สิงหาคม 2017

 พลังประจำวันวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2017

 
เข้าสู่พันธกิจ
 
 
เตรียมจิตใจ

คิดถึงงานแต่งงานครั้งล่าสุดที่คุณไปร่วมด้วย คุณจำความชื่นชมยินดีที่เกิดขึ้นได้หรือไม่?

 
อ่าน : ยอห์น 3:22-36

พระองค์ต้องยิ่งใหญ่ขึ้น แต่ข้าพเจ้าต้องด้อยลง (ยอห์น 3:30)

สำรวจและใคร่ครวญ

วันนี้เราเห็นผู้คนตอบสนองต่อการเริ่มพระราชกิจของพระเยซูในลักษณะที่แตกต่างกัน ซึ่งมีทั้งความถ่อมใจกับความเย่อหยิ่ง ความชื่นชมยินดีกับความอิจฉา ยอห์นบัพติศมา เป็นนักเทศน์ที่ทรงพลัง ลองดูว่า พระเยซูทรงกล่าวถึงเขาในพระธรรมมัทธิว 11:11 ไว้อย่างไรบ้าง แต่ยอห์นรู้จักพระเยซู ในฐานะที่ทรงเป็นพระเจ้าในสภาพบุคคล ซึ่งสูงส่งกว่าเขาเป็นอันมาก และเขาเองก็บอกกับสาวกของเขาเช่นนั้นเหมือนกัน (ยอห์น 1:20:21) เมื่อพวกสาวกเห็นว่า ฝูงชนพากันแห่ไปหาพระเยซู พวกสาวกของยอห์นก็อิจฉา พวกเขายังไม่เข้าใจสิ่งที่ยอห์นได้กล่าวมาตลอด พระเยซูทรงเป็นพระเมสสิยาห์ของโลกนี้ ไม่ใช่ยอห์น

เมื่อพวกสาวกของยอห์นมาบอกเขาถึงพันธกิจอันเฟื่องฟูของพระเยซู ยอห์นรู้ว่าพันธกิจที่เขาทำนั่นไม่ได้คงอยู่นาน แต่สิ่งที่เขาทำนั้นก็ส่งผลไปจนถึงสุดปลาย (3:30) เขาถูกเรียกให้นำหน้าพระเมสสิยาห์ และเตรียมประชาชนให้พร้อมสำหรับการเสด็จมา และเมื่อพระเมสสิยาห์เสด็จมาแล้ว บัดนี้จึงเป็นเวลาที่ผู้คนจะละจากยอห์น และไปจดจ่อที่พระเยซู

ยอห์นใช้เรื่องราวเกี่ยวกับการแต่งงานมาเป็นภาพเปรียบเทียบในประเด็นของเขาต้องการจะสื่อ (ข้อ 29) เขาเปรียบเทียบ ผู้คนเป็นเหมือนเจ้าสาว ผู้เป็นของเจ้าบ่าว เขากล่าวถึงตัวเองว่าเป็นเหมือนเพื่อนของเจ้าบ่าว ที่เต็มไปด้วยความยินดี เมื่อได้มอบเจ้าสาวให้กับเจ้าบ่าวแล้ว สิ่งที่เขาทำก็เสร็จสิ้นลง

 
ตอบสนอง

พระธรรมมัทธิว 23:12 พระเยซูคริสต์ตรัสว่า “ผู้ใดยกตัวขึ้น ผู้นั้นจะต้องถูกเหยียดลง ผู้ใดถ่อมตัวลง ผู้นั้นจะได้รับการยกขึ้น” คุณอยู่ในกลุ่มไหน? อ่านคำแนะนำที่ดีในสุภาษิต 27:2
พลังประจำวัน#174-สิงหาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 30 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 29 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 28 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 27 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 26 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 25 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 24 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 23 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 22 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 21 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 20 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 19 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 18 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 17 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 16 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 15 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 14 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 13 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 12 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 11 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 10 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 8 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 7 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 6 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 5 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 4 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 3 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 2 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 1 สิงหาคม 2017Copyright © 2010 All Rights Reserved.