ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวันวันที่ 29 มิถุนายน 2017

 พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2017

ผู้ล่อล่วงจะปรากฏตัว

เตรียมจิตใจ
การคิดว่าเรามีภูมิคุ้มกันที่ดีพอต่อการล่อลวงทั้งปวงเป็นสิ่งที่อันตราย ทูลขอพระเจ้าที่จะทรงช่วยให้พระคำตอนนี้ย้ำเตือนเราให้ระวังระไวต่อภยันตรายเหล่านั้น

อ่าน:  2 เธสะโลนิกา 2:1-17

“อย่าให้ใครล่อลวงท่านโดยทางหนึ่งทางใดเลย...” 2 เธสะโลนิกา 2:3

สำรวจและใคร่ครวญ
ช่างเป็นเรื่องน่าประหลาดใจที่เปาโลไม่เพียงยืนยันว่าจะกลับไปหาพวกเขาหนึ่งครั้ง แต่กลายเป็น 2ครั้ง ก่อนที่พระคริสต์จะเสด็จกลับมา จะมีคนนอกกฏหมายปรากฏตัว (ข้อ 3) เหตุผลที่เปาโลทำเช่นนั้นก็เรียบง่าย เพราะมีบางคนได้ออกไปประกาศว่าพระเยซูได้เสด็จกลับมาแล้ว (ข้อ 2) ซึ่งทำให้เกิดคำสอนเท็จแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว บางทีนี้อาจเป็นผลที่ตามมาจากที่เปาโลถูกบังคับให้ออกจากเธสะโลนิกาเร็วเกินไป

อย่างไรก็ดีเปาโลยังคงกล่าวอย่างชัดเจนถึงครั้งที่ท่านได้ไปเยี่ยมเยียนอยู่กับพวกเขา (ข้อ 5) ความชั่วร้ายนั้นมีอยู่จริง ซาตานอยู่เบื้องหลังอุบายล่อลวงทุกรูปแบบ และหนึ่งในนั้นคือการแสร้งทำเป็นว่ามันเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดไม่ใช่พระคริสต์ ด้วยคำกล่าวชวนเชื่อและการอัศจรรย์ลวงหลอกต่างๆ ผู้คนจึงเริ่มหันไปสนใจและเริ่มนมัสการพระอื่นแทน ยอห์นก็ได้เห็นสิ่งที่คล้ายกันนี้ในพระธรรมวิวรณ์ 13:3-4

ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะไม่ไปเข้าร่วมกับคนเหล่านั้น และเชื่อวางใจว่าพระคริสต์นั้นมีอำนาจที่จะขจัดมารเหล่านี้ให้หมดไปเมื่อทรงเสด็จกลับมา (ข้อ 8) และยืนหยัดบนคำสอนแห่งข่าวประเสริฐที่พวกเขาได้รับและเชื่อนั้น (ข้อ 15)

ตอบสนอง

เปาโลไม่ได้เขียนพระธรรมบทนี้เพื่อทำให้เรากลัวแต่เพื่อหนุนใจเรา เพื่อเสริมให้เราหนักแน่นในความเชื่อ ให้เราอธิษฐานเพื่อเราจะเติบโตขึ้นในการรู้ทันกลโกงต่างๆ และแยกแยะสิ่งถูกผิดได้ และวางใจในสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากข่าวประเสริฐของพระองค์ด้วยความมั่นใจ
พลังประจำวัน#174-มิถุนายน

พลังประจำวันวันที่ 30 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 28 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 27 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 26 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 25 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 24 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 23 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 22 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 21 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 20 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 19 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 18 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 17 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 16 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 15 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 14 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 13 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 12 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 11 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 10 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 9 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 8 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 7 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 6 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 5 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 4 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 3 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 2 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 1 มิถุนายน 2017Copyright © 2010 All Rights Reserved.