ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวันวันที่ 1 สิงหาคม 2017

 พลังประจำวันวันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2017

 
ริมฝั่งแม่น้ำ
 
 
เตรียมจิตใจ

ก่อนที่จะเริ่มบทอ่านในวันนี้ ใช้เวลาสักครู่หนึ่งตอบคำถามว่า “ในความสัมพันธ์ของเรากับพระเยซูนั้น เราเป็นใคร?”

 

อ่าน: ยอห์น 1:19-28
ท่านผู้นั้นมาภายหลังข้าพเจ้า แม้แต่สายรัดรองเท้าของท่าน ข้าพเจ้าก็ไม่สมควรที่จะแก้(ยอห์น 1:27)

 
 
สำรวจ และใคร่ครวญ

ยอห์นบัพติศมารู้ตัวดีว่า เขาไม่ได้เป็นใคร เขามองตัวเองในภาพง่าย ๆ ว่าเป็นเพียงเสียงที่ร้องเรียกผู้คน เพื่อเตรียมทางสำหรับพระเมสสิยาห์ผู้ที่กำลังเสด็จมา เขากระตุ้นให้ผู้ฟังเตรียมความพร้อมสำหรับพระคริสต์ น่าสนใจที่จะสังเกตว่ามีพวกฟาริสีส่งคนมาสอบถามยอห์น (ข้อ 24) ถ้าเราอยู่ตรงนั้น ดิฉันมั่นใจว่า พวกเราจะต้องเห็นผู้คนมากมายพยายามดันกันเข้ามาใกล้ๆ เพื่อที่จะฟังคำตอบของยอห์น จนในที่สุดเราเห็นว่าพวกฟาริสีก็วุ่นวายใจ และคนที่ถูกใช้มาก็เรียกร้องให้ยอห์นบอกคำตอบ “ท่านเป็นใคร ขอให้เราได้รับคำตอบ เพื่อจะได้ไปบอกผู้ที่ใช้เรามา” (ข้อ 22)

ยอห์นตอบสนองในแบบเดียวกับที่พระเยซูทำ เมื่อครั้งที่พระองค์ถูกมารทดลองในถิ่นทุรกันดาร ยอห์นตอบด้วยข้อพระคัมภีร์ที่พวกเขาควรจะรู้จัก นั่นคือข้อความจากผู้เผยพระวจนะอิสยาห์ (อิสยาห์ 40:3) ดังนั้น นอกจากยอห์นจะรู้ว่าเขาไม่ได้เป็นใคร แต่เขายังรู้ว่า ตัวเองเป็นใครด้วย

แม้ว่า ยอห์นจะกำลังดึงผู้คนกลุ่มใหญ่เข้ามา และเขาก็เป็นที่รู้จักกันในนามของ นักเทศน์ทรงพลัง แต่เขาก็ยังคงความถ่อมใจ ซึ่งเห็นได้จากความสัมพันธ์ระหว่างเขากับพระผู้ช่วยให้รอดในสถานภาพของมนุษย์ (ข้อ 27) แม้เราจะรู้สึกว่า เรารู้จักพระเยซูดีเพียงใด แต่มันก็สำคัญมากที่เราจะยังคงความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความถ่อมใจต่อพระองค์ พระองค์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า เป็นกษัตริย์ และเราจะต้องไม่ลืมสถานะของพระองค์

 
ตอบสนอง

คิดย้อนกลับไปถึงคำตอบของคุณตั้งแต่เริ่มต้น คุณบอกได้หรือไม่ว่า คุณเป็นใครในพระคริสต์? ความเป็นตัวตนของคุณได้หยั่งรากลงในความสัมพันธ์กับพระองค์หรือไม่ หรือว่า คุณใส่ใจในสถานภาพ การงาน และความสำเร็จของคุณมากขึ้นหรือไม่?
พลังประจำวัน#174-สิงหาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 30 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 29 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 28 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 27 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 26 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 25 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 24 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 23 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 22 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 21 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 20 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 19 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 18 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 17 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 16 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 15 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 14 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 13 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 12 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 11 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 10 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 9 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 8 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 7 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 6 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 5 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 4 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 3 สิงหาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 2 สิงหาคม 2017Copyright © 2010 All Rights Reserved.