ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวันวันที่ 8 สิงหาคม 2017

 พลังประจำวันวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2017

 
ในคืนวันหนึ่ง
 
 
เตรียมจิตใจ
ทูลขอพระเยซู เพื่อช่วยให้คุณสามารถเชื่อมโยงชีวิตของคุณเองให้เข้ากับพระธรรมตอนที่เรากำลังจะอ่านในวันนี้
 

อ่าน: ยอห์น 3:1-21
พระเจ้าทรงรักโลกดังนี้ คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์ (ยอห์น 3:16)

 
สำรวจและใคร่ครวญ

ขณะที่พระเยซูประทับอยู่ ณ กรุงเยรูซาเล็มในเทศกาลปัสกา พระองค์ทรงทำมากกว่าการชำระพระวิหาร (2:23) ท่ามกลางการอัศจรรย์มากมายที่พระองค์กระทำ ซึ่งเป็นเหมือนแสงสว่างที่ส่องมานั้น  ฟาริสีที่ชื่อ นิโคเดมัสก็ได้มาพบพระเยซูคริสต์ด้วยตัวเอง คุณคิดหรือไม่ว่า เพราะเหตุใดเขาจึงมาพบพระองค์ในเวลากลางคืน ? (3:2) อาจเป็นเพราะไม่ต้องการให้พวกฟาริสีคนอื่นเห็นเขา หรือไม่? หรือเป็นเพราะ เขาคิดว่าจะมีโอกาสได้ใช้เวลาส่วนตัวกับพระเยซูมากขึ้น เนื่องจากเป็นเวลาที่ฝูงชนก็กลับบ้านกันหมดแล้ว ใช่ไหม?

ในพระกิตติคุณยอห์นมักมีกรณีที่เกิดขึ้นเช่นนี้อยู่บ่อยครั้งคือ พระเยซูตรัสถึงสิ่งหนึ่ง แต่นิโคเดมัสกลับเข้าใจอีกอย่างหนึ่ง (ข้อ 3-4) บางทียอห์นอาจจะกำลังเตือนพวกเราว่า พระเยซูมักทำในสิ่งที่เราคาดไม่ถึง เราควรที่จะพิจารณาถ้อยคำของพระองค์ อย่างระมัดระวัง และไม่นำถ้อยคำเหล่านั้นมาตีความตรงตัวจนเกินไป

จากเหตุการณ์นี้เราพบข้อพระคัมภีร์ที่อาจจะเป็นข้อที่ดีที่สุดที่เราเคยรู้จัก และถูกนำมาใช้มากที่สุด นั้นคือ ยอห์น 3:16 ซึ่งมักถูกนำมาใช้เพื่อเชิญชวนให้คนมารับเชื่อ และข้อความที่กล่าวว่า “พระเจ้าทรงรักโลก” นั้น ไม่ได้เป็นคำถามแต่อย่างใด ยอห์นแสดงให้เห็นอีกครั้งว่า พระเยซูเปลี่ยนคำถาม (ข้อ 4) ให้เป็นโอกาสในการสอน เพราะพระองค์ได้สรุปข้อความเกี่ยวกับข่าวประเสริฐให้แก่ฟาริสีผู้นี้

เกิดอะไรขึ้นกับนิโคเดมัส? หลังจากนั้น เขาก็หายไปจากฉากนี้เลย บางทีเขาอาจจะไปไตร่ตรองสิ่งที่ได้ยินมา แต่ภายหลัง เราเห็นนิโคเดมัส มาปรากฏอีกครั้งด้วยการอุทิศตัวอย่างจริงจังต่อพระเยซู (19:38–40)

 
ตอบสนอง

ให้พูดออกมาดังๆว่า “พระเจ้าทรงรักฉัน (ใส่ชื่อตัวเอง) ถ้าฉันเชื่อในพระเยซู ฉันจะมีชีวิตนิรันดร์” ขอให้คุณจำไว้ว่า นี่ไม่ใช่การเชิญชวน แต่พระธรรมตอนนี้เป็นถ้อยคำที่บอกกับเราทุกคน เพียงแค่คุณเชื่อเท่านั้น
พลังประจำวัน#174-สิงหาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 30 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 29 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 28 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 27 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 26 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 25 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 24 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 23 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 22 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 21 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 20 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 19 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 18 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 17 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 16 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 15 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 14 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 13 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 12 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 11 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 10 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 9 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 7 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 6 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 5 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 4 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 3 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 2 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 1 สิงหาคม 2017Copyright © 2010 All Rights Reserved.