ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวันวันที่ 2 กรกฎาคม 2017

 พลังประจำวันวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2017

ขณะนี้และยังมาไม่ถึง

เตรียมจิตใจ:
'ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ ในสวรรค์เป็นอย่างไร ก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลก' ใคร่ครวญความหมายเหล่านี้ในการอธิษฐานจากใจ

อ่าน : สดุดี 98

... เฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ เพราะพระองค์เสด็จมาพิพากษาโลก (สดุดี 98:9ก)

สำรวจและใคร่ครวญ:
ผู้เขียนบทกวีพูดถึงในที่นี้เกี่ยวกับการช่วยให้รอด คือพระเจ้าเองได้ทรงกระทำการช่วยให้รอด (ข้อ 1)  ความรอดไม่ได้ขึ้นอยู่กับความพยายามของเรา แต่เป็นผลจากการกระทำของพระเจ้า พระเจ้าได้'ทรงทำให้ความรอดของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ (ข้อ 2) เราไม่สามารถค้นพบวิถีทางแห่งความรอดได้ยกเว้นโดยการเปิดเผยของพระเจ้า  ความรอดนี้สำหรับทั้งโลก ไม่เพียงแค่วงศ์วานอิสราเอล (ข้อ 3ก)  และสำหรับบรรดาประชาชาติ (ข้อ 2) และทุกสิ่งที่ทรงสร้าง (ข้อ 4,7)  ความรอดและการพิพากษาจะอยู่คนละด้านของเหรียญ แต่การเชิญชวนให้ 'ร้องสรรเสริญพระเจ้า' เป็นของทั้งคู่ เพราะ 'พระองค์ได้ทรงทำการอัศจรรย์ต่างๆ' (ข้อ 1ก) และเพราะว่า 'พระองค์เสด็จมาพิพากษาโลก'(ข้อ 9ก) การพิพากษาที่เที่ยงธรรมของพระเจ้าจะชำระสิ่งที่ชั่วร้ายทั้งหมดของโลก จึงไม่สามารถแยกออกจากกันกับความรอด  นี่เป็นพระสัญญาที่สดใสแต่ก็เป็นคำเตือนที่น่ากลัว
แผ่นดินโลกทั้งสิ้นได้ถูกเชิญชวนให้ 'ร้องเพลงชื่นบาน' (ข้อ 4) แต่ยังมีเสียงคำรามในทะเล(ข้อ 7) หรือเสียงกระแสน้ำตบมือของมัน ซึ่งมักเป็นสัญญาณของความหายนะ การเรียกให้ใช้ดนตรี รวมถึง'เสียงแตรและเสี่ยงเป่าเข่าสัตว์' (ข้อ 6) แตรที่ใช้ในการนมัสการ  ก็จะถูกใช้เป็นเสียงเตือนของการสู้รบ  การช่วยให้รอดของพระเจ้านั้นแน่นอนและสำเร็จโดยพระเยซูคริสต์บนกางเขน แต่การสงครามนั้นยังไม่จบ แผ่นดินของพระเจ้าเป็นอยู่ขณะนี้และยังมาไม่ถึง และดังนั้น อุปสรรคและการต่อต้านจึงยังเป็นส่วนหนึ่งในหนทางแห่งความเชื่อของเรา

ตอบสนอง:
การมองตนเองว่าเป็นทหารของพระคริสต์ เปลี่ยนแปลงมุมมองของคุณต่อการงาน ความมั่งคั่ง สัมพันธภาพ ความสามารถพิเศษและเวลาของคุณอย่างไร?
พลังประจำวัน#174-กรกฎาคม

พลังประจำวันวันที่ 31 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 30 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 29 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 28 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 27 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 26 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 25 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 24 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 23 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 22 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 21 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 20 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 19 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 18 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 17 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 16 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 15 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 14 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 13 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 12 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 11 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 10 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 9 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 8 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 7 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 6 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 5 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 4 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 3 กรกฎาคม 2017
พลังประจำวันวันที่ 1 กรกฎาคม 2017Copyright © 2010 All Rights Reserved.