ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวันวันที่ 8 กรกฎาคม 2017

 พลังประจำวันวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2017

ชำระล้างให้บริสุทธิ์
 
เตรียมจิตใจ

สะท้อนความรู้สึกที่คุณได้ทำความสะอาดอย่างหมดจด เช่นเมื่อกลับบ้านหลังจากไปค่ายมาหลายวันและต้องการอาบน้ำอย่างมาก

 

อ่าน : อิสยาห์ 4:2-6

เมื่อ​องค์เจ้านาย​ได้​ทรง​ล้าง​ความ​โสโครก​ของ​บรรดา​ธิดา​ศิโยน และ​ชำระ​รอยเลือด​ของ​เยรูซาเล็ม​จาก​ท่ามกลาง​เมือง​นั้น ด้วย​วิญญาณ​แห่ง​การ​พิพากษา​และ​วิญาณ​แห่ง​การ​เผาไหม้อิสยาห์4:4

 

สำรวจและใคร่ครวญ :

ตอนนี้ อิสยาห์ได้บอกถึง 'วันของพระเจ้า' ที่เขาได้เตือนในบทก่อนหน้านี้ (เช่น 2:2, 11,17; 3:18) มันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราคาดหวัง มันเป็นวันที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับที่ผ่านมา แต่แทนที่จะเป็นการทำลายสิ้น เราจะเห็นความสวยงามของการสร้างใหม่

กิ่ง (ข้อ 2) หมายถึงพระเมสสิยาห์ แม้บางคนจะคิดว่าหมายถึงยูดาห์ จะงดงามและรุ่งโรจน์ ซึ่งตรงข้ามกับเครื่องประดับและการตกแต่งที่ไร้ค่าของบรรดาธิดาแห่งศิโยน  

ในความอดสูของสวนองุ่นที่ถูกทำลายไป ยังได้รับเกียรติให้เกิดผลิตผลของแผ่นดิน (ข้อ 2) เป็นการยืนยันถึงพระสัญญาของพระเจ้าที่จะสำเร็จ แทนที่ความอัปยศอดสูที่เกิดกับธิดาที่หยิ่งผยองของศิโยน แต่ละคนที่รอดตาย 'ทุกคนที่ถูกบันทึกว่ามีชีวิตในเยรูซาเล็ม' จะถูกเรียกว่า 'บริสุทธิ์ในที่สกปรกโสโครก จะมีการชำระล้างให้บริสุทธิ์ (ข้อ 4) และในที่มีการสมรสลวง องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงสร้างใหม่ ในความมหัศจรรย์แห่งการทรงสร้าง ปะรำการสมรสใหม่ที่เป็นการปกป้องและการทรงสถิตอยู่ด้วย (ข้อ 5,6) สัญลักษณ์ของเมฆและไฟ จะเตือนเราถึงเรื่องราวการอพยพ และการทรงสถิตช่วยให้พ้นภัย

ตอบสนอง

สะท้อนการทรงสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้าในชีวิตของคุณ การปกป้องและทรงจัดเตรียม และชีวิตที่เกิดผลเมื่อคุณดำเนินไปกับพระองค์ ขอพระคุณสำหรับสิ่งเหล่านี้
พลังประจำวัน#174-กรกฎาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 30 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 29 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 28 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 27 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 26 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 25 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 24 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 23 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 22 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 21 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 20 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 19 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 18 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 17 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 16 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 15 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 14 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 13 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 12 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 11 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 10 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 9 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 7 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 6 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 5 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 4 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 3 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 2 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 1 กรกฎาคม 2017Copyright © 2010 All Rights Reserved.