ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวันวันที่ 31 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 31 กรกฏาคม 2017

บทนำสู่พระธรรมยอห์น 1-4

ลมแห่งการเปลี่ยนแปลง

ขอต้อนรับสู่พระธรรมบทใหม่ ดิฉันเป็นคนที่ชอบการเริ่มต้นสิ่งใหม่ เพราะเป็นช่วงเวลาที่จะวางอดีตไว้เบื้องหลัง และก้าวเข้าสู่อนาคตเบื้องหน้าด้วยพละกำลังใหม่ พร้อมกับความกระตือรือร้นที่ได้รับการฟื้นฟูขึ้นอีกครั้ง ดิฉันนึกไม่ออกเลยว่า การเริ่มสิ่งใหม่จะมีวิธีไหนที่ดีไปกว่า การเริ่มด้วยพระวจนะของพระเจ้า แล้วคุณคิดอย่างนั้นไหม? โดยเฉพาะวันนี้ เรากำลังจะเริ่มด้วยพระกิตติคุณยอห์น 4 บทแรก ซึ่งขึ้นต้นเนื้อหาว่า ”เมื่อแรกเริ่ม...” หรือ “ในปฐมกาล...”

หลายครั้งเราอาจะพบคำถามว่า “ทำไมพระกิตติคุณทั้ง 4 เล่มถึงดูแตกต่างกันมาก?”

พระกิตติคุณแต่ละเล่มมีมุมมองของชีวิตและพันธกิจของพระเยซูที่แตกต่างกัน ผู้เขียนทั้ง 4 คน เขียนจากมุมมองที่แตกต่างกัน และมองพระเยซูคริสต์ด้วยมุมมองของแต่ละคน ไม่มีผู้เขียนคนไหนที่ตั้งใจจะเขียนชีวประวัติของพระเยซูออกมาตามลำดับเวลาที่ถูกต้อง ดังนั้นรายละเอียด หรือเรื่องช่วงเวลาของเหตุการณ์ต่างๆจึงค่อนข้างมีความหลากหลาย

พระกิตติคุณ 3 เล่มแรก ที่เรียกว่า “พระกิตติคุณสัมพันธ์” นั้น มีความใกล้เคียงกันมากที่สุด โดยทั่วไปเราเชื่อกันว่า พระกิตติคุณของยอห์น ถูกเขียนโดย ยอห์น ผู้เป็นหนึ่งในสาวกสิบสองคน และยังเป็น หนึ่งในสาวกสามคนที่สนิทกับพระพระเยซูมากที่สุด ยอห์นมักจะให้ข้อมูลที่ไม่มีอยู่ในพระกิตติคุณเล่มอื่นๆ  ซึ่งทำให้เห็นชัดเจนว่า เขาใช้ชีวิตใกล้ชิดพระเยซู และรู้จักพระองค์เป็นอย่างดี

ตลอดทั้ง 2 สัปดาห์นี้ เราจะเห็นว่าลมแห่งการเปลี่ยนแปลงนั้น ได้ข้ามผ่านแคว้นกาลิลีไปอย่างไร เราเริ่มการเดินทางครั้งนี้ไปกับยอห์นอีกคนหนึ่ง ซึ่งเป็นญาติกับพระเยซู คุณจำได้หรือไม่ว่า เมื่อนางมารีย์ที่กำลังตั้งครรภ์อยู่นั้นได้มาเยี่ยมนางเอลีซาเบธ แล้วทารกในครรภ์ของนางเอลีซาเบธก็ดิ้น ทารกนี้ก็คือ ยอห์น ผู้ที่เรารู้จักกันในนามว่า ยอห์นบัพติศมา

 
ผู้เขียน เชอร์ลีย์ คอร์เดอร์ (Shirley Corder)

เชอร์ลีย์ เป็นภรรยาของศิษยาภิบาลท่านหนึ่ง เธอเคยเป็นมะเร็ง และได้รับการรักษาจนหาย และตอนนี้เธอเป็นนักเขียนอิสระ เธอแสวงหาหนทางที่จะหนุนใจ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น โดยเฉพาะคนที่ป่วยเป็นมะเร็งเช่นกัน ปัจจุบันเธอพักอยู่ที่ชายฝั่งทะเลตอนใต้แอฟริกาด้วยกันกับสามี และสุนัขพันธุ์แจ๊ค รัสเซลล์คู่ใจอีกหนึ่งตัว

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 31 กรกฏาคม 2017
 
ทั่วแคว้นกาลิลี
 
เตรียมจิตใจ

คุณเคยลองสังเกตหรือไม่ว่า พระเยซูทรงอยู่ในความสัมพันธ์ระดับไหนในชีวิตคุณ? พระองค์ทรงเป็นเพื่อน หรือเป็นพี่น้อง?

