ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระวจนะ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวันวันที่ 4 กรกฎาคม 2017

 พลังประจำวันวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2017

ช่างจับใจ!

เตรียมจิตใจ :

คุณเคยพบกับความอยุติธรรมหรือไม่? การตัดสินที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ไม่ยุติธรรมหรือไม่เที่ยงธรรม? มันทำให้คุณรู้สึกอย่างไร?

อ่าน : อิสยาห์ 1:21-31

เจ้านาย​ของ​เจ้า​เป็น​พวก​กบฏ และ​เป็น​พรรคพวก​กับ​โจร ทุก​คน​รัก​สินบน และ​ไล่ตาม​ของ​กำนัล เขา​ไม่ได้​แก้​ต่าง​ให้​ลูกกำพร้าพ่อ และ​คดี​ของ​หญิงม่าย​ก็​มา​ไม่​ถึง​พวกเขา อิสยาห์1:23

สำรวจและใคร่ครวญ :

ความอยุติธรรมเป็นสิ่งซึ่งแผ่ซ่าน เมื่อมันหยั่งราก มันจะแพร่กระจายเหมือนมะเร็ง กระทบกับทุกอย่าง เหมือนโลหะมีค่าที่มีสิ่งสกปรกเจือปนทำให้ทั้งชิ้นหมองคล้ำ หรือเหมือนแก้วน้ำองุ่นที่ทำให้เจือจางด้วยน้ำ ผู้นำที่ไม่ยุติธรรมเป็นภัยต่อความมั่นคงปลอดภัยของทั้งชาติ (ข้อ 21-23)

และมักจะเป็นคนจนที่ได้รับผลกระทบ คนรวยสามารถใช้เงินเบิกทาง และแม้แต่จะทำให้รวยยิ่งขึ้น คนจนไม่สามารถจ่ายได้ ดังนั้นหญิงม่ายก็ไม่มีอิทธิพล ลูกกำพร้าก็ไม่มีผู้แก้ต่างให้ เสี่ยงต่อการค้ามนุษย์และถูกหาประโยชน์ พวกเขาสูญเสียในสิ่งที่เขามีแม้จะมีเพียงเล็กน้อย ทรัพย์สิน เสรีภาพ ศักดิ์ศรี สุขภาพอนามัยและชีวิต มันเป็นวงจรอุบาทว์

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมองเห็นคนจน และได้หันความยุติธรรมมายังผู้นำทั้งหลายเหมือนเตาหลอมโลหะ เยียวยาด้วยไฟ (ข้อ 25) แต่การกระทำกระทำนี้เป็นความเมตตาต่อผู้ยากไร้ และเป็นการฟื้นฟูและเปลี่ยนแปลงผู้นำใหม่ การพิพากษาในวันนี้ไม่ใช่เป็นการทำลายล้าง แต่เป็นการชำระให้บริสุทธิ์ เพื่อนำประชากรของพระเจ้ากลับสู่ที่เขาเคยเป็นและควรจะต้องเป็นตลอดไป (ข้อ 26) เหมือนเยรูซาเล็มที่ตั้งใจให้เป็นตัวอย่าง คือนครแห่งความยุติธรรม ความชอบธรรม และความซื่อสัตย์ เป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับทุกคนที่ปรารถนา อิสยาห์ได้ให้เรารู้ว่าวันหนึ่งข้างหน้าสิ่งนี้จะเกิดขึ้น

ตอบสนอง :

มีใครหรือไม่ที่กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบาก อาจเป็นเพื่อนบ้านที่สูงอายุ หรือคนที่เป็นแม่ที่กำลังดิ้นรนอยู่ คุณจะช่วยอะไรพวกเขาได้บ้างในวันนี้?

 พลังประจำวัน#174-กรกฎาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 30 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 29 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 28 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 27 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 26 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 25 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 24 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 23 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 22 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 21 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 20 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 19 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 18 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 17 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 16 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 15 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 14 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 13 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 12 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 11 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 10 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 9 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 8 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 7 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 6 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 5 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 3 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 2 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 1 กรกฎาคม 2017Copyright © 2010 All Rights Reserved.