ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
พลังประจำวันวันที่ 28 มิถุนายน 2017

 พลังประจำวันวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2017

วันที่จะมาถึง

เตรียมจิตใจ: 
หัวข้อหลักของพระคำตอนนี้ (การพิพากษาของพระเจ้า) เป็นเรื่องที่ยากสำหรับคริสตจักรมากมายในโลกตะวันตก ดังนั้นให้เราทูลขอพระเจ้าที่จะทรงช่วยเราให้มองโลกจากมุมมองของพระองค์ชัดยิ่งขึ้นจากการศึกษาพระคำ

อ่าน:  2 เธสะโลนิกา 1:1-12

 “เรื่องนี้ชี้ชัดถึงการพิพากษาอันยุติธรรมของพระเจ้าซึ่งจะพิสูจน์ว่าท่านเป็นผู้สมควรกับแผ่นดินของพระเจ้าซึ่งท่านทั้งหลายกำลังทนทุกข์อยู่เพราะเห็นแก่แผ่นดินนั้น” 2 เธสะโลนิกา 1:5

สำรวจและใคร่ครวญ
การอ่านจดหมายนี้ทันทีต่อจากคนรุ่นก่อนหน้าก็เป็นสิ่งที่ดีนักเพราะมีหลายเรื่องที่คล้ายคลึงกัน การข่มเหงคริสตจักรยังคงมีต่อเนื่องไม่หยุด (ข้อ 4) ยังคงเกิดความสับสนถึงการจะเสด็จมาของพระเยซู (อ่าน 2:12) แต่ผู้เชื่อเหล่านี้ก็ยังมั่นคงในการติดตามพระคริสต์และแสดงออกด้วยความรักและการรับใช้ ดังนั้นเปาโลจึงหนุนใจพวกเขาด้วยความหวังแห่งการพิพากษาจากพระเจ้าที่จะมาถึง (ข้อ 5-10)
สาเหตุที่เป็นไปได้ว่าทำไมคริสเตียนในโลกตะวันตกจะเข้าใจความคิดแห่งการหนุนใจจากคำพิพากษานี้ได้ลำบากคือ เราไม่เคยพบเจอเปลวไฟแห่งความเกลียดต่อต้านการเชื่อวางใจในพระเจ้า ต่างจากผู้เชื่อในแถบตะวันออกกลาง หรือกลุ่มประเทศตะวันออกไกล แต่หากเราต้องอยู่ท่ามกลางการทนทุกข์เหล่านั้น ความจริงนี้อาจเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราอดทนไปต่อได้ เพราะในโลกที่ความยุติธรรมจากมนุษย์นั้นอ่อนแอ การตระหนักถึงการทรงครอบครองของพระเจ้าและการที่พระองค์จะทรงทำให้ทุกสิ่งถูกต้องก็จำเป็นยิ่งนัก และเมื่อพระเยซูกลับมา พระองค์จะได้รับเกียรติจากคนที่อดทนในความเชื่อนั้น จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่เปาโลอธิษฐานดั่งเช่นในข้อ 11,12

ตอบสนอง ทูลขอพระเจ้าที่จะทรงเพิ่มพูนการวางใจในความยุติธรรมแห่งการพิพากษาของพระเจ้า เพื่อคุณจะสามารถวางใจพระเจ้าได้แม้ในเวลาที่แสนลำบาก และทูลขอที่จะทรงทำให้เราสามารถแสดงออกถึงความวางใจนี้เป็นการรับใช้ที่มากขึ้นไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตาม
พลังประจำวัน#174-มิถุนายน

พลังประจำวันวันที่ 30 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 29 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 27 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 26 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 25 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 24 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 23 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 22 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 21 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 20 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 19 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 18 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 17 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 16 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 15 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 14 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 13 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 12 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 11 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 10 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 9 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 8 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 7 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 6 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 5 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 4 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 3 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 2 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 1 มิถุนายน 2017Copyright © 2010 All Rights Reserved.