ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวันวันที่ 10 กรกฎาคม 2017

 พลังประจำวัน วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2017

บทนำสู่พระธรรมกิจการบทที่ 13-16

 

คริสตจักรเริ่มเดินทาง

ตามที่บันทึกในกิจการ 1:8 เป็นคำพูดสุดท้ายของพระเยซูกับเหล่าสาวก 'ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดชเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่าน และท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแคว้นยูเดีย แคว้นสะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก'

พวกสาวกได้วุ่นอยู่กับกิจการเชื่อฟังคำสั่งในเยรูซาเล็มและยูเดีย (กิจการ 2-7) และย้ายไปที่สะมาเรีย (กิจการ 8) บทที่ 9-11 บรรยายถึงการที่เซาโล(ต่อมาคือเปาโล) เริ่มก่อนและต่อมาเป็นเปโตร เข้าใจว่าอะไรหมายถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกสำหรับพวกเขาและคริสตจักร ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่จะพบว่าในกิจการ 11:19-29 คริสเตียนได้บอกเล่าสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงกระทำผ่านพระเยซูแก่ทั้งชาวยิวและคนต่างชาติ

ในบทที่ 13-14 ลูกา (ซึ่งอาจเป็นผู้เขียนกิจการ) ได้บอกเราเกี่ยวกับสิ่งที่เราปกติเรียกว่า 'การเดินทางประกาศครั้งแรก' นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่คริสเตียนออกไปประกาศ แต่บทเหล่านี้ให้เห็นชัดเจนถึงการเดินทางที่มีการวางแผนเข้าไปในดินแดนตุรกีในปัจจุบันและกลับบ้านไปยังเมืองอันทิโอกในซีเรีย

พระวิญญาณบริสุทธิ์มักตั้งคำถาม เช่นคนต่างชาติที่ไม่ได้เข้าสุหนัตจะเป็นประชากรของพระเจ้าอย่างไร และบทที่ 15 ให้เราเห็นถึงว่าคริสเตียนกลุ่มแรกรวมตัวกันอย่างไรในกรุงเยรูซาเล็ม ที่ประชุมและเห็นชอบในนโยบายและข้อสงสัยทางศาสนศาสตร์ ความเชื่อก็ได้กระตุ้นให้เกิดการกระทำอย่างมีพลังและความคิดอย่างหนัก และเมื่อพวกเขาได้ทำเช่นนั้น เปาโลและบารนาบัสก็ได้ออกเดินทางอีกครั้งหนึ่ง ที่เราเรียกว่า 'การเดินทางประกาศครั้งที่สอง' การกระทำอย่างมีพลังและมีความคิดจะต้องเดินคู่กันไป

ผู้เขียน : โรเบิร์ต วิวลัฟบี (Robert Willoughby)

โรเบิร์ตเป็นพระผู้ช่วยหัวหน้าพระที่ เซนต์ไมเคิลและที่ ออลเซนต์ เมืองฮิลเกท เขาแต่งงานกันโร มีลูกชายและลูกสาวที่โตแล้ว เขาชอบหนังสือ ดนตรีและกีฬา

 
 

พลังประจำวัน วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2017

ถูกส่งไปโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์

เตรียมจิตใจ

เราตัดสินใจในการริเริ่มงานใหม่ๆ อย่างไร โดยเฉพาะเรื่องที่อาจเป็นอันตรายและนำเราออกจากเขตสบายๆ ที่เราคุ้นเคย?

อ่าน กิจการ 13:1–12

“ระหว่าง​ที่​เขาทั้งหลาย​กำลัง​นมัสการ​องค์พระผู้เป็นเจ้า​และ​ถือ​อดอาหาร​อยู่​นั้น พระวิญญาณบริสุทธิ์​ตรัส​สั่ง​ว่า “จง​ตั้ง​บารนาบัส​กับ​เซาโล​ไว้​สำหรับ​งาน​ที่​เรา​เรียก​ให้​พวกเขา​ทำ​นั้น”” กิจการ13:2

สำรวจและใคร่ครวญ

มีองค์ประกอบสำคัญ 3 ประการที่ขับเคลื่อนให้บารนาบัสและเซาโลยอมลงทุนออกไปเสี่ยงกับอันตราย ประการแรกคือความจริงที่ว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งในสังคมคริสเตียน (ข้อ 2,3) การริเริ่มนี้มาจาก พระวิญญาณพูดกับคริสตจักร ไม่ได้พูดกับเปาโลหรือบารนาบัสเป็นส่วนตัว  
ประการที่สอง คือคนในคริสตจักรร่วมใจกัน นมัสการพระเจ้า อธิษฐานและถืออดอาหาร ความจริงนี้ได้ปรากฏซ้ำๆ ในขณะที่ไม่ได้บันทึกการอภิปรายและงานของคณะกรรมการ ซึ่งอาจจะมี แต่ลูกาเลือกที่จะให้ความสำคัญในการอธิษฐาน (ข้อ 3)
ประการที่สาม พวกเขาพึ่งพระวิญญาณที่จะแสดงให้เห็นพระประสงค์ ไม่มี "พิมพ์เขียว" ที่เป็นร่าง
แผนอย่างละเอียด ไม่ว่าจะผ่านคำพยากรณ์ หรือความเชื่อมั่นที่เกิดจากการศึกษาพระวจนะของพระเจ้า หรือวิธีอื่นๆ แต่พวกเขาแสวงหาการทรงนำและฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์

ดังที่เราเห็นในข้อ 8-11 ไม่มีการรับประกันว่าจะเป็นหนทางที่ง่าย คู่ไปกับการเชื้อเชิญและความสนใจของผู้สำเร็จราชการเสอร์จีอัส เปาลุส ก็คือการต่อต้านจากเอลีมาส (ข้อ 8) คำเตือนก็คือ การทำอย่างถูกต้อง ก็ไม่สามารถประกันได้ว่าผลลัพธ์จะออกมาอย่างที่เราอยากให้เป็น

ตอบสนอง
คุณในฐานะส่วนตัวและคริสตจักรของคุณทำการตัดสินใจอย่างไร โดยเฉพาะในเรื่องใหญ่ๆ คุณจำเป็นต้องปรับวิถีทางของคุณหรือไม่?
พลังประจำวัน#174-กรกฎาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 30 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 29 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 28 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 27 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 26 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 25 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 24 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 23 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 22 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 21 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 20 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 19 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 18 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 17 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 16 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 15 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 14 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 13 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 12 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 11 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 9 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 8 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 7 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 6 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 5 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 4 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 3 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 2 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 1 กรกฎาคม 2017Copyright © 2010 All Rights Reserved.