ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวันวันที่ 15 กรกฎาคม 2017

 พลังประจำวัน วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2017

รายงานผลงาน

 

เตรียมจิตใจ

'กริยาและปฏิกริยา' เป็นรูปแบบที่ยอมรับกันในการทำธุรกิจปัจจุบัน แต่บ่อยครั้งแค่ไหนที่คุณให้เวลาที่จะมีปฏิกริยาต่อเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตของคุณหรือที่เกี่ยวกับคริสตจักรของคุณ?

อ่าน กิจการ 14:21–28

“ท่าน​ทั้งสอง​ประกาศ​ข่าวประเสริฐ​ใน​เมือง​นั้น และ​นำ​คน​จำนวน​มาก​มา​เป็น​สาวก แล้ว​จึง​กลับ​ไป​ยัง​เมือง​ลิสตรา เมือง​อิโคนียูม และ​เมือง​อันทิโอก  กิจการ14:21

สำรวจและใคร่ครวญ

และแล้วพวกอัครทูตก็ได้ย้อนกลับไปในเมืองต่างๆ ที่ได้ไปทำงาน และทบทวนอย่างจริงจังถึงสิ่งที่ได้ทำสำเร็จในการเดินทางประกาศ ลูกาได้เขียนถึง 'การเดินทางประกาศครั้งแรก' ว่ามีผลสรุปที่น่าพอใจ โดยระบุชื่อเมืองต่างๆ จนเราคุ้นเคย ให้สังเกตว่าประสบการณ์อะไรของพวกอัครทูตที่ได้หนุนใจให้พวกเขาเห็นสิ่งสำคัญที่ต้องมาก่อน (ข้อ 22) 

สังเกตด้วยว่า การอธิษฐานและถืออดอาหารได้กลับเข้ามาในภาพว่าเป็นสิ่งจำเป็นต่อจิตวิญญาณที่ดีของทั้งอัครทูตและผู้กลับใจมาเชื่อ เหมือนกับที่ได้กระทำมาเมื่อตอนเริ่มต้นกิจการ (ข้อ 23; 13:2,3)

สุดท้าย ในรูปกึ่งพิมพ์เขียวสำหรับกิจกรรมการเดินทางประกาศ ลูกาชี้ให้เห็นว่าอัครทูตได้มีการรายงานผลงานกลับมา (ข้อ 27) เรียกประชุมคริสตจักร และเล่าให้ฟังถึงมหกิจทั้งปวง คริสตจักรได้รับการบอกเล่าอย่างดี มีส่วนเกี่ยวข้อง อธิษฐาน ถืออดอาหาร มุ่งมั่นในสิ่งที่มิชชันนารีผู้กลับมาไม่ว่าจะในยุคไหนจะทำให้มาก ความพยายามที่จะทำเช่นนี้ จะต้องเป็นความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายในการปฏิบัติการ

ตอบสนอง

คุณมีโครงการหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับคนทั้งคริสตจักรของคุณหรือไม่?  มีอะไรที่คุณจะทำได้ที่จะส่งเสริมสนับสนุน การแบ่งปัน ความรับผิดชอบและความเป็นเจ้าของหรือไม่?
พลังประจำวัน#174-กรกฎาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 30 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 29 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 28 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 27 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 26 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 25 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 24 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 23 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 22 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 21 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 20 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 19 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 18 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 17 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 16 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 14 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 13 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 12 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 11 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 10 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 9 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 8 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 7 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 6 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 5 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 4 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 3 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 2 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 1 กรกฎาคม 2017Copyright © 2010 All Rights Reserved.