ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
พลังประจำวันวันที่ 27 มิถุนายน 2017

 พลังประจำวันวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2017

ทักทายสุดท้ายด้วยปัญญาแห่งข่าวประเสริฐ

เตรียมจิตใจ: 
ให้เราทูลขอการทรงนำที่เมื่อเราอ่านพระคำตอนนี้เราจะสามารถร้อยเรียงเรื่องราวทั้งหมดได้ (แม้มันจะดูคล้ายรายการของคำส่งท้ายต่างๆ ที่ไม่มีแบบแผนเชื่อมโยง) ลองนึกดูว่าเราจะสามารถถักทอสาระสำคัญของจดหมายทั้งฉบับนี้เข้าด้วยกันอย่างไรบ้าง

อ่าน:  1 เธสะโลนิกา 5:12-28

 “พระองค์ผู้ทรงเรียกท่านนั้นซื่อสัตย์ และพระองค์จะทรงทำให้สำเร็จ” 1 เธสะโลนิกา 5:24

สำรวจและใคร่ครวญ
การมารู้จักพระเจ้าเป็นการตัดสินใจส่วนบุคคล แต่หลังจากนั้นเราได้เข้ามาสู่ครอบครัวแห่งความเชื่อร่วมกับพี่น้องทั้งหลายทันที (ซึ่งบางครั้งก็อยู่ด้วยไม่ง่ายนัก) และความสัมพันธ์ของครอบครัวแห่งความเชื่อประกอบไปด้วยสิ่งเหล่านี้
ความรัก (ข้อ 12-15) ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ลองสังเกตดูว่ามีการกล่าวถึงแง่มุมของชีวิตในชุมชนแห่งความเชื่อที่แตกต่างกันถึงกี่แง่มุม
การพึ่งพิงซึ่งกันและกัน (ข้อ 16-18) ความปรองดองในคริสตจักรนั้นไม่เคยเป็นสิ่งที่รับประกันได้ มันต้องอาศัยทั้งความพยายามของเราบนโลกนี้และการพึ่งพิงพระเจ้าด้วยการอธิษฐาน แม้ในเวลาที่เราต้องพึ่งพระเจ้าเท่านั้น เราก็ยังพึ่งพิงอย่างมั่นใจได้ว่าเราจะพบกับสันติสุขเสมอไปเป็นแน่ (แม้แต่ในการทนทุกข์)
การรับฟัง (ข้อ 19-22) มันช่างเป็นสิทธิพิเศษยิ่งที่เรามีโอกาสได้รู้จักกับพระเจ้าผู้ทรงตรัสกับเรา เราอาจเห็นไม่ตรงกันถึงคำจำกัดความของการพยากรณ์ แต่พระวิญญาณก็ทรงเป็นคนกลางแห่งการเปิดเผยจากพระเจ้า เมื่อทรงเปิดตาของเราให้ได้เห็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจจากพระคำของพระองค์  ความหวัง (ข้อ 23-24) อนาคตของเราก็มั่นคงแน่นอนไม่ใช่เพราะเราเชื่อถือได้ แต่เพราะพระเจ้าทรงประเสริฐและไว้ใจได้ ซึ่งนั้นเป็นหลักใหญ่ใจความที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้เชื่อทุกคน
ตอบสนอง บ่อยครั้งแค่ไหนที่เราอธิษฐานเผื่อชีวิตในครอบครัวแห่งคริสตจักร ให้เราสรรเสริญพระเจ้าถึงสิ่งดีงามต่างๆในคริสตจักรนั้น และทูลขอการทรงเปลี่ยนแปลงความบกพร่องและความท้าทายต่างๆ ที่เราเจอร่วมกันอยู่ 
พลังประจำวัน#174-มิถุนายน

พลังประจำวันวันที่ 30 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 29 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 28 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 26 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 25 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 24 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 23 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 22 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 21 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 20 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 19 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 18 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 17 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 16 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 15 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 14 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 13 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 12 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 11 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 10 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 9 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 8 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 7 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 6 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 5 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 4 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 3 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 2 มิถุนายน 2017
พลังประจำวันวันที่ 1 มิถุนายน 2017Copyright © 2010 All Rights Reserved.