ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวันวันที่ 26 กรกฎาคม 2017

 พลังประจำวัน วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2017

ไม่มีทางลัด

 

เตรียมจิตใจ

คุณมีเรื่องเสียใจในอดีตที่ฝังอยู่ในใจและต้องการกำจัดออกไปหรือไม่? นั่งนิ่งๆ และทูลเรื่องนั้นกับพระเจ้า และถ้าเหมาะสมให้สารภาพอย่างเป็นทางการกับพระเจ้า

 

อ่าน : มีคาห์ 4:1–13

เจ้า​จะ​ต้อง​ไป​ยัง​บาบิโลนที่นั่น เจ้า​จะ​ได้​รับ​การ​ปลดปล่อย (มีคาห์4:10) 

 

สำรวจและใคร่ครวญ

'แต่ถ้าฉันไม่ไปบาบิโลน ฉันไม่จำเป็นต้องได้รับการปลดปล่อย!' คุณสั่นหัวด้วยความโกรธ แต่ทว่าไม่มีทางลัด พระเจ้าไม่สามารถเพิกเฉยต่อบาปและลืมการลงโทษ

ในวันก่อนที่เราเห็นแผนการของพระเจ้าสำหรับประชากรของพระองค์ที่เป็นความวิบัติ วันนี้มีคาห์เปิดเผยให้เห็นคำพูดสุดท้ายของพระเจ้าที่ไม่ใช่ 'ความพินาศ' แต่เป็น 'การช่วยเหลือ' (ข้อ 10) ประชาชาติที่จะละโมบเอาอิสราเอลไม่เข้าใจว่า (11,12) แม้ว่าจะผ่านการลงโทษ พระเจ้าก็จะฟื้นฟูประชากรของพระองค์

มีคาห์ให้เราเห็นแวบหนึ่งของอนาคตด้วยคำพูดที่มีชื่อเสียงว่า 'ประชาชาติจะไม่ยกดาบขึ้นต่อสู้กันอีก เขาจะไม่ศึกษายุทธศาสตร์อีกต่อไป'' (ข้อ 3) พระเจ้าจะรวบรวมประชากรของพระองค์และทรงปกครองพวกเขาจากภูเขาบริสุทธิ์ของพระองค์ (ข้อ 6,7) และศัตรูของพวกเขาจะถูกทำลายไป (ข้อ 13) และในที่สุดก็จะมีสันติภาพ

เช่นเดียวกันความชื่นชมยินดีในทารกแรกเกิดซึ่งจะมาถึงหลังจากความเจ็บปวดในการคลอด  (ข้อ 9, 10) ประชากรของพระเจ้าจะต้องผ่านความเจ็บปวดที่บาบิโลนก่อนที่จะไปถึงสันติสุขนี้  ไม่มีทางลัด นี่คือทำไมพระเยซูต้องไปที่กางเขน จะต้องจ่ายตามราคาและรับการลงโทษ พระเจ้าไม่ได้เพิกเฉยต่อความบาปและผลของมัน พระองค์จะเปลี่ยนใหม่ ช่วยให้รอด และไถ่ประชากรของพระองค์

 

ตอบสนอง 

เพียงแค่เราตระหนักว่าบาปของเรานั้นร้ายแรงแค่ไหน เราจะยิ่งรู้สึกขอบคุณสำหรับของขวัญแห่งชีวิตในพระเยซู ในสัปดาห์นี้เราได้ยินเรื่องความผิดบาปมากมาย ดังนั้น ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับของขวัญแห่งการให้อภัย และรับสันติสุขของพระองค์
พลังประจำวัน#174-กรกฎาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 30 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 29 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 28 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 27 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 25 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 24 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 23 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 22 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 21 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 20 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 19 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 18 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 17 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 16 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 15 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 14 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 13 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 12 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 11 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 10 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 9 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 8 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 7 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 6 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 5 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 4 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 3 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 2 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 1 กรกฎาคม 2017Copyright © 2010 All Rights Reserved.