ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวันวันที่ 6 สิงหาคม 2017

 พลังประจำวันวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2017

ให้อภัย ทรงไถ่

 

เตรียมจิตใจ:
"จิตใจของข้าเอ๋ย จงถวายสาธุการแด่พระยาห์เวห์ และอย่าลืมพระราชกิจอันมีพระคุณทั้งสิ้นของพระองค์" (สดุดี 102:2)

อ่าน : สดุดี 103

สรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า ...ผู้ทรงอภัยบาปทั้งหมดของท่าน ... ทรงไถ่ชีวิตของท่าน ... และทรงสวมความรักมั่นคงและพระกรุณาให้เจ้า (สดุดี 103:2-4)

สำรวจและใคร่ครวญ:
เมื่ออ่านพระธรรมโรมแล้วคุณอาจตะลึงด้วยความประหลาดใจและความรู้สึกขอบคุณ คุณจะมีความรู้สึกเหมือนดาวิดที่เต็มไปด้วยการสรรเสริญ หรือรู้สึกเป็นภาระและเศร้า ให้ฟังคำพูดเบาๆแห่งพระสัญญาของพระเจ้าในสดุดีบทนี้  เราน่าใช้แต่ละข้อเป็นหัวข้อที่เราจะใคร่ครวญภาวนาตลอดวันนี้
นี่คือข้อคิดบางเรื่องที่คุณจะใช้เริ่มต้น (อาจมองหาข้อที่เกี่ยวข้องในพระธรรมโรม)
พระเจ้าได้ทรงให้อภัยและทรงไถ่เรา นี่เป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในวิถีที่ทั้งเราและคนอื่นๆ ก็พลาดไม่ได้ (ข้อ
4,5)  พระองค์ได้ทรงยกบาปผิดของเราให้ไกลจากเราเหมือนระยะห่างของตะวันออกกับตะวันตก (ข้อ 12)  เราได้รับการอภัย!  พระกรุณาและความรักมั่นคงของพระเจ้ามีสำหรับทุกๆ คน แต่จะเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่ทนทุกข์กับความอยุติธรรมและถูกบีบบังคับ (ข้อ 6) ชีวิตของเราได้สะท้อนความรักนี้อย่างไร? พระเจ้าทรงรู้จักเรา (ข้อ 14) ชีวิตของเราเป็นแต่ผงคลีและมีเวลาสั้นๆ (ข้อ 14-16)  แต่สำหรับผู้ที่รักพระองค์ แสวงหา ติดตามและเชื่อฟังพระองค์ พระองค์ให้ความสำคัญในเรื่องนิรันดร์กาล เราจะรอดและปลอดภัยในความรักนิรันดร์ของพระองค์ (ข้อ 17,18,21)  พระเจ้าทรงครอบครองอยู่ เรารับใช้พระองค์ร่วมกับชาวสวรรค์ทั้งสิ้น (ข้อ 21,22) ยังมีภาพใหญ่กว่านี้ที่บางครั้งเรายังไม่เห็น 

ตอบสนอง:

จิตวิญญาณของข้าพเจ้าเอ๋ย จงสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า ทั้งหมดในขีวิตของข้าพเจ้า จงสรรเสริญพระนามอันบริสุทธิ์ของพระองค์ (ข้อ 1) ให้ใช้พระธรรมข้อนี้ที่คุณจะสรรเสริญและขอบพระคุณพระเจ้าในขณะนี้
พลังประจำวัน#174-สิงหาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 30 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 29 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 28 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 27 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 26 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 25 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 24 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 23 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 22 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 21 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 20 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 19 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 18 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 17 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 16 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 15 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 14 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 13 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 12 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 11 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 10 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 9 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 8 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 7 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 5 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 4 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 3 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 2 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 1 สิงหาคม 2017Copyright © 2010 All Rights Reserved.