ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวันวันที่ 7 สิงหาคม 2017

  

พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2017
 
ในพระวิหาร
 
 
เตรียมจิตใจ

มีสิ่งใดที่ทำให้คุณโกรธ? เมื่อคุณอ่านบทความในวันนี้ ลองเปรียบเทียบความโกรธของคุณกับความโกรธของพระเยซู

 
อ่าน : ยอห์น 2:12-25

พวกสาวกของพระองค์ก็ระลึกขึ้นได้ถึงคำที่เขียนไว้ว่า ความร้อนใจในเรื่องพระนิเวศของพระองค์จะท่วมท้นข้าพระองค์(ยอห์น 2:17)

สำรวจและใคร่ครวญ

เป็นช่วงที่ใกล้ถึงเทศกาลปัสกา และครอบครัวชาวยิวจะต้องชำระครัวเรือนของพวกเขา แน่นอนว่า ในบ้านของพระเจ้า คือที่พระวิหารนั้น พระเยซู และสาวกของพระองค์พบสิ่งรบกวน สิ่งที่ผิดเพี้ยนไป และการฉ้อโกง

ชายชาวยิวทุกคนจะต้องเสียภาษีโดยใช้เหรียญแบบพิเศษของพระวิหาร ดังนั้นพวกเขาจำเป็นต้องนำเงินมาแลกเหรียญนี้ แต่อย่างไรก็ตาม อัตราการแลกเงินที่มีราคาสูงเกินไป เป็นการค้ากำไรเกินควร เครื่องบูชาที่นำมาถวายในเทศกาลปัสกาก็จะต้องไม่มีตำหนิ ดังนั้นสัตว์ที่ถูกซื้อมาจากข้างนอกพระวิหารก็จะถูกปฏิเสธอยู่เสมอ วิธีการเหล่านี้เป็นการผลักดันให้ผู้ที่มานมัสการต้องซื้อสัตว์จากพระวิหารในราคาที่สูงลิ่ว

ก่อนหน้านี้พระเยซูทรงเห็นการคดโกง และการทุจริตเช่นนี้มาแล้ว จนในที่สุดพระองค์ก็ถึงกับโกรธเป็นอย่างมาก น่าสนใจที่จะสังเกตว่า อย่างไรก็ตามพระองค์สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ พระองค์ไม่ได้ทำให้ใครบาดเจ็บ และสัตว์ นก เหล่านั้นก็ได้รับการช่วยเหลือ รวมถึงเงินก็ไม่ได้หายไปไหน

สาวกของพระองค์จึงระลึกถึงข้อความที่เขียนพระธรรมสดุดี 69:9 (ข้อ 17)  ขึ้นมาได้ และเหตุการณ์นี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่พระเยซูกำลังแสดงพระองค์เอง ถึงความเป็นพระเมสสิยาห์ พระองค์แสดงความเกรี้ยวกราดก็เพราะว่า วิธีการของผู้นำศาสนานั้นกำลังคุกคามสิ่งที่บริสุทธิ์ของพระเจ้า พวกเขาไม่เพียงแค่ทำให้พระวิหารอันศักดิ์สิทธิ์นั้นเสื่อมทรามลง พวกเขายังทำให้บัญญัติของพระเจ้าผิดเพี้ยนไป และพวกเขาก็เป็นผู้วางภาระหนักให้กับประชากรของพระเจ้า ในพระธรรมมัทธิวบทที่ 21 มาระโก บทที่ 11 และลูกาบทที่ 19 ได้บันทึกเรื่องราวสั้น ๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคล้ายคลึงนั้น ก่อนที่จะนำไปสู่เรื่องราวการตรึงกางเขน แม้เหตุการณ์นี้พระเยซูจะแสดงความโกรธออกมามาก แต่พระองค์ก็โกรธเพื่อเหตุผลที่ดี และพระองค์ไม่เคยสูญเสียการควบคุม

 
ตอบสนอง

ถ้าในวันนี้พระเยซูกำลังเดินอยู่ข้างคุณ มีสิ่งใดที่จะทำให้พระองค์โกรธบ้าง? อธิษฐานเผื่อเหตุการณ์เหล่านั้น ทูลให้พระองค์ทรงแนะนำวิธีการตอบสนองของคุณ
พลังประจำวัน#174-สิงหาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 30 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 29 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 28 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 27 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 26 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 25 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 24 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 23 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 22 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 21 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 20 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 19 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 18 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 17 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 16 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 15 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 14 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 13 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 12 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 11 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 10 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 9 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 8 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 6 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 5 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 4 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 3 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 2 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 1 สิงหาคม 2017Copyright © 2010 All Rights Reserved.