ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวันวันที่ 3 สิงหาคม 2017

 พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2017

 
มาร่วมทีมกัน
 
 
เตรียมจิตใจ

ถ้าพระเยซูถามคุณว่า “วันนี้คุณกำลังมองหาอะไร?” คุณจะตอบว่าอย่างไร?

 

อ่าน : ยอห์น 1:35-42
พระเยซูทรงเหลียวกลับและทอดพระเนตรเห็นเขาทั้งสองตามพระองค์มา จึงตรัสถามเขาว่าท่านหาอะไร​?” เขาทั้งสองทูลพระองค์ว่ารับบี (ซึ่งแปลว่าท่านอาจารย์) ท่านพักอยู่ที่ไหน​?” (ยอห์น 1:38)

 
สำรวจ และใคร่ครวญ

วันนี้เราเริ่มด้วยการเปลี่ยนจากพันธกิจของยอห์นบัพติศมา ไปที่พันธกิจของพระเยซูคริสต์ เมื่อวานนี้ ยอห์นชี้ไปที่ผู้รับช่วงต่อพันธกิจของเขา วันนี้เขาย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า พระเยซูทรงเป็นพระเมษโปดกของพระเจ้า (ข้อ 36) สาวกของยอห์นสองคนก็ได้ตัดสินใจติดตามพระเยซูทันที

พระเยซูถามพวกเขาสองคนว่า “ท่านต้องการอะไร?” พวกเขาตอบอย่างชัดเจนว่า “พวกเราต้องการดูว่า พระองค์อยู่ที่ไหน” (ข้อ 38) แล้วพระเยซูต้องการรู้เพียงเท่านี้จริง ๆ หรือไม่? หรือพระองค์กำลังทำสิ่งที่พระองค์ทำอยู่บ่อย ๆ และถามพวกเขาในคำถามที่ลึกขึ้นว่า “ตกลงแล้ว คุณกำลังมองหาอะไรจริงๆ?” พระเยซูเชิญชวนพวกเขาให้ไปกับพระองค์ และใช้เวลาทั้งวันด้วยกัน หนึ่งในสองคนนั้นคือ อันดรูว์ ซึ่งเป็นน้องชายของซีโมนเปโตร และอีกคนหนึ่งอาจจะเป็น ยอห์น ผู้เขียนพระกิตติคุณก็ได้ เพราะไม่ได้กล่าวถึงชื่อของเขา

เมื่ออันดูรว์เห็นแล้วว่าพระเยซูอยู่ที่ไหน เขาก็ไปหาพี่ชายในทันทีทันใด ข้อ 41 แสดงให้เห็นว่า เขาเชื่อมั่นในถ้อยคำของยอห์นบัพติศมา ในความจริงแล้ว ชายสามคนนี้ ดูเหมือนไม่มีความสงสัยเลย พวกเขารู้ได้ทันทีว่า พระเยซูคือ พระเมสสิยาห์ เมื่อพระเยซูมองไปที่ซีโมน (ผู้ที่ได้รับชื่อใหม่ว่า เปโตร) และพระองค์ก็รู้ว่า วันหนึ่งเขาจะเป็นอย่างไร

 
ตอบสนอง

เมื่อพระเยซูมองมาที่คุณ พระองค์มองเห็นอะไร? พระองค์รู้จักคุณดีกว่าที่คุณรู้จักตัวเอง ขอพระองค์แสดงให้เห็นว่า ทรงเห็นอะไรในตัวคุณ จากนั้นทูลพระองค์ว่า คุณกำลังมองหาอะไรจากพระองค์ในวันนี้

 พลังประจำวัน#174-สิงหาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 30 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 29 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 28 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 27 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 26 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 25 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 24 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 23 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 22 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 21 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 20 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 19 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 18 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 17 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 16 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 15 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 14 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 13 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 12 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 11 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 10 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 9 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 8 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 7 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 6 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 5 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 4 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 2 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 1 สิงหาคม 2017Copyright © 2010 All Rights Reserved.