ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวันวันที่ 2 สิงหาคม 2017

 พลังประจำวันวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2017

 
ท่ามกลางฝูงชน
 
 
เตรียมจิตใจ

เมื่อวานมีคำถามว่า “เราเป็นใครในความสัมพันธ์ของเรากับพระเยซู?” ถ้ามีใครบางคนถามคุณวันนี้ว่า “พระเยซูเป็นใคร?” คุณจะตอบว่าอย่างไร?

 

 
อ่าน: ยอห์น 1:29-34

และข้าพเจ้าก็เห็นแล้วและเป็นพยานว่าพระองค์นี้แหละเป็นพระบุตรของพระเจ้า(ยอห์น 1:34)

สำรวจและใคร่ครวญ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่ยอห์นได้บอกผู้คนถึงชายผู้หนึ่งที่กำลังจะมา เป็นผู้ที่ยอห์นไม่คู่ควร แม้จะแก้สายรัดรองเท้าของผู้นั้น ยอห์นชี้ไปที่พระเยซู ซึ่งกำลังเดินมาหาเขา เขาร้องออกมาด้วยความตื่นเต้นว่า “นั่นไง พระองค์!” คนมากมายในกลุ่มนั้นอาจจะสงสัยว่า “ชายคนนั้นเป็นใคร? มีอะไรเป็นพิเศษเกี่ยวกับเขาคนนั้น?” เรามาดูกันว่า ยอห์นจะตอบอย่างไร เขาได้อธิบายเกี่ยวกับพระเยซูอย่างน้อย 4 อย่าง

ยอห์นเรียกพระเยซูว่า “พระเมษโปดกของพระเจ้า ผู้ทรงรับความผิดบาปของโลกไปเสีย” (ข้อ 29) และเขากล่าวว่า พระเยซูสำคัญต่อวิถีชีวิตของเขา (ข้อ 31) จากนั้นเขาก็อธิบายว่า พระองค์จะให้บัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ (ข้อ 33) เขาสรุปด้วยการเน้นย้ำว่า “ข้าพเจ้าเป็นพยานว่า พระองค์นี่แหละเป็นพระบุตรของพระเจ้า” (ข้อ 34)

คุณตอบสนองต่อคำอธิบายที่เกี่ยวกับพระเยซูเหล่านี้อย่างไร? คุณเคยขอให้พระเยซูช่วยยกบาปของคุณออกไปหรือไม่? พระองค์ทรงสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของคุณหรือเปล่า? คุณตระหนักถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทำงานในชีวิตของคุณอยู่หรือไม่? เมื่อหมดความสงสัยแล้ว คุณรู้หรือไม่ว่าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้า?

 
ตอบสนอง

พระเยซูคริสต์เจ้า ขอบพระคุณที่พระองค์มายกบาปของข้าพระองค์ไป ขอโปรดช่วยให้ข้าพระองค์ได้นมัสการพระองค์ผู้ทรงเป็นพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าด้วยเถิด อาเมน”

 พลังประจำวัน#174-สิงหาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 30 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 29 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 28 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 27 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 26 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 25 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 24 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 23 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 22 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 21 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 20 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 19 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 18 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 17 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 16 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 15 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 14 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 13 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 12 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 11 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 10 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 9 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 8 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 7 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 6 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 5 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 4 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 3 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 1 สิงหาคม 2017Copyright © 2010 All Rights Reserved.