ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวันวันที่ 28 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวัน วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2017

 

สิ่งที่พระเจ้าทรงประสงค์

 

เตรียมจิตใจ

 

คุณกำลังพูดคุยอยู่กับคนที่ไม่ใช่คริสเตียน เขาถามคุณว่า มันหมายความว่าอย่างไรในการติดตามพระเยซู แล้วคุณจะตอบอย่างไร?

 

อ่าน : มีคาห์ 6:1–16

 

ทำ​ความ​ยุติธรรม รัก​ความ​เมตตา และ​ให้​ดำเนิน​ชีวิต​ไป​กับ​พระเจ้าด้วความถ่อมใจ​มีคาห์6:8

 

สำรวจและใคร่ครวญ

 

ฉันยอมรับว่า ฉันชอบหนังสือของยอห์น กริชแฮม และรายการโทรทัศน์ที่มีเรื่องเกี่ยวกับกฎหมาย มีเรื่องราวในศาลที่ฉันพบว่าน่าสนใจ ฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ให้ข้อเท็จจริงและการโต้แย้งที่ฉลาด การค้นหาความจริง และผลกระทบของกฎหมายที่มีต่อชีวิตประจำวันของเรา

 

ในมีคาห์บทที่ 6 ห้องพิจารณาคดีคือโลก คณะลูกขุนคือภูเขาทั้งหลาย ทั้งรากฐานที่ทนทานของพิภพ (ข้อ 1,2) พระเจ้าเป็นผู้ดำเนินคดี ประชากรของพระองค์เป็นผู้ถูกกล่าวโทษ พวกเขาได้ทำให้การนมัสการเป็นเหมือนเครื่องจักรเคลื่อนไปอย่างอัตโนมัติ พวกเขาคิดว่าพวกเขาสามารถทำอะไรก็ได้ตามความต้องการ ตราบใดที่พวกเขาได้ถวายสัตวบูชามากขึ้น  พวกเขาขี้โกง (ข้อ 11)โหดร้ายและล่อลวง (ข้อ 12) และยังคิดว่าพระเจ้าทรงพอพระทัยพวกเขาเพราะได้ถวาย 'แกะผู้หลายพันตัว' (ข้อ 7)

 

ในศาลนี้ ความไม่รู้จึงใช้เป็นข้อแก้ตัวไม่ได้ เพราะพระเจ้าได้ทรงสำแดงให้พวกเขาแล้วว่า อะไรดี และสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์จากพวกเขาคือ 'ทำความยุติธรรม รักความเมตตา และดำเนินไปกับพระเจ้าด้วยความถ่อมใจ' (ข้อ 8) มีคาห์ร้องเตือนว่า พิธีกรรมทางศาสนาใช้ไม่ได้ ถ้าไม่สัมพันธ์กับความยุติธรรม ความเมตตาและถ่อมใจ ลืมนิมิตในอนาคต เพราะสิ่งที่สำคัญคือความประพฤติของเราในที่นี้และเดี๋ยวนี้

 

ตอบสนอง

คุณจะทำอย่างไรในห้องพิจารณาคดีของพระเจ้า เป็นการง่ายที่เราจะให้เวลาหนึ่งชั่วโมงกับพระเจ้าในวันอาทิตย์ และให้เวลาวันละ20 นาทีทุกวัน ส่วนเวลาอื่นๆ เราก็ใช้ชีวิตเหมือนคนอื่นๆ ให้เราฟังคำท้าทายของมีคาห์ที่จะดำเนินชีวิตตามที่พระเจ้าประสงค์

 
พลังประจำวัน#174-กรกฎาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 30 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 29 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 27 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 26 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 25 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 24 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 23 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 22 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 21 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 20 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 19 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 18 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 17 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 16 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 15 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 14 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 13 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 12 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 11 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 10 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 9 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 8 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 7 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 6 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 5 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 4 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 3 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 2 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 1 กรกฎาคม 2017Copyright © 2010 All Rights Reserved.