ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวันวันที่ 27 กรกฎาคม 2017

 

พลังประจำวัน วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2017

 

เรียนรู้ความไม่พอใจของพระเจ้า

 

เตรียมจิตใจ

 

คุณพบว่าตัวเองกำลังปรารถนาสิ่งที่แตกต่างหรือไม่? คุณขอพรให้ชีวิตคุณมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่? สะท้อนให้เห็นความแตกต่างระหว่าง คำว่า 'ความไม่อดทน' กับ 'ความไม่พอใจของพระเจ้า'

 

อ่าน : มีคาห์ 5:1–15

 

และ​ท่าน​จะ​ยืน​มั่น และ​จะ​เลี้ยง​ฝูงแกะ​ของ​ท่าน​ด้วย​พระกำลัง​ของ​พระยาห์เวห์มีคาห์5:4

 

สำรวจและใคร่ครวญ

 

นิมิตเกี่ยวกับอนาคตของมีคาห์นั้นสร้างแรงบันดาลใจ เขาเห็นผู้ที่จะปกครองมาจากโบราณกาล (ข้อ 2) เสด็จมาปกครองด้วยพระกำลังและความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า (ข้อ 4) นำความมั่นคงปลอดภัย สันติสุขและการช่วยกู้ (ข้อ 4-6) ถ้านี่เป็นความคิดเกี่ยวกับพระเมสสิยาห์ของพวกเขา ก็เป็นง่ายที่จะเข้าใจว่าทำไมผู้นำศาสนาจึงปฏิเสธพระเยซู  พระองค์ยังไม่ได้นำสิ่งเหล่านี้มาด้วย พระองค์จะต้องจัดการกับความผิดบาปก่อน เพราะชีวิตจะได้มาผ่านการพิพากษาเท่านั้น

 

ในวันเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซู เราจำได้ว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาอีกในลักษณะเดียวกัน (กิจการ 1:11) ฉันรอคอยวันนั้นที่พระองค์จะเสด็จมาตามที่มีคาห์ได้พยากรณ์ไว้ แต่ความปรารถนาเข่นนั้นต้องไม่ทำให้เราลืมหน้าที่ในปัจจุบัน นิมิตของมีคาห์ไม่ใช่เป็นการหลบหนีแต่เป็นความท้าทาย เราต้องไม่มองข้าม 5:10-15 มีเรื่องมากมายที่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง ดังนั้น อย่าปล่อยให้ความปรารถนาในอนาคตของเราหมดความอดทนไป แต่ความไม่พอใจของพระเจ้าจะนำเราสู่การเริ่มต้นเดี๋ยวนี้ แล้วพระองค์จะทรงทำให้สำเร็จ อย่างไรก็ตาม นั่นคือสิ่งกษัตริย์เฮเซคียาห์ได้ทำ (ดูบทนำ)

 

ตอบสนอง
การให้อภัยเป็นเพียงการเริ่มต้น ด้วยอำนาจพระวิญญาณ ชีวิตในอนาคตสามารถเข้าสู่ชีวิตของเราเดี๋ยวนี้ สถานการณ์อะไรหรือด้านไหนในชีวิตของคุณที่ต้องการให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลง แล้วคุณจะทำอะไรเกี่ยวกับมัน?

 
พลังประจำวัน#174-กรกฎาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 30 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 29 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 28 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 26 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 25 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 24 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 23 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 22 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 21 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 20 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 19 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 18 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 17 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 16 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 15 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 14 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 13 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 12 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 11 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 10 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 9 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 8 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 7 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 6 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 5 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 4 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 3 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 2 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 1 กรกฎาคม 2017Copyright © 2010 All Rights Reserved.