ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวันวันที่ 30 มิถุนายน 2017

 พลังประจำวันวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2017

 ความเชื่อที่ยืนหยัดมั่นคง

เตรียมจิตใจ: 
คุณรู้สึกหวั่นใจบ้างไหมเมื่ออ่านเรื่องราวของเปาโลผ่านจดหมายฝากทั้งสองฉบับนี้ เพราะเนื้อหานั้นจริงจังยิ่งนัก แต่ให้เราจำจุดประสงค์ในการเขียนจดหมายเหล่านี้ ทูลขอพระเจ้าที่จะทรงเปิดตาของคุณให้เห็นความเชื่อมั่นที่พบได้ในพระคริสต์

อ่าน:  2 เธสะโลนิกา 3:1-5

 “แต่ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงซื่อสัตย์ จะทรงเสริมกำลังของท่าน และทรงป้องกันท่านไว้ให้พ้นจากมารร้าย” 2 เธสะโลนิกา 3:3

สำรวจและใคร่ครวญ
หลังจากเหตุการณ์ที่ไม่ธรรมดาต่างๆ ในเธสะโลนิกา คงไม่น่าแปลกใจที่เปาโลจะเต็มเปี่ยมไปด้วยการขอบพระคุณ (2:16-17) นี่เป็นแบบอย่างที่เหลือเชื่อและน่าอัศจรรย์ใจที่อาจจะเกิดขึ้นในอีกหลายแห่งทั่วโลกและอีกหลายศตวรรษ
แต่การเดินทางยังไม่จบหากหนทางยังไม่สุดสิ้น และหนทางเดียวที่จะไปให้ถึงจุดหมายได้คือเดินตามรอยที่ได้ขีดไว้ตั้งแต่เริ่มแรกเมื่อเหล่าผู้เชื่อในเธสะโลนิกาติดตามพระคริสต์ (1เธสะโลนิกา 1:9-10) หรือจะพูดอีกแบบหนึ่งก็คืออย่าหันเหไประหว่างทาง แต่ให้ยึดมั่นในรากฐานที่เปาโลได้วางไว้ให้ (2 เธสะโลนิกา 2:15) ความหวังของเราที่จะได้รับชีวิตนิรันดร์นั้นเกิดขึ้นจากงานรับใช้ที่มาจากความเชื่อ การบากบั่นด้วยรัก และความทรหดอดทน (อ่าน 1 เธสะโลกา 1:3)   จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่เปาโลอยากได้คำอธิษฐานเผื่อจากผู้เชื่อในเธสะโลนิกายิ่งนัก แม้ต้องพบภยันตรายใหญ่หลวง แต่ผลลัพธ์นั้นเป็นนิรันดร (3:1-5) ให้เราสังเกตว่าความเชื่อมั่นของท่านมาจากไหน พระเจ้าทรงครอบครองอยู่ แม้เวลาที่พบเจอกับอุปสรรคที่คอยบั่นทอนอยู่ตลอด พระองค์อาจไม่ได้ให้ทุกสิ่งที่เราทูลขอหรือคาดหวัง แต่พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและจะทรงรักษาพระสัญญาอย่างแน่นอน และนั่นหมายความว่าพระองค์จะทรงค้ำจุนเราไว้ตลอดการเดินทางของเรา

ตอบสนอง

 อะไรเป็นสิ่งที่ทำให้การยืดหยัดอย่างมั่นคงของคุณนั้นทำได้ยาก ความแคลงใจในบางสิ่ง คนที่ยากจะรับมือด้วย สถานการณ์เลวร้าย ทูลขอพระเจ้าที่จะทรงให้คุณหยั่งรากลึกในพระคริสต์ยิ่งขึ้นในวันนี้ และขอทรงช่วยให้คุณสามารถขอบพระคุณพระเจ้าได้ในทุกสิ่ง
พลังประจำวัน#174-มิถุนายน

พลังประจำวันวันที่ 29 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 28 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 27 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 26 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 25 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 24 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 23 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 22 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 21 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 20 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 19 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 18 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 17 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 16 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 15 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 14 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 13 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 12 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 11 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 10 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 9 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 8 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 7 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 6 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 5 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 4 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 3 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 2 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 1 มิถุนายน 2017Copyright © 2010 All Rights Reserved.