ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวันวันที่ 3 กรกฎาคม 2017

 พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2017

บทนำสู่พระธรรมอิสยาห์ บทที่ 1-4
 
ให้เราสู้ความกัน

เตรียมตัวให้พร้อมเพราะเราอาจรู้สึกไม่สบายใจนักในสิ่งที่เราจะอ่านในอีกหลายวันข้างหน้านี้ ในบทต้นๆของพระธรรมอิสยาห์ ดูจะรุนแรงและยุ่งยาก พระเจ้าทรงแตกต่างจากพ่อที่ไม่ใส่ใจและวุ่นอยู่กับเรื่องตนเอง พระองค์เกลียดผู้ย่ำอยู่ในสนามของพระองค์แต่ชิงชังคนยากจน และทรงรังเกียจการคอรัปชั่นของผู้นำศาสนา แต่พระองค์ทรงห่วงใยบุตรของพระองค์ทุกคนและต้องการให้พวกเขาหันกลับมาหาพระองค์ เพื่อพวกเขาจะได้รับการชำระล้างให้ขาวยิ่งกว่าหิมะ

เรารู้เพียงเล็กร้อยเกี่ยวกับบริบทของบทเหล่านี้ รู้เพียงว่าอิสยาห์เขียนในเยรูซาเล็ม ในช่วงการครอบครองของสี่กษัตริย์ คือ อุสซียาห์ โยธาม อาหัส และ เฮเซคียาห์ ในช่วงเวลา 80 ปี ซึ่งเป็นช่วงชีวิตส่วนใหญ่ของอิสยาห์  นอกจากนี้ ยังบอกเราเป็นนัยๆ ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในโลก การทรงเรียกอิสยาห์ให้เป็นผู้เผยพระวจนะปรากฎในบทที่ 6 ราวกับบทเหล่านี้เป็นอารัมภบทถึงสถานการณ์และบริบทที่อิสยาห์จะพูดถึง

ในที่อื่นๆ ในพระคัมภีร์ เราจะเรียนรู้บริบททางประวัติศาสตร์และเรื่องราวของกษัตริย์เหล่านี้ อาหัสเป็นเพียงหนึ่งในกษัตริย์ทั้งสี่ที่เป็นกษัตริย์ที่ดีและติดตามพระเจ้า 

แต่ไม่มีช่วงเพลิดเพลินใจ เพราะอิสราเอลในเวลานั้นคืออาณาจักรเหนือตกไปอยู่กับอัสซีเรีย พระเจ้าทรงสู้คดีกับประชากรของพระองค์ เตือนพวกเขาเรื่องความไม่ซื่อสัตย์ ความอยุติธรรม การล่วงประเวณี และการกราบไหว้รูปเคารพ  พระองค์ทรงเตือนพวกเขาถึงนครเยรูซาเล็มที่ควรจะเป็น คือนครแห่งความยุติธรรมและความชอบธรรม แต่ไม่เป็นผล จึงมีทางเดียวที่จะผ่านทางแผนการช่วยให้รอดของพระองค์ที่จะช่วยได้

ผู้เขียน : สเตฟานี ฮีลด์ (Stephanie Heald)
สเตฟานีเป็นผู้พิมพ์ผู้โฆษณา บรรณาธิการและผู้เขียน อุทิศตนที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นดำเนินไปกับพระเจ้า และช่วยผู้นำในองค์กรต่างๆ อธิบายถึงพันธกิจของพวกเขา เธอเป็นเจ้าของสำนักพิมพ์มัดดี้ เพิล์ด ในเมืองเอดินเบิร์ก เธอเป็นกรรมการ Scripture Union และ Tearfund เธอและสามี ริชาร์ด อยู่ที่สก๊อตแลนด์ มีลูกที่กำลังโต 4 คน

 
 
 
 

พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2017

ไปให้พ้นสายตาของฉัน!
 
 
เตรียมจิตใจ:

คุณเคยรู้สึกถูกละเลย ถูกทรยศ และทำให้ผิดหวังโดยคนใกล้ตัว เช่น เพื่อน คู่ชีวิต ลูกที่โตแล้ว จนคุณแทบไม่สามารถทนเห็นพวกเขา หรือไม่

อ่าน : อิสยาห์ 1:1-20

พระยาห์เวห์​ตรัส​ว่า “มาเถิด ให้​พวกเรา​สู้ความ​กัน ถึง​บาป​ของ​เจ้า​เป็น​เหมือน​สีแดงเข้ม ก็​จะ​ขาว​อย่าง​หิมะ ถึง​มัน​จะ​แดง​เหมือน​ผ้าแดง ก็​จะ​เป็น​อย่าง​ขนแกะอิสยาห์1:18

 

สำรวจและใคร่ครวญ :

คนที่ใกล้ชิดเราที่สุดจะทำให้เราเจ็บปวดที่สุด เมื่อเราเชื่อใจ รัก และลงทุนไปมาก เราก็ยิ่งเจ็บปวดมาก และโดยเฉพาะเมื่อคนที่เรารักทรยศเรา เราก็แทบจะทนไม่ได้แม้จะมองหน้าพวกเขา องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเชื่อใจ รักและลงทุนไปทั้งหมดและอย่างเต็มที่กับคนของพระองค์ แต่พวกเขากลับหันหลังให้พระองค์ (ข้อ 4) พระองค์ทรงโกรธ ไม่ใช่เพราะพระองค์ไม่ใส่ใจ แต่เพราะพระองค์ทรงเป็นห่วง เพราะว่าบุตรของพระองค์ บุตรที่เป็นที่รัก ลูกหลานของอับราฮัม ได้หันออกจากทางของพระองค์

และประชากรของพระองค์ยังคงถวายเครื่องบูชาและมาชุมนุมกันเหมือนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง พระองค์เห็นการอธิษฐานที่ผิวเผินและน่าขยะแขยง ทรงทนไม่ได้ที่จะมองดู พระองค์ทรงหันพระพักตร์หรือปิดตาจากพวกเขา (ข้อ 15)

การรับรู้พระพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้านั้น เป็นการที่พระองค์ทรงหันพระพักตร์มายังเรา ทรงให้พระพักตร์ทอแสงแก่เราและทรงพระกรุณาเรา (กันดารวิถี 6:25,26) การหันพระพักตร์หนีเป็นการถอนการอวยพร  แต่มีวิธีการที่จะบูรณะซ่อมแซม นั่นคือ การหันหนีจากความชั่ว ฝึกทำดีและเสาะหาความเป็นธรรม  การหันกลับมาหาพระองค์ เราจะได้รับการชำระให้ขาวยิ่งกว่าหิมะ (ข้อ 16-18)

ตอบสนอง :

ความสัมพันธ์ของคุณกับพระเจ้าจำเป็นต้องได้รับการบูรณะหรือไม่? มีด้านไหนในข้อ 16-18 ที่คุณจำเป็นลงมือทำในชีวิตของคุณ?
พลังประจำวัน#174-กรกฎาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 30 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 29 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 28 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 27 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 26 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 25 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 24 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 23 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 22 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 21 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 20 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 19 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 18 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 17 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 16 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 15 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 14 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 13 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 12 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 11 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 10 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 9 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 8 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 7 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 6 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 5 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 4 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 2 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 1 กรกฎาคม 2017Copyright © 2010 All Rights Reserved.