 
อ่าน : ยอห์น 1:1-18
พระเจ้าทรงสร้างสรรพสิ่งขึ้นมาโดยพระวาทะ ในบรรดาสิ่งที่เป็นอยู่นั้น ไม่มีสักสิ่งเดียวที่เป็นอยู่นอกเหนือพระวาทะ(ยอห์น 1:3)
 
สำรวจ และใคร่ครวญ

พระกิตติคุณยอห์นเริ่มต้นด้วยวลีที่คู่ขนานไปกับพระธรรมปฐมกาล 1:1 ว่า “ในปฐมกาล” ถ้าคุณได้อ่านในตอนต้น คุณจะพบที่ผู้เขียนกล่าวถึงว่า พระเยซูทรงเป็นพระวาทะ ผู้ที่สถิตอยู่กับพระเจ้าตั้งแต่เริ่มแรก และอธิบายว่าพระองค์เป็นผู้สร้างสรรพสิ่ง (ยอห์น 1:3) พระเจ้าได้ส่งพระเยซูมายังโลกนี้ เพื่อช่วยผู้คนให้รอดพ้นจากความผิดบาปของพวกเขา แต่เห็นหรือไม่ว่ามีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่จะรู้จักพระองค์ (ข้อ 10)

ช่วงเวลาระหว่างพระธรรมมาลาคี ซึ่งเป็นพระธรรมเล่มสุดท้ายของพันธสัญญาเดิม กับพระกิตติคุณมัทธิว เรามีช่วงเงียบ 400 ปี ในระหว่างช่วงนี้ เหล่าปุโรหิตยังคงสั่งสอนเกี่ยวกับธรรมบัญญัติ และหมวดผู้เผยพระวจนะ แต่เรื่องทางฝ่ายวิญญาณนั้นกลับถูกละเลย และตายไป หลังจากนั้นพระเจ้าได้ส่งยอห์นบัพติศมา ผู้เป็นเหมือนป้ายชี้ทางให้คนทั้งหลายกลับมาหาพระเจ้า (ลูกา 16:16) ข่าวประเสริฐของพระเจ้าก็ได้ถูกนำมาเทศนาอีกครั้งท่ามกลางคนมากมายที่แห่กันมาฟังข่าวประเสริฐอันทรงพลังจากยอห์น

แม้ว่ายอห์น และพระเยซูจะดำเนินชีวิตรักษาระยะห่างต่อกันและกันได้อย่างดี แต่ทั้งสองก็เป็นญาติกัน และอาจจะได้พบปะกันบ้างในบางโอกาส ยอห์นได้กล่าวถึงพระเยซูว่าเป็นผู้ที่จะเสด็จมาภายหลัง และยิ่งใหญ่กว่าเขา (ข้อ 15 ดูข้อ 27 ประกอบ) เราต้องไม่ลืมว่า ไม่มีสิ่งใดที่จะมาเปรียบเทียบกับพระเยซูได้ เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า

 
ตอบสนอง
 

 

ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า ขอช่วยให้ข้าพระองค์รู้จักพระองค์ และนำคนอื่นมาถึงพระองค์ อธิษฐานในพระนามบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ อาเมน
พลังประจำวัน#174-กรกฎาคม

พลังประจำวันวันที่ 30 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 29 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 28 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 27 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 26 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 25 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 24 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 23 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 22 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 21 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 20 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 19 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 18 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 17 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 16 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 15 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 14 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 13 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 12 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 11 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 10 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 9 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 8 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 7 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 6 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 5 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 4 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 3 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 2 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 1 กรกฎาคม 2017Copyright © 2010 All Rights Reserved.